Chi Kung

CHI KUNG (QIGONG)
W naszej Szkole uczymy zestawów Qigong związanych z Taiji, zarówno ze stylem Yang jak i Wudang. Uczymy też innych starożytnych i współczesnych form taoistycznego i leczniczego Qigong.
W ramach stylu Yang Taiji uczymy kilku zestawów Qigong, m.in.: Qigong Rozciągający, Qigong Kręgosłupa, Qigong Podstawowy, Qigong Spiralny, Qigong Statyczny, Qigong Kuli.
W ramach stylu Wudang Taiji uczymy Qigongu Taoistycznego, Taoistycznej Medytacji Stojącej i Siedzącej.
Na oddzielnych zajęciach Qigong uczymy różnych zestawów Qigong, z różnych tradycji i przekazów, Wybraliśmy kilka, naszym zdaniem najciekawszych i najskuteczniejszych, m.in.: Qigong Statyczny Zhan Zhuang, Dao Yin, Qigong Niebo i Ziemia, Qigong Słońce i Księżyc, Qigong Spacer Yin Yang, Qigong Orbita Mikrokosmiczna, Qigong Dźwiękowy, Qigong Cztery Uderzenia Trzy Pieczęci, Qigong Pięciu Elementów, Qigong Osiem Kawałków Brokatu, Qigong Yi Jin Jing, Fangsonggong, Zhineng Qigong, Qigong Czterech Pór Roku, Qigong Czterech Bram, Etiudy Qigong i Podstawowe Koncepcje Qigong.

Większości tych zestawów uczymy na regularnych zajęciach Qigong w TAI CHI STUDIO, na warsztatach weekendowych oraz obozach szkoleniowych, na które zapraszamy ekspertów Qigong i Taiji z całego świata.

 

CO TO JEST CHI KUNG (Qigong)
Qigong jest chińską metodą dbania o zdrowie, która łączy pracę ciała (łagodny ruch lub ćwiczenia statyczne) z koncentracją umysłu i oddechem. Qigong oznacza
dosłownie pielęgnowanie energii witalnej nazywanej w Chinach Chi (Qi) – (po japońsku -”Ki”, po koreańsku -”Kichol”, po hindusku -”Prana”, w starożytnej filozofii greckiej -”Logos”, w filozofii buddyjskiej -”Dharma”). Celem Qigong jest gromadzenie energii życiowej i zapewnienie jej harmonijnego przepływu, wzmacnianie, zapobieganie chorobom i leczenie. Qigong wzmacnia również mentalnie – uczy jak regulować i uspokajać umysł, podnosi ducha witalności, wzmacnia siłę woli, cierpliwość, wytrwałość oraz wiarę we własne możliwości. W treningu Qigong wykorzystuje się metodę tzw. Pięciu Regulacji – Wu Tiao: regulację ciała, oddechu, umysłu, energii i ducha witalności. Qigong jest uważany za jeden z „filarów” tradycyjnej medycyny chińskiej. Należą do nich akupunktura, masaż, ziołolecznictwo, dietetyka i właśnie Qigong.

PODZIAŁ I KLASYFIKACJE QIGONG
W Chinach istnieje wiele stylów i odmian Qigong, które rozwijały się przez ostatnie 5000 lat – Qigong medyczny, wojenny, religijny i świecki. Style medyczne pozwalają na zachowanie dobrego zdrowia do późnej starości, a nawet leczenie wielu chorób. Adepci stylów wojennych przez wieki rozwinęli metody uzyskiwania ogromnej
siły wewnętrznej z myślą o zastosowaniu jej w walce. Osoby świeckie praktykowały Qigong by przedłużyć swoje życie, poprawić jego jakość. Buddyści i taoiści od prawieków poszukujący oświecenia lub stanu Buddy rozwijali w klasztorach metody religijnego Qigong, chyba najbardziej strzeżonego i tajemniczego.

Qigong można podzielić również na cztery szkoły rozwijające teorię i metodykę: konfucjańską, lekarską, buddyjską i daoistyczną. Oczywiście tego typu klasyfikacje są bardzo umowne, gdyż zarówno style i szkoły w sposób naturalny się przenikały.

