Styl Wudang

STYL WUDANG TAI CHI CHUAN

Stylu Wudang Tai Chi Chuan uczymy w naszej Szkole od 2016 roku, kiedy to staliśmy się oficjalnym przedstawicielem mistrza tego stylu, taoistycznego mnicha z gór Wudang – Zhou Xuan Yuna i jego organizacji Daoist Gate Wudang. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Organizujemy też warsztaty weekendowe i szkolenia wyjazdowe. Treningi prowadzi Mariusz Sroczyński. Regularnie, każdego roku przyjeżdża do nas na tygodniowe szkolenia główny nauczyciel tego stylu, Mistrz Zhou Xuan Yun.

Styl Wudang Tai Chi Chuan powstał na bazie wiedzy, która liczy sobie kilka tysięcy lat. Większość ekspertów za jego twórcę uznaje Zhang Sanfenga, który mieszkał w górach Wudang, prowincji Hubei w czasach dynastii Song (960-1280 n.e.). Zhang Sanfeng był taoistą, mędrcem, mnichem oraz jednocześnie ekspertem w sztukach walki.

chang_san_feng_2Zmodyfikował swoje umiejętności zainspirowany zaobserwowaną walką węża z żurawiem (w niektórych przekazach występuje orzeł). Zwinność tych zwierząt (miękkość i twardość, spokój i dynamika, wyciszenie i gwałtowny atak) uprzytomniła mu przewagę miękkości nad twardością, spokoju nad gwałtownością, a taoistyczna wiedza o naturze rzeczy, a szczególnie teorii Yin i Yang, pomogła stworzyć podwaliny tej niezwykłej sztuki. Pomimo ekscentrycznego trybu życia, ciągłych wędrówkach po górach i samotnych medytacjach w jaskiniach, zdołał przekazać swój system mnichom z klasztorów w górach Wudang, stąd nazwa tego stylu: Wudang Tai Chi Chuan. Wudang Tai Chi to połączenie filozofii taoistycznej z technikami zdrowotnymi Chi Kung, bojowymi Kung Fu oraz medytacją.

To niezwykle piękny styl, w którym koncepcja przemian Yin i Yang przejawia się w odpowiedniej pracy ciała, płynnej i swobodnej zmianie tempa, wysokości, kierunków i zakresów ruchu. Ten styl do dziś jest praktykowany w taoistycznych klasztorach w górach Wudang. 

WUDANG TAI CHI W POLSCE
W Polsce styl ten pojawił się dopiero w 2016 roku i można się go uczyć tylko w naszej Szkole. 
Na zaproszenie TAI CHI Szkoły Taijiquan Mariusza Sroczyńskiego i TAI CHI STUDIO przyjechał do Warszawy taoistyczny mnich i mistrz tego stylu – Zhou Xuan Yun i od tego czasu nasza Szkoła nawiązała regularną współpracę i jako jedyna w Europie reprezentuje mistrza Zhou Xuan Yuna i jego przekaz.

Styl Tai Chi Wudang, którego uczymy pochodzi ze Świątyni Purpurowych Chmur. W skład tego stylu wchodzi m.in medytacja stojąca (Zhang Zhuan) i siedząca (Zuo Chan), podstawy Tai Chi (Jibenggong), krótka forma 28 ruchów (武当太极拳二十八式 Wudang Taijiquán Er Shí Bā Shì), długie formy (武当太极拳式 Wudang Shi Taijiquan) 108 ruchów  i 13 pozycji, pchające dłonie, zastosowania bojowe, miecz Tai Chi (武当三丰太极剑 Wǔdāng Sānfēng Tàijí Jiàn) i Chi Kung, w tym Chi Kung Czterech Pór Roku (Si Ji Gong) oraz Chi Kung dla Zdrowego Życia.

Więcej o Kung Fu Wudang można przeczytać na stronie Mistrza. 

