Program treningowy stylu Wudang

Styl Tai Chi Wudang, którego uczymy pochodzi ze Świątyni Purpurowych Chmur, najważniejszego ośrodka taoizmu w górach Wudang. Przekazuje nam go mistrz tego stylu, taoistyczny mnich, który od dzieciństwa uczył się w górach Wudang – Zhou Xuan Yun

Poniżej przedstawiamy strukturę treningową tego stylu: wskazówki do ćwiczenia, opis i spis technik do form Tai Chi, Tai Yi i Miecza Wudang, zestawów Chi Kung i wielu innych metod treningowych oraz filmy i materiały szkoleniowe.  

W skład tego stylu wchodzi m.in medytacja stojąca (Zhang Zhuan) i siedząca (Zuo Chan), medytacja w ruchu (Dong Zhuang), techniki rozluźniające (Fangsonggong)  techniki podstawowych wzorców ruchu Tai Chi (Jibenggong) oraz formy Tai Chi, Tai Yi i Miecza Tai Chi.

Pomimo tego, że Kung Fu Wudang składa się z wielu stylów i dziesiątek różnych form, w ramach Tai Chi Wudang ćwiczy się przede wszystkim:
1. krótką formę 28 ruchów (武当太极拳二十八式 Wudang Taijiquán Er Shí Bā Shì),
2. długą formę 108 ruchów (武当太极拳108式 Wudang Shi Taijiquan (108)
3. symetryczną formę Tai Chi 13 postaw (
武当太极13式 Wudang Taiji (13)
4. formę z Mieczem Tai Chi San Feng Wudang (武当三丰太极剑 Wǔdāng Sānfēng Tàijí Jiàn)
5. formę Tai Yi 5 Elementów
(太乙五行拳 Tai Yi Wuhang Quan) zwana też formą Pięciu Elementów Tai Yi Przechwytujących i Rzucających 23 Technik (太乙五行擒扑23式)
Na zajęciach Tai Chi Wudang
uczymy również Pchających Dłoni (Tui Shou), zastosowań bojowych oraz Chi Kung, w tym Chi Kung Czterech Pór Roku (Si Ji Gong) oraz Chi Kung dla Zdrowego Życia.

STRUKTURA TRENINGU TAI CHI WUDANG
W tradycyjnym przekazie Tai Chi Wudang pierwszym elementem, na który zwraca się uwagę to struktura ciała, czyli budowanie właściwej pozycji. To zapewnia ćwiczącemu odpowiednie efekty w dalszej praktyce Tai Chi, ale też w jakiejkolwiek innej formie pracy z ciałem. Głównym narzędziem budowania struktury jest medytacja stojąca. Ale strukturę wzmacnia się również wzmacniając kondycję, elastyczność i wytrzymałość fizyczną.
Drugim aspektem treningu jest zrozumienie przemian Yin Yang jakie zawarte są w technikach. Upraszczając: faza Yin ruchu to wciąganie, neutralizacja, obrona, a faza Yang to otwarcie, wyrzut, atak. Oba te aspekty wpisane są w każdą technikę Tai Chi. Yin Yang to przygotowanie techniki i jej wykonanie, obrona i atak, ruch w lewo i prawo, do przodu i do tyłu, w górę i w dół, na zewnątrz i do środka, ręka wykonująca technikę i asystująca. W Tai Chi Wudang ciało porusza się płynnie w przód i tył, w górę i w dół, w lewo i prawo manifestując przemiany Yin i Yang we wszystkich płaszczyznach i kierunkach.
Trzecim elementem jest oddech: wdech w fazie Yin, wydech w fazie Yang. Oddech powinien współgrać z ruchem i przemianami Yin i Yang, wzmacniać technikę fizycznie, mentalnie i energetycznie. Nie należy jednak patrzeć na aspekty Yin i Yang niezależnie. Fazy te są połączone, przechodzą płynnie w siebie nawzajem. Gdy kończy się jedna, wyłania się z niej druga. W czasie wykonywania ruchów należy cały czas postrzegać ciało, ruch, oddech jako przemiany Yin i Yang. Na wyższych etapach zaawansowania skupiamy się również na przemianach w sferze umysłu, w naszej psychice, na tym jak się wycisza, uspokaja, koncentruje, świadomie postrzega daną chwilę.
Aspekt energetyczny w Tai Chi wypracowuje się technikami medytacyjnymi, np. medytacją stojącą Zhan Zhuang „Stanie jak słup” i medytacją siedzącą Zuo Chan „Ciche siedzenia” oraz ćwiczeniami Chi Kung. Te ćwiczenia pozwalają na początku poczuć, a następnie pracować z energią Chi, poruszać nią i kierować. Proces pracy z energią zaczynamy od początku praktyki, ale jej odczuwanie pojawia się dużo później, zazwyczaj nagle, nieoczekiwanie i zaskakująco. Chi zaczyna płynąć, a my uświadamiamy sobie, że poruszamy się zgodnie z jej przepływem. Ten moment sam się wydarza, nie możemy go przyspieszyć, ani pomóc mu w świadomy sposób. Jest powolny i długotrwały.
Podstawą praktyki Tai Chi jest jednak struktura i regularne sumienne ćwiczenie, które doprowadzi do tego, że nagle zobaczymy, że trudne na początku i wydawałoby się nieosiągalne rzeczy nagle zaczynają działać. Nawet codzienne wskazówki nauczyciela nie zastąpią w tym procesie naszych regularnych ćwiczeń. Jeżeli rozwiniemy już odpowiedni poziom pracy z ciałem, oddechem, umysłem i pojawi się odczucie przepływu Chi, wówczas ćwiczenie formy będzie sprawiać nam wielką przyjemność. Ważne jest również by ćwicząc, przez cały czas obserwować swoje postępy, sprawdzać, czy nasza struktura ulega poprawie, czy pogorszeniu, czy techniki wykonujemy gładko i czy nasz trening jest coraz lepszy.
Formy Tai Chi Wudang ćwiczy się w dwóch różnych tempach: bardzo wolno w celu energetyzowania ciała i wyciszenia umysłu oraz w tempie szybszym, by poczuć i zrozumieć przepływ ruchu i przepływ energii. Wykonanie formy można podzielić na cztery etapy: lekko i delikatnie (jak większość współczesnych form Tai Chi ćwiczonych dla zdrowia), mocno, mięsiście, z dodaniem siły (wyobrażając sobie np. zastosowanie bojowe albo pokonywanie jakiegoś oporu), w synchronizacji z oddechem (wzmacniając technikę i siłę), szybko (nawiązując do aspektów bojowych tej sztuki).