Żeby jeszcze bardziej uprościć ten podział, można dokonać klasyfikacji na szkoły Qigongu bojowego i leczniczego.

Funkcjonuje również podział Qigong z racji metod treningowych, na: statyczny, dynamiczny i statyczno-dynamiczny.

W dosłownym tłumaczeniu Qigong oznacza pracę (Gong) z wewnętrzną energią (Qi). Inną poprawną, choć mniej używaną nazwą jest Nei Gong (wewnętrzne Gongfu – doskonalenie). W starożytności funkcjonowała też nazwa Dao In, która dotyczyła uzdrawiających metod treningowych związanych z daoizmem, a przede wszystkim
z podążaniem drogą natury. Były to dość proste metody oparte na naturalnych odruchach ciała, mające na celu jego naprawianie i regulowanie.

W przypadku Qigong Taiji powyższa klasyfikacja jest prostsza, gdyż Qigong ten zawiera w sobie elementy Qigongu bojowego i leczniczego, metody statyczne i dynamiczne. Taiji łączy wiele stylów Qigong, szkół i metod. Ten rodzaj treningu, można zupełnie poprawnie nazwać Qigong dla zdrowia i sztuk walki.

SPIS NIEKTÓRYCH TECHNIK CHI KUNG (QIGONG)

TECHNIKI WPROWADZAJĄCE

Zhan Zhuang – medytacja stojąca:
1. Zatapianie w ciszy – Nu Jing
2. Skupienie na Centrum – Dan Tien Gong
3. Medytacja Stojąca – Zhan Zhuang

Fang Song Kung dla stylu Yang – Ćwiczenia Rozluźniające:
1. Krążenia Stawami – Przywitanie z Ciałem, Kołysanie, Strząsanie
2. Falowanie Ciałem – Wielki Pyton Rozluźnia Ciało
3. Ruch Spontaniczny – Rozmawianie z Ciałem
4. Wyciąganie Splecionych Rąk – Podtrzymywanie Niebios
5. Wyciąganie Rąk w Górę – Zrywanie Gwiazd
6. Wyginanie Ciała – Wpatrywanie się w Niebo
9. Naciąganie Kręgosłupa – Naciąganie Łuku
10. Otwieranie Miednicy – Przysiad na Całych Stopach
11. Naciąganie Nóg – Przysiad na Jednej Nodze (obie stopy płasko i jedna stopa płasko, a druga na pięcie)

Fang Song Kung dla stylu Wudang – Ćwiczenia Rozluźniające:
1. Sprytna Małpa Rozciąga Swoje Ramię
2. Wielki Pyton Skręca Ciało
3. Zielony Smok Macha Ogonem

QIGONG TAIJI STYLU YANG
Zestaw Rozciągający tułów i kręgosłup:
1. Rozluźnienie ramion i tułowia
2. Wyciąganie do góry
3. Wspięcia na palce
4. Odchylenie
5. Skręty
6. Skłony bokiem
7. Opad w przód
9. Skręty na boki
10. Pogłębianie skłonu do nóg
11. Przysiad na całych stopach
12. Przysiad na palcach – potrząsanie
13. Naciąganie palców stóp
14. Wspięcia na palce

Materiał filmowy:
Zestaw Rozciągający – materiał szkoleniowy

Qigong Kręgosłupa:
1. Poziome krążenia talią
2. Falowanie dolnym odcinkiem kręgosłupa i masowanie narządów wewnętrznych
3. Wydłużenie ruchu na cały tułów – zamykanie i otwieranie klatki piersiowej
4. Wydłużenie ruchu do barków
5. Wydłużenie ruchu do łokci, nadgarstków i palców – obie ręce jednocześnie, lub na zmianę