HISTORIA TAI CHI WUDANG.
Historia Tai Chi i Kung Fu Wudang jest dość skomplikowana
. Do końca dynastii mandżurskiej Qing (1911 r.) świątynie na pasmach gór Wudang były utrzymywane przez cesarza. Po upadku dynastii Qing kompleksy klasztorne były zamykane, a prawie wszyscy mistrzowie i mnisi musieli opuścić te miejsca. Ci, którzy zostali (w większości starzy mnisi) mogli się opiekować budynkami, lecz obowiązywał ich zakaz praktykowania taoizmu i sztuk walki. Dalsza historia Chin jest pełna zwrotów i zawirowań: wojna domowa, okupacja japońska, rewolucja chińska itd. Przez cały ten czas praktycznie nic w tych świątyniach się nie działo. Nadeszła rewolucja kulturalna, która całkowicie zakończyła historię klasztorów Wudang. Zakonnicy, którzy tam jeszcze rezydowali zostali wypędzeni, klasztory rozwiązane, a w dużej części także doszczętnie zniszczone. Dopiero w latach 80-tych XX wieku, kilka lat po zakończeniu rewolucji kulturalnej, tradycyjna chińska kultura zaczęła się odradzać, a taoistyczni mistrzowie i zakonnicy mogli powracać w góry Wudang. Na szczęście przez cały czas na Tajwanie, w Singapurze, w Malezji, w Japonii kultywowano tradycje taoizmu religijnego i dzięki wsparciu tych zagranicznych ośrodków, rozpoczął się proces odbudowy klasztorów Wudang i tradycji w nich kultywowanych. Dzięki temu dorobek obejmujący zarówno taoizm religijny jak i Kung Fu Wudang powraca. Obecnie kompleksy klasztorne w górach Wudang obejmują klasztory, które zajmują się praktykami religijnymi oraz miejsca, w których ćwiczy się sztuki walki. W wyższych budynkach, na szczytach gór praktykuje się taoizm religijny, medytacje i inne aspekty życia duchowego. W tych położonych niżej, powstają szkoły Kung Fu prowadzone przez mistrzów Wudang i innych zatrudnionych z zewnątrz mistrzów sztuk walki. Większość adeptów Wudang skupia się na jednym z tych tematów – albo na praktykach duchowych, albo na sztukach walki. Istnieje jednak mała grupa osób, które łączą w swoim życiu duchowym oba wymienione aspekty. Szkoły Kung Fu przynależą do poszczególnych klasztorów, co daje mnichom możliwość ćwiczenia Kung Fu. Jednak nie wszyscy mnisi korzystają z tej możliwości.
Tai Chi i Kung Fu Wudang to styl, który obecnie jest bardzo zróżnicowany, składając się z wielu odmian i interpretacji. Jest to wynikiem historii. Mistrzowie powracający w góry, często nawet po kilkudziesięciu latach, wracali z odmienionymi, wersjami tego, co pierwotnie było praktykowane w górach Wudang. Wynikało to z konieczności pobierania nauk na wygnaniu od różnych mistrzów, w różnych wersjach, co powodowało dość duże różnice w przekazach. To był czynnik zewnętrzny. Należy brać pod uwagę jeszcze drugi czynnik – wewnętrzny, czyli subiektywności zrozumienia wiedzy przekazywanej adeptom. Każdy praktyk rozumiał, doświadczał i rozwijał ją inaczej, bazując na swoich możliwościach i potrzebach. To w pewnym sensie naturalne – każdy człowiek ma inne ciało, inne możliwości i każdy może inaczej rozumieć dany przekaz, ruch.
To wszystko wpłynęło i wpływa na współczesną różnorodność stylów Wudang, ale daje też możliwość wybierania spośród jego bogactwa takiego przekazu, który nam osobiście najbardziej odpowiada. Podejście mistrzów i uczniów Kung Fu Wudang jest zróżnicowane, nacechowane indywidualną interpretacją. Ćwicząc u różnych mistrzów tego samego stylu można zobaczyć podobieństwa i różnice w rozumieniu i przekazywaniu tego samego tematu.
Taki proces przemian dotyczy nie tylko stylu Wudang. W innych stylach Tai Chi też ma to miejsce. Współczesne Tai Chi dzieli się np. na pięć głównych stylów, dość wyraźnie się różniących: Yang, Chen, Wu, Sun, Hao. Na przykład twórca stylu Sun Tai Chi (Sun Lutang), był wcześniej mistrzem innego wewnętrznego stylu Kung Fu – Xingyiquan. Gdy nauczył się stylu Tai Chi połączył swoje doświadczenia z obu stylów i stworzył styl Sun. Każdy styl Kung Fu ulegał takim zmianom, gdyż jego adepci i twórcy ćwiczyli różne sztuki walki, u różnych mistrzów. W ten sposób cały czas sztuki walki ewoluują i rodzą się nowe odmiany i nowe style.
Współcześnie dużą rolę w kształtowaniu się stylów Wudang odgrywa ich popularność. W związku z tym widoczna jest tendencja do wykonywania form widowiskowo, w pewnym sensie na pokaz, w sposób przerysowany,
z silniejszym eksponowaniem atrakcyjnych wizualnie ruchów, przypominając bardziej taniec, niż sztukę walki. Wciąż jest jednak grupa mistrzów, którzy skupiają się nie na pięknie wizualnym, ale na tradycyjnej roli Kung Fu Wudang, czyli na skuteczności bojowej, popartej wiedzą, filozofią, logiką i z wykorzystaniem pełnych możliwości ciała.