WSPÓŁCZESNE TAI CHI
Współcześnie Tai Chi postrzegane jest częściej nie jako sztuka walki, ale jako metoda kultywowania zdrowia. Bez względu na podejście do tego tematu, jeśli ćwiczymy sumiennie osiągniemy odpowiednie, wymierne efekty. W obydwu przypadkach skupiamy się na budowaniu struktury, siły, przemianach Yin Yang, odpowiednim oddychaniu, przepływie energii, otwieraniu ciała. Te same zasady, a szczególnie praca z energią Chi dotyczą dbania o zdrowie oraz przygotowania do walki. Bez względu na cel, po każdym treningu Tai Chi czujemy się lepiej: zrelaksowani i odprężeni fizycznie i psychicznie oraz bardziej odporni na negatywne bodźce i stres. Ważnym współcześnie aspektem treningu Tai Chi jest właśnie praca z umysłem, jego wyciszanie, skupienie. Formy Tai Chi są wtedy swoistą „medytacją w ruchu”. Praktykując Tai Chi staramy się również zbudować w sobie odpowiednie nastawienie – osoby zrównoważonej fizycznie i psychicznie.
Tai Chi może być sztuką walki, metodą kultywowania zdrowia czy też praktyką duchową. Wszystko jest bardzo osobiste i zależy od podejścia danej osoby do tych zagadnień. W Chinach tradycyjnie nie oddziela się aspektu religijnego
od filozofii. Ćwiczenia Tai Chi, Chi Kung, medytacja to nieodłączne elementy taoizmu, choć nie można ich jednoznacznie nazwać praktykami religijnymi. Mnisi taoistyczni mają swoje zupełnie niezależne od Tai Chi praktyki i ćwiczenia duchowe.
W związku z tym nie istnieją żadne zalecenia duchowe związane z praktyką Tai Chi, np. dotyczące tego, kiedy powinno się wykonywać ćwiczenia. Istnieją np. ćwiczenia Chi Kung, których wykonywanie zaleca się tylko o określonej porze dnia albo roku, ale powody tego związane są jedynie z aktywnością energetyczną naszego ciała oraz naturalnych przemian energetycznych zachodzących w naturze, a nie z nakazami religijnymi. Najważniejsza w treningu Tai Chi jest regularność. Najlepiej jest ćwiczyć codziennie, obojętne o jakiej porze. Jeśli możemy ćwiczyć np. co drugi dzień nawet pół godziny, da nam to więcej korzyści niż dwugodzinny trening zaledwie raz w tygodniu.

HISTORIA, SPIS TECHNIK I LINKI DO FILMÓW
FORM RĘCZNYCH I Z BRONIĄ TAI CHI WUDANG

1. Tai Chi Chuan styl Wudang – forma 28 ruchów
武当太极拳二十八式 Wudang Taijiquán Er Shí Bā Shì

Forma 28-ruchowa stworzona została przez Mistrza Zhou Xuan Yuna, jako łatwa do nauczenia warsztatowo sekwencja składająca się z wybranych technik z I, II i II części długiej, 108-ruchowej formy. Jest oficjalną formą w programie tego stylu, jednocześnie bardzo dobrze przygotowującą do dalszych etapów nauki.