Materiał filmowy:
Qigong Kręgosłupa – materiał szkoleniowy

Zestaw Podstawowy:
1. Stój Spokojnie, by Wyregulować Oddech
2. Wielki Pyton Rozluźnia Ciało
3. Qi Opada do Dan Tien
4. Otwórz pierś, by Oczyścić Ciało
5. Wpuść Qi przez Baihui (Czubek Głowy)
6. Lewa i Prawa Rozpychają Góry
7. Pchnij Dłońmi i Osadź Nadgarstki (Popychanie Góry w Przód)
8. Wielki Niedźwiedź Płynie po Wodzie
9. Lewa i Prawa Odsłaniają Górę
10. Orzeł Atakuje Ofiarę
11. Lew Obraca Piłkę
12. Biały Żuraw Rozpościera Skrzydła

Materiał filmowy:
Zestaw Podstawowy – materiał szkoleniowy

Zestaw Spiralny:
1. Stój spokojnie, by wyregulować oddech
2. Biały Żuraw rozluźnia skrzydła
3. Zawiń w przód i wycofaj
4. Prawa i Lewa Yin i Yang
5. Woda i ogień wzajemnie oddziałują
6. Wielki niedźwiedź otacza księżyc
7. Żyjący Budda podtrzymuje niebiosa
8. Zamień niebo i ziemię przed ciałem
9. Złoty Kogut skręca skrzydła
10. Skręć głowę i spójrz na księżyc
11. Wielki pyton skręca ciało
12. Zawijanie w górę i w dół

Materiał filmowy:
Zestaw Spiralny – materiał szkoleniowy

Zestaw Kołyszący
o_8c1ec7ee8d0647a7_015

Kroki i postawy
o_8c1ec7ee8d0647a7_016

QIGONG KULI TAIJI:
Pionowo I) W przód
A) W miejscu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
B) W pozycjach z przenoszeniem ciężaru (kołysanie) a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
C) W poruszaniu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
D)W chodzeniu po kole Bagua a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
Pionowo II) W tył
A) W miejscu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
B) W pozycjach z przenoszeniem ciężaru (kołysanie) a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
C) W poruszaniu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
D)W chodzeniu po kole Bagua a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
Poziomo I) W przód
A) W miejscu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
B) W pozycjach z przenoszeniem ciężaru (kołysanie) a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
C) W poruszaniu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
D)W chodzeniu po kole Bagua a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
Poziomo II) W tył
A) W miejscu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
B) W pozycjach z przenoszeniem ciężaru (kołysanie) a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
C) W poruszaniu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
D)W chodzeniu po kole Bagua a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie

INNE FORMY QIGONG

Kluczowe Techniki Qigong:
1. Skupienie na Centrum
2. Rozpalanie Wewnętrznego Ognia
3. Otwieranie Osi Ciała
4. Małe Krążenie
5. Duże Krążenie
6. Oddychanie Całym Ciałem
7. Osłona Chi
8. Wygładzanie Przepływu Chi – kierowanie energii przez meridiany
9. Zapieczętowanie – zatrzymanie Chi w Dan Tien

Materiał filmowy:
Kluczowe Techniki Qigong

Qigong – Osiem Kawałków Brokatu:
Kawałek I: „Obie ręce podtrzymują Niebo, żeby wyregulować Potrójny Ogrzewacz” – „Podtrzymywanie Nieba oburącz”
Kawałek II: „Napinanie łuku, jak w czasie strzelania do jastrzębia” –  „Napinanie łuku, by ustrzelić jastrzębia”
Kawałek III: „Aby dostroić i wyregulować Śledzionę i Żołądek musisz podnosić jedną rękę” – „Rozdzielanie Nieba i Ziemi”
Kawałek IV: „By pokonać Pięć Słabości i Siedem Ran należy spoglądać w tył” – „Spoglądanie w tył” – „Mądra sowa spogląda w tył”
Kawałek V: „Kołysz głową i huśtaj kością ogonową, aby pozbyć się Ognia z Serca” – „Kołysanie się na boki” – „Wielki niedźwiedź kołysze ciałem”
Kawałek VI: „Dwie ręce trzymają stopy, aby wzmocnić Nerki i TaliꔄSięganie stóp obiema rękami”
Kawałek VII: „Zaciśniętymi pięściami i groźnym spojrzeniem możesz zwiększyć energię i siłę” – „Uderzenie pięściami i mocne spojrzenie”
Kawałek VIII: „Wstrząsanie ciała uwolni od setek chorób” – „Odbijanie się palcami”

