Chi Kung

CHI KUNG (QIGONG)
W naszej Szkole uczymy zestawów Qigong związanych z Taiji, zarówno ze stylem Yang jak i Wudang. Uczymy też innych starożytnych i współczesnych form taoistycznego i leczniczego Qigong.
W ramach stylu Yang Taiji uczymy kilku zestawów Qigong, m.in.: Qigong Rozciągający, Qigong Kręgosłupa, Qigong Podstawowy, Qigong Spiralny, Qigong Statyczny.
W ramach stylu Wudang Taiji uczymy Qigongu Taoistycznego, Taoistycznej Medytacji Stojącej i Siedzącej.
Na oddzielnych zajęciach Qigong uczymy różnych zestawów Qigong, z różnych tradycji i przekazów, Wybraliśmy kilka, naszym zdaniem najciekawszych i najskuteczniejszych, m.in.: Qigong Statyczny Zhan Zhuang, Dao In, Qigong Niebo i Ziemia, Qigong Słońce i Księżyc, Qigong Spacer Yin Yang, Qigong Orbita Mikrokosmiczna, Qigong Dźwiękowy, Qigong Cztery Uderzenia Trzy Pieczęci, Qigong Pięciu Elementów, Qigong Osiem Kawałków Brokatu, Qigong Yi Jin Jing, Qigong Shibashi, Fangsonggong, Zhineng Qigong, Qigong Czterech Pór Roku, Etiudy Qigong i Podstawowe Koncepcje Qigong.

Większości tych zestawów uczymy na regularnych zajęciach Qigong w TAI CHI STUDIO, w środy o godz. 21.00, na warsztatach weekendowych oraz obozach szkoleniowych, na które zapraszamy ekspertów Qigong i Taiji z całego świata.

CO TO JEST CHI KUNG (Qigong)
Qigong jest chińską metodą dbania o zdrowie, która łączy pracę ciała (łagodny ruch lub ćwiczenia statyczne) z koncentracją umysłu i oddechem. Qigong oznacza
dosłownie pielęgnowanie energii witalnej nazywanej w Chinach Chi (Qi) – (po japońsku -”Ki”, po koreańsku -”Kichol”, po hindusku -”Prana”, w starożytnej filozofii greckiej -”Logos”, w filozofii buddyjskiej -”Dharma”). Celem Qigong jest gromadzenie energii życiowej i zapewnienie jej harmonijnego przepływu, wzmacnianie, zapobieganie chorobom i leczenie. Qigong wzmacnia również mentalnie – uczy jak regulować i uspokajać umysł, podnosi ducha witalności, wzmacnia siłę woli, cierpliwość, wytrwałość oraz wiarę we własne możliwości. W treningu Qigong wykorzystuje się metodę tzw. Pięciu Regulacji – Wu Tiao: regulację ciała, oddechu, umysłu, energii i ducha witalności. Qigong jest uważany za jeden z „filarów” tradycyjnej medycyny chińskiej. Należą do nich akupunktura, masaż, ziołolecznictwo, dietetyka i właśnie Qigong.

PODZIAŁ I KLASYFIKACJE QIGONG
W Chinach istnieje wiele stylów i odmian Qigong, które rozwijały się przez ostatnie 5000 lat – Qigong medyczny, wojenny, religijny i świecki. Style medyczne pozwalają na zachowanie dobrego zdrowia do późnej starości, a nawet leczenie wielu chorób. Adepci stylów wojennych przez wieki rozwinęli metody uzyskiwania ogromnej
siły wewnętrznej z myślą o zastosowaniu jej w walce. Osoby świeckie praktykowały Qigong by przedłużyć swoje życie, poprawić jego jakość. Buddyści i taoiści od prawieków poszukujący oświecenia lub stanu Buddy rozwijali w klasztorach metody religijnego Qigong, chyba najbardziej strzeżonego i tajemniczego.

Qigong można podzielić również na cztery szkoły rozwijające teorię i metodykę: konfucjańską, lekarską, buddyjską i daoistyczną. Oczywiście tego typu klasyfikacje są bardzo umowne, gdyż zarówno style i szkoły w sposób naturalny się przenikały.

Żeby jeszcze bardziej uprościć ten podział, można dokonać klasyfikacji na szkoły Qigongu bojowego i leczniczego.

Funkcjonuje również podział Qigong z racji metod treningowych, na: statyczny, dynamiczny i statyczno-dynamiczny.

W dosłownym tłumaczeniu Qigong oznacza pracę (Gong) z wewnętrzną energią (Qi). Inną poprawną, choć mniej używaną nazwą jest Nei Gong (wewnętrzne Gongfu – doskonalenie). W starożytności funkcjonowała też nazwa Dao In, która dotyczyła uzdrawiających metod treningowych związanych z daoizmem, a przede wszystkim
z podążaniem drogą natury. Były to dość proste metody oparte na naturalnych odruchach ciała, mające na celu jego naprawianie i regulowanie.

W przypadku Qigong Taiji powyższa klasyfikacja jest prostsza, gdyż Qigong ten zawiera w sobie elementy Qigongu bojowego i leczniczego, metody statyczne i dynamiczne. Taiji łączy wiele stylów Qigong, szkół i metod. Ten rodzaj treningu, można zupełnie poprawnie nazwać Qigong dla zdrowia i sztuk walki.

OPIS NIEKTÓRYCH TECHNIK CHI KUNG (QIGONG)

QIGONG TAIJI
1. Qigong Taiji. Zestaw Rozciągający tułów i kręgosłup
o_8c1ec7ee8d0647a7_011

Materiał filmowy:
Zestaw Rozciągający – materiał szkoleniowy

2. Qigong Taiji. Qigong Kręgosłupa
o_8c1ec7ee8d0647a7_012

Materiał filmowy:
Qigong Kręgosłupa – materiał szkoleniowy

3. Qigong Taiji. Zestaw Podstawowy
o_8c1ec7ee8d0647a7_013

Materiał filmowy:
Zestaw Podstawowy – materiał szkoleniowy

4. Qigong Taiji. Zestaw Spiralny
o_8c1ec7ee8d0647a7_014

Materiał filmowy:
Zestaw Spiralny – materiał szkoleniowy

5. Qigong Taiji. Zestaw Kołyszący
o_8c1ec7ee8d0647a7_015

6. Qigong Taiji. Kroki i postawy
o_8c1ec7ee8d0647a7_016

QIGONG KULI TAIJI
1. Qigong Kuli Taiji
o_8c1ec7ee8d0647a7_017

INNE FORMY QIGONG
1. Qigong – Osiem Kawałków Brokatu
o_8c1ec7ee8d0647a7_019

2. Qigong – Spacer Yin Yang
o_8c1ec7ee8d0647a7_020

3. Qigong Dźwiękowy
o_8c1ec7ee8d0647a7_021

4. Qigong Shibashi
o_8c1ec7ee8d0647a7_022

5. Miękki Qigong Białego Żurawia
o_8c1ec7ee8d0647a7_023