Spis technik:
1. Rozpoczęcie (Beginning Posture, 起式, Qǐ Shì)
2. Krok w Tył i Dociśnięcie (Step Back with Snapping Force, 退步崩式, tuì bù bēng shì)
3. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Peacock’s, Tail揽雀尾, Lǎn Què Wěi)
4. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip, 正单鞭, Zhèng Dān Biān)
5. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands & Step Forward, 提手上式, Tí Shǒu Shàng Shì)
6. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings, 白鹤亮翅, Bái Hè Liàng Chì)
7. Omiecenie Lewego Kolana i Krok w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step, 左搂膝拗步, Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
8. Igła na Dnie Morza (Needle at Sea Bottom, 海底针, Hǎi Dǐ Zhēn)
9. Unik, Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Dodge, Step, Parry & Punch, 闪身搬拦捶, Shǎn Shēn Bān Lán Chuí)
10. Otwieranie Okna i Spojrzenie na Księżyc (Open the Window and Watch the Moon, 推窗望月, Tui Chuang Wang Yue)
11. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail, 揽雀尾, Lǎn Què Wěi)
12. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip, 正单鞭, Zhèng Dān Biān)
13. Dłonie Chmury (Cloud Hands, 云手, Yún Shǒu)
14. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip, 正单鞭, Zhèng Dān Biān)
15. Wysokie Klepnięcie Konia (Pat the High Horse, 高探马, Gāo Tàn Mǎ)
16. Kopnięcie Lwa – Prawa Pięta (Right Lion Heel Kick, 狮子右蹬脚, Shī Zi Yòu Dēng Jiǎo)
17. Kopnięcie Lwa – Lewa Pięta (Left Lion Heel Kick, 狮子左蹬脚, Shī Zi Zuǒ Dēng Jiǎo)
18. Obrót, Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Turning Left Brush Knee with Bent Leg Step, 转身左搂膝拗步, Zhuǎn Shēn Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
19. Rozczesywanie Grzywy Dzikiego Konia (Part the Wild Horse’s Mane, 野马分鬃, Yě Mǎ Fēn Zōng)
20. Krok w przód i Okiełznanie Tygrysa Uderzeniem (Step Forward & Taming Tiger Punch, 上步伏虎捶, Shàng Bù Fú Hǔ Chuí)
21. Obrót i Atak (Deflect and Strike, 闪通背, Shǎn Tōng Bèi)
22. Uderzenie Tygrysa w Prawo (Right Punching the Tiger, 右打虎式, Yòu Dǎ Hǔ Shì)
23. Kopnięcie w Dół Prawą Nogą (Right Snapping Kick, 右弹腿, Yòu Tán Tuǐ)
24. Uderzenie Dłońmi (Double Palm Strike, 双插掌, Shuāng Chā Zhǎng)
25. Uderzenie Pięściami w Uszy (Double Punch to Ears, 双风贯耳, Shuāng Fēng Guàn Er)
26. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands, 十字手, Shí Zì Shǒu)
27. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry Tiger Back to the Mountain, 抱虎归山, Bào Hǔ Guī Shān)
28. Zamknięcie (Closing Posture, 收式, Shōu Shì)

Film z warsztatów – forma 28 w wykonaniu Mistrza


2. Tai Chi Chuan styl Wudang – Długa forma – 108 ruchów

武当太极拳式 Wudang Shi Taijiquan

Wudang Tai Chi Chuan, to najstarszy styl Tai Chi ćwiczony w Górach Wudang w Świątyni Purpurowych Chmur. Powstał na bazie wiedzy, która liczy sobie kilka tysięcy lat. Większość ekspertów za jego twórcę uznaje Zhang Sanfenga 張三丰, który mieszkał w górach Wudang, prowincji Hubei w czasach dynastii Song (960-1280 n.e.). Zhang Sanfeng był taoistą, mędrcem, mnichem, a jednocześnie ekspertem w sztukach walki. Zmodyfikował swoje umiejętności zainspirowany zaobserwowaną walką żurawia z wężem. Zwinność tych zwierząt uprzytomniła mu przewagę miękkości i spokoju nad twardością i gwałtownością, a taoistyczna wiedza o naturze rzeczy, a szczególnie teorii Yin i Yang, pomogła stworzyć podwaliny tej niezwykłej sztuki. Do dzisiejszego dnia styl ten ćwiczony jest w klasztornych kompleksach Wudang. Tai Chi Wudang to połączenie filozofii taoistycznej z technikami zdrowotnymi Chi Kung i bojowymi Kung Fu oraz medytacją. To niezwykle piękny styl, w którym koncepcja przemian Yin i Yang przejawia się w płynnej i swobodnej zmianie tempa, wysokości, kierunków. Główną formą tego stylu jest forma 108-ruchowa. Jej struktura, kolejność i nazwy technik, długość i sposób wykonywania choreografii jest wynikiem wnikliwej obserwacji natury ludzkiej, by jak najskuteczniej do niej dotrzeć i uzyskać jak najlepszy efekt fizyczny i psychiczny. Forma ta była podstawą, pierwowzorem i inspiracją do wielu stylów powstających później, a czerpiących z tego pierwotnego oryginalnego stylu.