STRUKTURA TRENINGU
W tradycyjnym przekazie Tai Chi Wudang pierwszym elementem, na który zwraca się uwagę to struktura ciała, czyli budowanie właściwej pozycji. To zapewnia ćwiczącemu odpowiednie efekty w dalszej praktyce Tai Chi, ale też w jakiejkolwiek innej formie pracy z ciałem.
Drugim aspektem treningu jest zrozumienie przemian Yin Yang jakie zawarte są w technikach. Upraszczając: faza Yin ruchu to wciąganie, neutralizacja, obrona, a faza Yang to otwarcie, wyrzut, atak. Oba te aspekty wpisane są w każdą technikę Tai Chi. Yin Yang to przygotowanie techniki i jej wykonanie, obrona i atak, ruch w lewo i prawo, do przodu i do tyłu, w górę i w dół, na zewnątrz i do środka. W Tai Chi Wudang ciało porusza się płynnie w przód i tył, w górę i w dół, manifestując przemiany Yin i Yang we wszystkich płaszczyznach i kierunkach.
Trzecim elementem jest oddech: wdech w fazie Yin, wydech w fazie Yang. Oddech powinien współgrać z ruchem i przemianami Yin i Yang. Nie należy jednak patrzeć na aspekty Yin i Yang niezależnie. Fazy te są połączone, przechodzą płynnie w siebie nawzajem. Gdy kończy się jedna, wyłania się z niej druga. W czasie wykonywania ruchów należy cały czas postrzegać ciało, ruch, oddech jako przemiany Yin i Yang. Na wyższych etapach zaawansowania skupiamy się również na przemianach w sferze umysłu, w naszej psychice, na tym jak się wycisza, uspokaja, koncentruje, świadomie postrzega daną chwilę.
Aspekt energetyczny w Tai Chi wypracowuje się technikami medytacyjnymi, np. medytacją stojącą Zhan Zhuang „Stanie jak słup”. Te ćwiczenia pozwalają na początku poczuć, a następnie pracować z energią Chi, poruszać nią i kierować. Proces pracy z energią zaczynamy od początku praktyki, ale jej odczuwanie pojawia się dużo później, zazwyczaj nagle, nieoczekiwanie i zaskakująco. Chi zaczyna płynąć, a my uświadamiamy sobie, że poruszamy się zgodnie z jej przepływem. Ten moment sam się wydarza, nie możemy go przyspieszyć, ani pomóc mu w świadomy sposób. Jest powolny i długotrwały.
Podstawą praktyki Tai Chi jest jednak struktura i regularne sumienne ćwiczenie, które doprowadzi do tego, że nagle zobaczymy, że trudne na początku i wydawałoby się nieosiągalne rzeczy nagle zaczynają działać. Nawet codzienne wskazówki nauczyciela nie zastąpią w tym procesie naszych regularnych ćwiczeń. Jeżeli rozwiniemy już odpowiedni poziom pracy z ciałem, oddechem, umysłem i pojawi się odczucie przepływu Chi, wówczas ćwiczenie formy będzie sprawiać nam wielką przyjemność. Ważne jest również by ćwicząc, przez cały czas obserwować swoje postępy, sprawdzać, czy nasza struktura ulega poprawie, czy pogorszeniu, czy techniki wykonujemy gładko i czy nasz trening jest coraz lepszy.
Formy Tai Chi Wudang ćwiczy się w dwóch różnych tempach: bardzo wolno w celu energetyzowania ciała i wyciszenia umysłu oraz w tempie szybszym, by poczuć i zrozumieć przepływ ruchu i przepływ energii.