Materiał filmowy:
Osiem kawałków Brokatu – wersja ćwiczona w naszej szkole
Osiem Kawałków Brokatu – wersja standardowa

Qigong Czterech Pór Roku:
Przygotowanie
1. Ustaw pozycję odstawiając lewą stopę
2. Skup uwagę na Centrum
3. Sprowadź Energię do Centrum
Wiosna – Wątroba – Drzewo
1. Przyciągnij splecione dłonie do klatki
2. Spleć ręce na szyi
3. Naciśnij dłońmi na udo i odkręć ciało w przeciwną stronę
4. Naciągaj łuk (Śledziona – Ziemia)
Lato – Serce – Ogień
1. Faluj ciałem w przód x 6 i na boki
2. Wyrzucaj rozluźnione ręce w przód
3. Wyciągaj ręce naprzemiennie w górę i w dół)
4. Podnieś obie ręce w górę i odchyl całe ciało (Śledziona – Ziemia)
Jesień – Płuca – Metal
1. Splecione dłonie wyciągnij w górę i skręć ciało w bok
2. Spleć dłonie na szyi, przechyl się w przód i zakołysz talią na boki pięć razy
3. Oklepuj nogi od pośladków zewnętrzną stroną w dół i wewnętrzną stroną w górę
4. Spleć dłonie i połóż na czubku głowy (Śledziona – Ziemia)
Zima – Nerki – Woda
1. Chwyć oburącz za stopę i naciągnij
2. Chwyć oburącz za zewnętrzną krawędź stopy i naciągnij
3. Chwyć ręką za głowę i przyciągnij łokieć do kolana
4. Wyciągnij proste ręce w górę i naciągnij całe ciało (Śledziona – Ziemia)
Zakończenie
1. Sprowadź Energię do Centrum
2. Pomasuj brzuch

Materiał filmowy:
Qigong Czterech Pór Roku

Qigong – Spacer Yin Yang:
1. Pozycja wyjściowa (Wu Chi)
2. Przygotowanie
3. Małe Yang – góra, podnoszenie, prostowanie
4. Małe Yin – dół, opuszczenie, składanie
5. Duże Yang – na zewnątrz, otwieranie, naciąganie
6. Duże Yin – do środka, zamykanie, rozluźnianie
7. Zakończenie

Materiał filmowy:
Spacer Yin Yang

Qigong Czterech Bram:
0. Przygotowanie
1. Rozpalanie wewnętrznego Ognia
2. Oddech Dan Tian (Dan Tian Hu Xi)
3. Oddech Wuji (Wuji Hu Xi)
4. Oddech stopami  (Yong Quan Hu Xi)
5. Oddech dłońmi (Lao Gong Hu Xi)
6. Oddech dłońmi i stopami jednocześnie – Oddech Czterech Bram (Si Xin Hu Xi)
7. Oddech dłońmi, stopami i czubkiem głowy – Oddech Pięciu Bram (Wu Xin Hu Xi)
8. Oddech generujący siłę wewnętrzną.
9. Oddech generujący siłę statyczną.
10. Oddech generujący siłę dynamiczną.
11. Oddech z okrzykiem bezdźwięcznym.
12. Oddech z okrzykiem „Ha”.
Zakończenie.

Qigong – Sześć Uzdrawiających Dźwięków:
1. Płuca: Dźwięk sssssss. Kolor Biały. Metal.
2. Nerki: Dźwięk czuuuuu.  Kolor niebieski. Woda.
3. Wątroba: Dźwięk szszszsz. Kolor zielony. Drzewo.
4. Serce: Dźwięk haaaaaa. Kolor czerwony. Ogień.
5. Śledziona: Dźwięk hhhrrrrrr. Kolor złoty. Ziemia.
6. Potrójny ogrzewacz: Dźwięk hiiiiiiii.

Qigong Słońce i Księżyc:
1. Przyciąganie Słońca
2. Wpatrywanie się w Księżyc

Miękki Qigong Białego Żurawia
o_8c1ec7ee8d0647a7_023