Spis technik:
Część pierwsza:
1. Pozycja Przygotowawcza (Preparatory Posture – Yu Bei Shi)
2. Rozpoczęcie (Beginning Posture – Qǐ Shì)
3. Krok w Tył i Dociśnięcie (Step Back with Snapping Force – Tuì Bù Bēng Shì)
4. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lǎn Què Wěi)
5. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip – Zhèng Dān Biān)
6. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands & Step Forward – Tí Shǒu Shàng Shì)
7. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
8. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
9. Granie na Lutni (Hands Strum the Lute – Shou Hui Pi Pa)
10. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
11. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
12. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Right Brush Knee with Bent Leg Step – You Lǒu Xī Ao Bù)
13. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
14. Granie na Lutni (Hands Strum the Lute – Shou Hui Pi Pa)
15. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
16. Zapieczętowanie (Closing Off – Ru Feng Si Bi)
17. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shí Zì Shǒu)
18. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry Tiger Back to the Mountain – Bào Hǔ Guī Shān)
Zamknięcie (Closing Posture – Shōu Shì)
Film z warsztatów – listopad 2019
Film z warsztatów – grudzień 2017
Film reklamowy – pierwsza część formy w wykonaniu Mistrza Zhou Xuan Yun i instruktora Mariusza Sroczyńskiego
Film Mistrza – forma 108 – część pierwsza

Część druga:
19. Krok w Tył i Odepchnięcie Małpy (Step Backward to Drive Away the Monkey – Dao Nian Hou)
20. Pchnięcie Dłońmi (Double Palm Thrust – Shuang Cha Zhang)
21. Ukośne Pchnięcie Dłońmi (Diagonal Palm Thrust – Xie Chuang Zhang)
22. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Bird’s Tail – Lan Que Wei)
23. Ukośny Pojedynczy Bicz (Diagonal Straight Whip – Xie Dan Bian)
24. Uderzenie pod Łokciem (Under Elbow Punch – Zhou Di Chui)
25. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Right Brush Knee with Bent Leg Step – You Lǒu Xī Ao Bù)
26. Krok w Tył i Obrócenie Ramion (Step Back and Whirl the Arms – Dao Juan Gong)
27. Ukośny Lot (Diagonal Flying – Xie Fei Shi)
28. Pusty Krok i Pchnięcie Rękoma (Empty Step, Pushing Palm – Xu Bu Tui Zhang)
29. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands and Step Forward – Ti Shou Shang Shi)
30. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
31. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
32. Igła na Dnie Morza (Needle at the Bottom of the Sea – Hai Di Zheng)
33. Unik, Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Dodge, Step, Parry and Punch – Shan Shen Ban Lan Chui)
34. Otwieranie Okna i Spojrzenie na Księżyc (Open the Window and Watch the Moon – Tui Chuang Wang Yue)
35. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lan Que Wei)
36. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
37. Dłonie Chmury (Cloud Hands – Yun Shou)
38. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
39. Wysokie Klepnięcie Konia (Pat the Horse – Gao Tan Ma)
40. Kopnięcie Lwa – Prawa Pięta (Lion Kick with the Right Heel – Shi Zi You Deng Jiao)
41. Kopnięcie Lwa – Lewa Pięta (Lion Kick with the Left Heel – Shi Zi Zuo Deng Jiao)
42. Obrót, Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Turn the Body, Brush the Left Knee, Bent Leg Step – Zhuan Shen Zuo Lou Xi Ao Bu)
43. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Brush the Right Knee, Bent Leg Step – You Lou Xi Ya Bu)
44. Krok w Przód i Okiełznanie Tygrysa Uderzeniem (Step Forward to Tame the Tiger with a Punch – Shang Bu Fu Hu Chui)
45. Obrót i Atak (Dodge to Strike the Back – Shan Tong Bei)
46. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
47. Małe Przechwycenie (Small Capturing Hold – Xiao Qin Na Shou)
48. Kopnięcie Prawą Nogą (Right Leg Kick – You Ti Tui)
49. Uderzenie Tygrysa – Lewa Strona (Beat the Tiger, left side – Zuo Da Hu Shi)
50. Uderzenie Tygrysa – Prawa Strona (Beat the Tiger, right side – You Da Hu Shi)
51. Kopnięcie Prawą Nogą (Right Leg Kick – You Tan Tui)
52. Uderzenie Dłońmi w Dół (Thrust Both Palms Downward – Shuang Cha Zhang)
53. Uderzenie Pięściami w Uszy (Strike the Ears with Both Fists – Shuang Feng Guan Er)
54. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shi Zi Shou)
55. Uniesienie Tygrysa (Mount the Tiger – Kua Hu Shi)
56. Stanie na Jednej Nodze (Stand on One Leg – Du Li Shi)
57. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
58. Zapieczętowanie (Closing Off – Ru Feng Si Bi)
59. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shi Zi Shou)
60. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry the Tiger Back to the Mountain – Bao Hu Gui Shan)
Zamknięcie (Closing Posture – Shōu Shì)
Film z warsztatów – październik 2018