Kung Fu Wudang i Tai Chi Wudang w wykonaniu Mistrza i jego zaawansowanego ucznia.

WSPÓŁCZESNE TAI CHI
Współcześnie Tai Chi postrzegane jest częściej nie jako sztuka walki, ale jako metoda kultywowania zdrowia. Bez względu na podejście do tego tematu, jeśli ćwiczymy sumiennie osiągniemy odpowiednie, wymierne efekty. W obydwu przypadkach skupiamy się na budowaniu struktury, siły, przemianach Yin Yang, odpowiednim oddychaniu, przepływie energii, otwieraniu ciała. Te same zasady, a szczególnie praca z energią Chi dotyczą dbania o zdrowie oraz przygotowania do walki. Bez względu na cel, po każdym treningu Tai Chi czujemy się lepiej: zrelaksowani i odprężeni fizycznie i psychicznie oraz bardziej odporni na negatywne bodźce i stres. Ważnym współcześnie aspektem treningu Tai Chi jest właśnie praca z umysłem, jego wyciszanie, skupienie. Formy Tai Chi są wtedy swoistą „medytacją w ruchu”. Praktykując Tai Chi staramy się również zbudować w sobie odpowiednie nastawienie – osoby zrównoważonej fizycznie i psychicznie.
Tai Chi może być sztuką walki, metodą kultywowania zdrowia czy też praktyką duchową. Wszystko jest bardzo osobiste i zależy od podejścia danej osoby do tych zagadnień. W Chinach tradycyjnie nie oddziela się aspektu religijnego
od filozofii. Ćwiczenia Tai Chi, Chi Kung, medytacja to nieodłączne elementy taoizmu, choć nie można ich jednoznacznie nazwać praktykami religijnymi. Mnisi taoistyczni mają swoje zupełnie niezależne od Tai Chi praktyki i ćwiczenia duchowe.
W związku z tym nie istnieją żadne zalecenia duchowe związane z praktyką Tai Chi, np. dotyczące tego, kiedy powinno się wykonywać ćwiczenia. Istnieją np. ćwiczenia Chi Kung, których wykonywanie zaleca się tylko o określonej porze dnia albo roku, ale powody tego związane są jedynie z aktywnością energetyczną naszego ciała oraz naturalnych przemian energetycznych zachodzących w naturze, a nie z nakazami religijnymi. Najważniejsza w treningu Tai Chi jest regularność. Najlepiej jest ćwiczyć codziennie, obojętne o jakiej porze. Jeśli możemy ćwiczyć np. co drugi dzień nawet pół godziny, da nam to więcej korzyści niż dwugodzinny trening zaledwie raz w tygodniu.