Część trzecia:
61. Krok w Tył i Odepchnięcie Małpy (Step Backward to Drive Away the Monkey – Dao Nian Hou)
62. Pchnięcie Dłońmi (Double Palm Thrust – Shuang Cha Zhang)
63. Ukośne Pchnięcie Dłońmi (Diagonal Palm Thrust – Xie Chuang Zhang)
64. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lan Que Wei)
65. Pojedynczy Bicz (Single Whip – Dān Biān)
66. Rozdzielenie Grzywy Dzikiego Konia (Part the Wild Horse’s Mane – Ye Ma Fen Zong)
67. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Bird’s Tail – Lan Que Wei)
68. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
69. Biała Dama Pracuje Czółenkiem (Fair Lady Works at Shuttle – Yu Nu Chuan Suo)
70. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lan Que Wei)
71. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
72. Dłonie Chmury (Cloud Hands – Yun Shou)
73. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
74. Zejście w Dół z Pojedynczym Biczem – Lewa Strona (Push Down on the Left with the Single Whip – Dan Bian ZuoXia Shi)
75. Zejście w Dół z Pojedynczym Biczem – Prawa Strona (Push Down on the Right with the Single Whip – Dan Bian You Xia Shi)
76. Uderzenie w Gardło (Single Punch to the Throat – Du Li Suo Hou Chui)
77. Krok w Tył i Obrócenie Ramion (Step Back and Whirl the Arms – Dao Juan Gong)
78. Ukośny Lot (Diagonal Flying – Xie Fei Shi)
79. Pusty Krok i Pchnięcie Rękoma (Empty Step, Pushing Palm – Xu Bu Tui Zhang)
80. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands and Step Forward – Ti Shou Shang Shi)
81. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
82. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
83. Igła na Dnie Morza (Needle at the Bottom of the Sea – Hai Di Zheng)
84. Unik i Uderzenie w Plecy (Dodge to Strike the Back – Shan Tong Bei)
85. Uderzenie w Przód (Straight Punch – Ying Mian Chui)
86. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
87. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lan Que Wei)
88. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
89. Dłonie Chmury (Cloud Hands – Yun Shou)
90. Wysokie Klepnięcie Konia (Pat the Horse – Gao Tan Ma)
91. Ukośne Pchnięcie Dłońmi (Diagonal Palm Thrust – Xie Chuang Zhang)
92. Ukośne Podcięcie Prawą Stopą (Right Foot Diagonal Thrust – You Xie Cha Jiao)
93. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Brush the Left Knee, Bent Leg Step – Zuo Lou Xi Ao Bu)
94. Kopnięcie Lwa – Prawa Pięta (Lion Kick with the Right Heel – Shi Zi You Deng Jiao)
95. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Brush the Right Knee, Bent Leg Step – You Lou Xi Ao Bu)
96. Cięcie Lewą Dłonią (Left Cutting Palm – Zuo Qie Zhang)
97. Uderzenie w Klatkę (Punch the Chest – Zhi Tang Chui)
98. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Bird’s Tail – Lan Que Wei)
99. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
100. Zejście w Dół z Pojedynczym Biczem (Push Down with the Single Whip – Dan Bian Xia Shi)
101. Krok w Kierunku Siedmiu Gwiazd (Seven Star Forward Step – Shang Bu Qi Xing)
102. Krok w tył i Uniesienie Tygrysa (Step Backward to Mount the Tiger – Tui Bu Kua Hu)
103. Omiecenie Lotosu (Place the Lotus – Shuang Bai Lian)
104. Naciąganie Łuku i Strzelanie do Tygrysa ((Flex the Bow to Shoot the Tiger – Wan Gong She Hu)
105. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
106. Zapieczętowanie (Closing Off – Ru Feng Si Bi)
107. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shi Zi Shou)
108. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry the Tiger Back to the Mountain – Bao Hu Gui Shan)
Zamknięcie (Closing Posture – Shōu Shì)
Film z warsztatów – listopad 2019

3. Tai Chi Chuan styl Wudang – Długa forma – 13 Postaw
武当太极13式 Wudang Taiji (13)

Forma Tai Chi 13 Postaw to druga, długa, tradycyjna forma Tai Chi Wudang. Powstała najprawdopodobniej w XVI w. Czerpie z zasad Ośmiu Trygramów i Pięciu Żywiołów, łącząc je w 13 formach. Składa się więc z 13 zestawów ruchów. Wewnętrznie praktykując Wudang Tai Chi, można zharmonizować przepływ Qi przez Osiem Nadzwyczajnych Meridianów, odżywiając pięć narządów i osiągając jedność w 13 zestawach technik. Kluczem treningu tej formy jest zintegrowanie ruchu i intencji, intencji i energii Qi, Qi oraz ducha Shen, osiągając harmonię w sześciu połączeniach. Duch nabiera głębokiej jakości w formach, a ruchy płyną w sposób ciągły, zrelaksowany i naturalny, jak chmury i płynąca woda. Oddech jest płynny i pozbawiony wysiłku, głęboki i równy, z każdym oddechem powracający do korzenia. Tych 13 ruchów daje bogate i głębokie zrozumienie, a ich znaczenie jest dalekosiężne. Każdy ruch może regulować zarówno fizjologiczne, jak i psychologiczne aspekty życia, zapewniając korzyści, takie jak rozluźnienie ścięgien, odżywienie narządów wewnętrznych oraz kultywowanie umysłu i ciała.

Spis technik:
1、Forma Wyjściowa, Opening 起势 (Qǐ Shì)
2、Forma Trzymania Kuli, Holding the Ball Set 抱球势 (Bào Qiú Shì)
3、Forma Pojedynczego Pchnięcia, Single Pushing Set 单推势 (Dān Tuī Shì)
4、Forma Sondująca, Patting Set 探势 (Tàn Shì)
5.  Forma Podtrzymująca, Supporting/lifting set 托势 (Tuō Shì)
6、Forma Ataku, Pouncing Set  扑势 (Pū Shì)
7、Forma Transportująca, Carrying Set 担势 (Dān Shì)
8、 Forma Dzieląca, Parting/Splitting Set 分势 (Fēn Shì)
9、 Forma Chmury, Cloud Hands Set 云势 (Yún Shì)
10、Forma Przekształcająca, Parrying/Dispersing Set 化势 (Huà Shì)
11、Forma Podwójnego, Pchnięcia Double Pushing Set 双推势 (Shuāng Tuī Shì)
12、Forma Skierowana w Dół, Downward Movement Set 下势 (Xià Shì)
13、Forma Zamykająca, Receiving/Closing 收势 (Shōu Shì)
Fragment formy z warsztatów z Mistrzem – marzec 2024

Bezpłatne lekcje internetowe Mistrza Zhou Xuan Yun, na temat formy 13 Postaw.  Zawierają dużo cennych wskazówek do rozgrzewki, ćwiczeń przygotowawczych i innych tematów związanych z Tai Chi, przydatnych, nawet jeśli nie ćwiczy się tej konkretnej formy.
Film szkoleniowy – część 1
Film szkoleniowy – część 2
Film szkoleniowy – część 3
Film szkoleniowy – część 4
Film szkoleniowy – część 5
Film szkoleniowy – część 6
Film szkoleniowy – część 7
Film szkoleniowy – część 8
Film szkoleniowy – część 9

4. Miecz Tai Chi San Feng Wudang
武当三丰太极剑 Wǔdāng Sānfēng Tàijí Jiàn)

Miecz to najbardziej znana chińska broń, nazywana „Królem Broni”. Kojarzony z energią Yang, żywiołem wody, legendarnym Smokiem. To symbol mądrości, sprawiedliwości, prawości, szlachetności, statusu społecznego, a nawet duchowości. Trening miecza to sposób na pokonanie ignorancji, lekkomyślnej pasji i agresji tkwiącej w nas samych. Sztuki Walki Wudang słyną z miecza. Najbardziej znane formy to: „Miecz Ośmiu Nieśmiertelnych”, „Miecz Wielkiej Podstawy Tao” i „Miecz Tai Chi”. Opanowanie miecza uważane jest za najwyższe osiągnięcie w sztukach walki. Ze względu na wysoki poziom trudności, miecz jest uważany za najbardziej Yang ze wszystkich broni. Yin i Yang to starożytne chińskie koncepcje opisujące, jak pozornie przeciwne energie są w rzeczywistości komplementarne i współzależne. Ciemne i jasne, zimne i gorące, zima i lato, ziemia i niebo, woda i ogień, odpoczynek i ruch, mogą być rozumiane jako Yin i Yang. Pracując nad tymi zależnościami w starożytności zrozumiano, że koncepcje Yin i Yang mogą być użyteczne do zrozumienia każdego aspektu otaczającego nas świata, a nawet nas samych. W Chinach ze wszystkich zwierząt, Smoki są najbardziej Yang z powodu silnej, jasnej energii ognia. Wiele ruchów w formach miecza Wudang nawiązuje do tych legendarnych stworzeń:  „Wiosenny Smok Opuszcza Jaskinię”, „Smok Pływa pod Wodą”, „Leniwy Smok Odpoczywa”. Płynne, skrętne ruchy w formach miecza również przypominają ruchy Smoka. Po osiągnięciu biegłości w sztuce miecza, staje się on przedłużeniem ciała. Poruszanie mieczem staje się tak naturalne, jak poruszanie ręką. Oglądanie ruchów mistrza miecza przypomina obserwowanie mistrza kaligrafii, a nawet dyrygenta orkiestry. U każdego z nich istnieje pełna harmonia ciała i umysłu z narzędziem, którego używają tworząc coś pięknego. Ten rodzaj transcendentnego doświadczenia można przenieść na codzienne życie. Kiedy przestanie się postrzegać siebie jako oddzielonego od otaczającego świata, pojawi się niezwykłe poczucie połączenia z nim i harmonii.