SPIS TECHNIK DO FORM TAI CHI WUDANG ORAZ FILMY SZKOLENIOWE

Tai Chi Chuan styl Wudang – forma 28 ruchów
武当太极拳二十八式 Wudang Taijiquán Er Shí Bā Shì
Film z warsztatów – forma 28 w wykonaniu Mistrza

Spis technik:
1. Rozpoczęcie (Beginning Posture, 起式, Qǐ Shì)
2. Krok w Tył i Dociśnięcie (Step Back with Snapping Force, 退步崩式, tuì bù bēng shì)
3. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s, Tail揽雀尾, Lǎn Què Wěi)
4. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip, 正单鞭, Zhèng Dān Biān)
5. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands & Step Forward, 提手上式, Tí Shǒu Shàng Shì)
6. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings, 白鹤亮翅, Bái Hè Liàng Chì)
7. Omiecenie Lewego Kolana i Krok w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step, 左搂膝拗步, Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
8. Igła na Dnie Morza (Needle at Sea Bottom, 海底针, Hǎi Dǐ Zhēn)
9. Unik, Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Dodge, Step, Parry & Punch, 闪身搬拦捶, Shǎn Shēn Bān Lán Chuí)
10. Otwieranie Okna i Spojrzenie na Księżyc (Open the Window and Watch the Moon, 推窗望月, Tui Chuang Wang Yue)
11. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail, 揽雀尾, Lǎn Què Wěi)
12. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip, 正单鞭, Zhèng Dān Biān)
13. Dłonie Chmury (Cloud Hands, 云手, Yún Shǒu)
14. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip, 正单鞭, Zhèng Dān Biān)
15. Wysokie Klepnięcie Konia (Pat the High Horse, 高探马, Gāo Tàn Mǎ)
16. Kopnięcie Lwa – Prawa Pięta (Right Lion Heel Kick, 狮子右蹬脚, Shī Zi Yòu Dēng Jiǎo)
17. Kopnięcie Lwa – Lewa Pięta (Left Lion Heel Kick, 狮子左蹬脚, Shī Zi Zuǒ Dēng Jiǎo)
18. Obrót, Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Turning Left Brush Knee with Bent Leg Step, 转身左搂膝拗步, Zhuǎn Shēn Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
19. Rozczesywanie Grzywy Dzikiego Konia (Part the Wild Horse’s Mane, 野马分鬃, Yě Mǎ Fēn Zōng)
20. Krok w przód i Okiełznanie Tygrysa Uderzeniem (Step Forward & Taming Tiger Punch, 上步伏虎捶, Shàng Bù Fú Hǔ Chuí)
21. Obrót i Atak (Deflect and Strike, 闪通背, Shǎn Tōng Bèi)
22. Uderzenie Tygrysa w Prawo (Right Punching the Tiger, 右打虎式, Yòu Dǎ Hǔ Shì)
23. Kopnięcie w Dół Prawą Nogą (Right Snapping Kick, 右弹腿, Yòu Tán Tuǐ)
24. Uderzenie Dłońmi (Double Palm Strike, 双插掌, Shuāng Chā Zhǎng)
25. Uderzenie Pięściami w Uszy (Double Punch to Ears, 双风贯耳, Shuāng Fēng Guàn Er)
26. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands, 十字手, Shí Zì Shǒu)
27. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry Tiger Back to the Mountain, 抱虎归山, Bào Hǔ Guī Shān)
28. Zamknięcie (Closing Posture, 收式, Shōu Shì)

Tai Chi Chuan styl Wudang – Długa forma – 108 ruchów
武当太极拳式 Wudang Shi Taijiquan
Film z warsztatów – forma 108 w wykonaniu Mistrza – część pierwsza
Film Mistrza – forma 108 – część pierwsza
Film z warsztatów – forma 108 w wykonaniu Mistrza – część druga

Spis technik:
Część pierwsza:

1. Pozycja Przygotowawcza (Preparatory Posture – Yu Bei Shi)
2. Rozpoczęcie (Beginning Posture – Qǐ Shì)
3. Krok w Tył i Dociśnięcie (Step Back with Snapping Force – Tuì Bù Bēng Shì)
4. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lǎn Què Wěi)
5. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip – Zhèng Dān Biān)
6. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands & Step Forward – Tí Shǒu Shàng Shì)
7. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
8. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
9. Granie na Lutni (Hands Strum the Lute – Shou Hui Pi Pa)
10. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
11. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
12. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Right Brush Knee with Bent Leg Step – You Lǒu Xī Ao Bù)
13. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
14. Granie na Lutni (Hands Strum the Lute – Shou Hui Pi Pa)
15. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
16. Zapieczętowanie (Closing Off – Ru Feng Si Bi)
17. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shí Zì Shǒu)
18. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry Tiger Back to the Mountain – Bào Hǔ Guī Shān)
19. Zamknięcie (Closing Posture – Shōu Shì)