Spis technik:
1. Forma Otwierająca – Opening
2. Podniesienie Miecza – Step Up with Sword
3. Nieśmiertelny Wskazuje Drogę – Immortal Points the Way
4. Wielki Wóz – Wielka Niedźwiedzica – Big Dipper
5. Mały Wóz – Mała Niedźwiedzica – Little Dipper
6. Płynący Smok Muska Wodę – Swimming Dragon Skims the Water
7. Zielony Smok Obnaża Szpony – Green Dragon Extends the Claws
8. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła – White Crane Spreads Its Wmgs
9. Niebo Pełne Ptaków – Sky Full of Birds
10. Zamiatanie z Lewej i Prawej Strony – Sweep Left and Right
11. Podnoszenie Zasłony – Lifting Up the Curtain
12. Mały Chłopiec Trzyma Dzban – Little Boy Holds the Pot
13. Zielony Smok Wynurza się z Wody – Green Dragon Comes Out of the Water
14. Jaskółka Dotyka Wody – Swallow Drives the Water
15. Potwór Strzeże Morza – Monster Guards the Sea
16. Złoty Wąż Wspina się na Wierzbę – Golden Snake Climbs the Willow
17. Osa Wlatuje do Dziury – Wasp Enters the Cave
18. Feniks Rozkłada Skrzydła – Roe Extends its Wings
19. Ważka Muska Wodę – Dragon Fly Skims the Water
20. Podnoszenie Zasłony – Lifting Up the Curtain
21. Trzy Pierścienie Otaczają Księżyc – Circle the Moon with Three Rings
22. Podnoszenie Zasłony – Lifting Up the Curtain
23. Przeczesanie Trawy w Poszukiwaniu Węża – Pull Grass to Find the Snake
24. Zwinny Kot Chwyta Mysz – Agile Cat Seizes the Mouse
25. Ukośny Lot – Diagonal Flying
26. Zamiatanie Kurzu na Wietrze, Prawa Strona – Dusting in the Wmd, Right
27. Trzymaj Lejce i Skręć Koniem – Turn and Rein in the Horse
28. Biała Małpa Podaje Owoc – White Ape Presents the Fruit
29. Tygrys Kołysze Głową – Tiger Covers its Head
30. Lotos Wiruje na Wietrze – Lotus Swirls Around in the Wind
31. Jaskółka Muska Wodę – Swallow Skims the Water
32. Zamiatanie Kurzu na Wietrze, Lewa Strona Dusting in the Wind, Left
33. Jadeitowa Pani Ogląda Kwiaty – Jade Lady Visits Flower
34. Złoty Kompas – Golden Compass
35. Spadająca Gwiazda Podąża za Księżycem – Shooting Star Chases the Moon
36. Krocząc po Śniegu w Poszukiwaniu Drzewa Śliwy – Stepping on Snow to Find Plum Tree
37. Rybak Łowi Ryby – Fishman Fishes
38. Opadanie Kwiatów, Lewa i Prawa Strona – Flower Falling, Left and Right
39. Przelot Niebiańskiego Rumaka – Heavenly Steed Flies
40. Rozdzielenie Złotego Kamienia – Split the Golden Stone
41. Złote Kwiaty Spadają na Ziemię – Golden Flower Falls on the Ground
42. Badanie Dna Morza – Explores the Sea Bottom
43. Rozdzielanie Grzywy Dzikiego Konia – Parting Wild Horse’s Mane
44. Feniks Rozkłada Skrzydła – Roe Extends its Wmgs
45. Biały Tygrys Macha Ogonem – White Tiger Swings its Tail
46. Wyjęcie Igły z Dna Morza – Needle at Sea Bottom
47. Zwinny Kot Chwyta Mysz – Agile Cat Seizes the Mouse
48. Ukośny Lot – Diagonal Flying
49. Wir Powietrzny – Whirlwind
50. Biała Dama Ogląda Kwiaty – Fair Lady visits Flower
51. Złoty Kompas – Golden Compass
52. Zamiatanie Liści na Wietrze – Sweep the Leaves With the Wind
53. Mądra Kobieta Pracuje Igłą – Clever Woman Works Her Needle
54. Nieśmiertelna Kobieta – Immortal Woman
55. Biała Dama Pracuje Czółenkiem – Fair Lady Works at Shuttles
56. Odpieranie Kurzu na Wietrze – Deflect the Dust Storm
57. Jaskółka Muska Wodę – Swallow Skims the Water
58. Wiatr Dmucha w Żagle – Wind Pushes Sail Boat
59. Czarny Smok Owija się wokół Pala – Black Dragon Twists Around the Pole
60. Wodny Bawół Patrzy na Księżyc – Water Buffalo Looks at the Moon
61. Otwieranie Okna i Spojrzenie na Księżyc – Opens the Window and Looks at the Moon
62. Taiji nadchodzi Przypadkiem – Taiji Arrives Coincidentally
63. Strzelanie do Dzikich Gęsi – Shooting the Wild Goose
64. Zamknięcie – Closing

Film z warsztatów – listopad 2019 – fragment formy
Film z warsztatów – październik 2018 – fragment formy
Film Mistrza – forma z Mieczem – prawie cała
Film z letniego obozu z Mistrzem – sierpień 2023 – cała forma

5. Forma Tai Yi 5 Elementów
(太乙五行拳) Tai Yi Wuhang Quan
Inna nazwa: Forma Pięciu Elementów Tai Yi Przechwytujących i Rzucających 23 Technik (太乙五行擒扑23式)