Część druga:
19. Krok w Tył i Odepchnięcie Małpy (Step Backward to Drive Away the Monkey – Dao Nian Hou)
20. Pchnięcie Dłońmi (Double Palm Thrust – Shuang Cha Zhang)
21. Ukośne Pchnięcie Dłońmi (Diagonal Palm Thrust – Xie Chuang Zhang)
22. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Bird’s Tail – Lan Que Wei)
23. Ukośny Pojedynczy Bicz (Diagonal Straight Whip – Xie Dab Bian)
24. Uderzenie pod Łokciem (Under Elbow Punch – Zhou Di Chui)
25. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Right Brush Knee with Bent Leg Step – You Lǒu Xī Ao Bù)
26. Krok w Tył i Obrócenie Ramion (Step Back and Whirl the Arms – Dao Juan Gong)
27. Ukośny Lot (Diagonal Flying – Xie Fei Shi)
28. Pusty Krok i Pchnięcie Rękoma (Empty Step, Pushing Palm – Xu Bu Tui Zhang)
29. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands and Step Forward – Ti Shou Shang Shi)
30. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
31. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
32. Igła na Dnie Morza (Needle at the Bottom of the Sea – Hai Di Zheng)
33. Unik, Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Dodge, Step, Parry and Punch – Shan Shen Ban Lan Chui)
34. Otwieranie Okna i Spojrzenie na Księżyc (Open the Window and Watch the Moon – Tui Chuang Wang Yue)
35. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lan Que Wei)
36. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
37. Dłonie Chmury (Cloud Hands – Yun Shou)
38. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Yun Shou)
39. Wysokie Klepnięcie Konia (Pat the Horse – Gao Tan Ma)
40. Kopnięcie Lwa – Prawa Pięta (Lion Kick with the Right Heel – Shi Zi You Deng Jiao)
41. Kopnięcie Lwa – Lewa Pięta (Lion Kick with the Left Heel – Shi Zi Zuo Deng Jiao)
42. Obrót, Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Turn the Body, Brush the Left Knee, Bent Leg Step – Zhuan Shen Zou Lou Xi Ao Bu)
43. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Brush the Right Knee, Bent Leg Step – You Lou Xi Ya Bu)
44. Krok w przód i Okiełznanie Tygrysa Uderzeniem (Step Forward to Tame the Tiger with a Punch – Shang Bu Fu Hu Chui)
45. Obrót i Atak (Dodge to Strike the Back – Shan Tong Bei)
46. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
47. Małe Przechwycenie (Small Capturing Hold – Xiao Qin Na Shou)
48. Kopnięcie Prawą Nogą (Right Leg Kick – You Ti Tui)
49. Uderzenie Tygrysa – Lewa Strona (Beat the Tiger, left side – Zuo Da Hu Shi)
50. Uderzenie Tygrysa – Prawa Strona (Beat the Tiger, right side – You Da Hu Shi)
51. Kopnięcie Prawą Nogą (Right Leg Kick – You Tan Tui)
52. Uderzenie Dłońmi w Dół (Thrust Both Palms Downward – Shuang Cha Zhang)
53. Uderzenie Pięściami w Uszy (Strike the Ears with Both Fists – Shuang Feng Guan Er)
54. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shi Zi Shou)
55. Uniesienie Tygrysa (Mount the Tiger – Kua Hu Shi)
56. Stanie na Jednej Nodze (Stand on One Leg – Du Li Shi)
57. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
58. Zapieczętowanie (Closing Off – Ru Feng Si Bi)
59. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shi Zi Shou)
60. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry the Tiger Back to the Mountain – Bao Hu Gui Shan)
61. Zamknięcie (Closing Posture – Shōu Shì)

Część trzecia (w przygotowaniu)

MIECZ TAI CHI SAN FENG WUDANG
Miecz to najbardziej znana chińska broń, nazywana „Królem Broni”. Kojarzony z energią Yang, żywiołem wody, legendarnym Smokiem. To symbol mądrości, sprawiedliwości, prawości, szlachetności, statusu społecznego, a nawet duchowości. Trening miecza to sposób na pokonanie ignorancji, lekkomyślnej pasji i agresji tkwiącej w nas samych. Sztuki Walki Wudang słyną z miecza. Najbardziej znane formy to: „Miecz Ośmiu Nieśmiertelnych”, „Miecz Wielkiej Podstawy Tao” i „Miecz Tai Chi San Feng Wudang”. Opanowanie miecza uważane jest za najwyższe osiągnięcie w sztukach walki. Ze względu na wysoki poziom trudności, miecz jest uważany za najbardziej Yang ze wszystkich broni. Yin i Yang to starożytne chińskie koncepcje opisujące, jak pozornie przeciwne energie są w rzeczywistości komplementarne i współzależne. Ciemne i jasne, zimne i gorące, zima i lato, ziemia i niebo, woda i ogień, odpoczynek i ruch, mogą być rozumiane jako Yin i Yang. Pracując nad tymi zależnościami w starożytności zrozumiano, że koncepcje Yin i Yang mogą być użyteczne do zrozumienia każdego aspektu otaczającego nas świata, a nawet nas samych. W Chinach ze wszystkich zwierząt, Smoki są najbardziej Yang z powodu silnej, jasnej energii ognia. Wiele ruchów w formach miecza Wudang nawiązuje do tych legendarnych stworzeń:  „Wiosenny Smok Opuszcza Jaskinię”, „Smok Pływa pod Wodą”, „Leniwy Smok Odpoczywa”. Płynne, skrętne ruchy w formach miecza również przypominają ruchy Smoka. Po osiągnięciu biegłości w sztuce miecza, staje się on przedłużeniem ciała. Poruszanie mieczem staje się tak naturalne, jak poruszanie ręką. Oglądanie ruchów mistrza miecza przypomina obserwowanie mistrza kaligrafii, a nawet dyrygenta orkiestry. U każdego z nich istnieje pełna harmonia ciała i umysłu z narzędziem, którego używają tworząc coś pięknego. Ten rodzaj transcendentnego doświadczenia można przenieść na codzienne życie. Kiedy przestanie się postrzegać siebie jako oddzielonego od otaczającego świata, pojawi się niezwykłe poczucie połączenia z nim i harmonii. Forma Miecza Wudang składa się z 64 ruchów.

Miecz Taijiquan Sanfeng Wudang
武当三丰太极剑 Wǔdāng Sānfēng Tàijí Jiàn
Film z warsztatów – forma z mieczem w wykonaniu mistrza – fragment
Film Mistrza – forma z Mieczem – cała

Spis technik:
1. Forma Otwierająca – Opening
2. Podniesienie Miecza – Step Up with Sword
3. Nieśmertelny Wskazuje Drogę – Immortal Points the Way
4. Wielki Wóz – Wielka Niedźwiedzica – Big Dipper
5. Mały Wóz – Mała Niedźwiedzica – Little Dipper
6. Płynący Smok Muska Wodę – Swimming Dragon Skims the Water
7. Zielony Smok Obnaża Szpony – Green Dragon Extends the Claws
8. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła – White Crane Spreads Its Wmgs
9. Niebo Pełne Ptaków – Sky Full of Birds
10. Zamiatanie z Lewej i Prawej Strony – Sweep Left and Right
11. Podnoszenie Zasłony – Lifting Up the Curtain
12. Mały Chłopiec Trzyma Dzban – Little Boy Holds the Pot
13. Zielony Smok Wynurza się z Wody – Green Dragon Comes Out of the Water
14. Jaskółka Dotyka Wody – Swallow Drives the Water
15. Potwór Strzeże Morza – Monster Guards the Sea
16. Złoty Wąż Wspina się na Wierzbę – Golden Snake Climbs the Willow
17. Osa Wlatuje do Dziury – Wasp Enters the Cave
18. Feniks Rozkłada Skrzydła – Roe Extends its Wings
19. Płynący Smok Muska Wodę – Dragon Fly Skims the Water
20. Podnoszenie Zasłony – Lifting Up the Curtain
21. Trzy Pierścienie Otaczają Księżyc – Circle the Moon with Three Rings
22. Podnoszenie Zasłony – Lifting Up the Curtain
23. Przeczesanie Trawy w Poszukiwaniu Węża – Pull Grass to Find the Snake
24. Zwinny Kot Chwyta Mysz – Agile Cat Seizes the Mouse
25. Ukośny Lot – Diagonal Flying
26. Zamiatanie Kurzu na Wietrze, Prawa Strona – Dusting in the Wmd, Right
27. Trzymaj Lejce i Skręć Koniem – Turn and Rein in the Horse
28. Biała Małpa Podaje Owoc – White Ape Presents the Fruit
29. Tygrys Kołysze Głową – Tiger Covers its Head
30. Lotos Wiruje na Wietrze – Lotus Swirls Around in the Wind
31. Jaskółka Muska Wodę – Swallow Skims the Water
32. Zamiatanie Kurzu na Wietrze, Lewa Strona Dusting in the Wind, Left
33. Jadeitowa Pani Ogląda Kwiaty – Jade Lady Visits Flower
34. Złoty Kompas – Golden Compass
35. Spadająca Gwiazda Podąża za Księżycem – Shooting Star Chases the Moon
36. Krocząc po Śniegu w Poszukiwaniu Drzewa Śliwy – Stepping on Snow to Find Plum Tree
37. Rybak Łowi Ryby – Fishman Fishes
38. Opadanie Kwiatów, Lewa i Prawa Strona – Flower Falling, Left and Right
39. Przelot Niebiańskiego Rumaka – Heavenly Steed Flies
40. Rozdzielenie Złotego Kamienia – Split the Golden Stone
41. Złote Kwiaty Spadają na Ziemię – Golden Flower Falls on the Ground
42. Badanie Dna Morza – Explores the Sea Bottom
43. Rozdzielanie Grzywy Dzikiego Konia – Parting Wild Horse’s Mane
44. Feniks Rozkłada Skrzydła – Roe Extends its Wmgs
45. Biały Tygrys Macha Ogonem – White Tiger Swings its Tail
46. Wyjęcie Igły z Dna Morza – Needle at Sea Bottom
47. Zwinny Kot Chwyta Mysz – Agile Cat Seizes the Mouse
48. Ukośny Lot – Diagonal Flying
49. Wir Powietrzny – Whirlwind
50. Biała Dama Ogląda Kwiaty – Fair Lady visits Flower
51. Złoty Kompas – Golden Compass
52. Zamiatenie Liści na Wietrze – Sweep the Leaves With the Wind
53. Mądra Kobieta Pracuje Igłą – Clever Woman Works Her Needle
54. Niesmiertelna Kobieta – Immortal Woman
55. Biała Dama Pracuje Czółenkiem – Fair Lady Works at Shuttles
56. Odpieranie Kurzu na Wietrze – Deflect the Dust Storm
57. Jaskółka Muska Wodę – Swallow Skims the Water
58. Wiatr Dmucha w Żagle – Wind Pushes Sail Boat
59. Czarny Smok Owija się wokół Pala – Black Dragon Twists Around the Pole
60. Wodny Bawół Patrzy na Księzyc – Water Buffalo Looks at the Moon
61. Otwiranie Okna i Spojrzenie na Księżyc – Opens the Wmdow and Looks at the Moon
62. Taiji nadchodzi Przypadkiem – Taiji Arrives Coincidentally
63. Strzelanie do Dzikich Gęsi – Shooting the Wild Goose
64. Zamknięcie – Closing