Forma Taiyi Pięć Elementów (太乙五行拳) została stworzona za czasów dynastii Ming pod panowaniem cesarza Hongzhi (1488 – 1504) przez Taoistycznego Mistrza Wudang ósmej generacji Zhang Shouxing (张守性). Jest przekazywana przez linię Wudang od wielu pokoleń. Łączy w sobie elementy Tai Chi i Chi Kung „Zabawy Pięciu Zwierząt” wraz z taoistycznymi technikami oddychania, dzięki czemu jest skuteczną formą walki i uzdrawiającą praktyką Chi Kung. Forma ta była pierwotnie znana jako forma Pięciu Elementów Tai Yi Przechwytujących i Rzucających 23 Technik (太乙五行擒扑23式). Ręce w tej formie są bardziej aktywne niż w Tai Chi, zawierając np. wiele chwytających zaczepień na stawy. Ciało podskakuje, skręca się i obraca, co buduje siłę i elastyczność kręgosłupa oraz masuje narządy wewnętrzne. Wiele zmian kierunku i technik na jednej nodze rozwija równowagę. Po kryzysie jaki przeszły style i sztuki taoistyczne skutecznie niszczone podczas rewolucji kulturalnej, w czerwcu 1981 roku forma ta została ponownie sprowadzona do gór Wudang  przez Jin Zitao (金子弢, członka królewskiej mandżurskiej rodziny. Jin Zitao nauczył się jej w 1929 roku od mnicha Wudang Li Helina (李合林) i w wieku 71 lat wrócił do Wudang, by jej nauczać i pomóc jej przetrwać. Forma ta wymaga ciężkiej pracy, ale wynosi na nowy głęboki poziom. Pamiętając, jak została stworzona, przekazana, zagrożona i odzyskana, ćwicząc ją dotykamy historii Wudang.

Spis technik:
1. White ape comes out from the cave.  Two peaks lie before the sun. 白猿出洞,双峰拜日
2. Rein your horse at cliff’s edge.  Withstand clouds at the bottom of the sea. 悬崖勒马,海底顶云
3. Flood dragon invokes the mists.  Thunderbolt strikes the mountain flood. 蛟龙溟濛,雷劈山洪
4. Rhinoceros looks at the moon.  Turn around to support heaven. 犀牛望月,转身托天
5. Green lion holds ball.  Lighting appears over the hall. 青狮抱球,闪起金庭
6. Leopard keeps beauty in its mouth.  Raise neck to startle the forest. 豹子含美,仰颈惊林
7. The Roc unfolds its wings to startle the animals. 大鹏展翅,群兽震惊
8. Deer gleans sesame and bows to drink lucid spring water. 花鹿采芝,俯饮清泉
9. Yellow python shoots spittle to frolic with the crickets. 黄蟒含津,戏引众猛
10. Carp leaps out of water to stir up surging waves. 鲤鱼打挺,波浪滔天
11. Eagle flies over mountain to catch chickens twice. 雄鹰探山,双擒鸡群
12. Red-crowned crane soars into the sky and dances in the wind and clouds. 仙鹤腾空,飞舞风云
13. Golden monkey seals the immortal pills and sire in the stove dies out. 金猴窃丹,炉火皆平
14. Green moth surveys the moon and surging wave subsides. 鲸鳄探月,波平浪静
15. Back bear turns over its paws whose great power shakes the forest. 黑熊反掌,威震森林
16. Golden toad becomes immortal and sleeps in Yaochi lake drunken. 金蟾脱壳,醉卧瑶池
17. Magpie perches on branch to stand alone on winter plum. 喜鹊登枝,寒立梅荫
18. Green dragon dives into sea with peaceful and concentrated mind. 苍龙入海,意守心宁
19. Wild horse shakes mane to demonstrate fiery violence. 野马抖鬃,烈性飞腾
20. Immortal money enters care and peacefully concentrates mind. 神猿入洞,性归心田
21. Colorful phoenix flies high in sky and hundred birds chirp together. 彩凤凌空,百鸟齐鸣
22. Subdue tiger on fairy state to defend Daoist scriptures forever. 伏虎灵台,永守黄庭
23. Preserve vigor and vital energy forever. 抢元守一,正气共存

Fragment formy Tai Yi 5 Elementów – nagranie w TAI CHI STUDIO 
Nagranie z letniego obozu z Mistrzem – sierpień 2023 – cała forma

HISTORIA, SPIS TECHNIK I LINKI DO FILMÓW ZESTAWÓW CHI KUNG (QIGONG) ĆWICZONYCH W RAMACH TAI CHI WUDANG

 

1. Chi Kung (Qigong) Czterech Pór Roku
Qigong to tradycyjna chińska sztuka długowieczności i zdrowia, które łączy w sobie ruch, odpowiednią, wyciszoną postawę ciała, oddychanie i wizualizacje. Słowo „Qigong” (气功) składa się z dwóch chińskich znaków. Pierwszy znak „Qi” (气) to naturalna energia, która daje nam życie. W tradycyjnej medycynie chińskiej, nasza wewnętrzna energia Qi stymuluje przepływ krwi i sprawia, że organy wewnętrzne funkcjonują prawidłowo. Gdy Qi nie przepływa prawidłowo, pojawia się choroba. Drugi znak „Gong” (功) oznacza umiejętność, którą rozwija się poprzez długotrwałą praktykę. Poprzez Qigong taoistyczny Czterech Pór Roku rozprowadzamy energię Qi w organizmie, przywracając mu zdrowie. Dzieje się to poprzez harmonizowanie i wzmacnianie energetyki organów wewnętrznych drogą pobudzania meridianów i punktów akupunkturowych z nimi związanych wraz z mięśniami, stawami i ścięgnami połączonymi z nimi energetycznie. Qigong Czterech Pór Roku „Si Ji Gong” stworzył taoistyczny mnich Li Jianzi 灵 剑 子 (239 n.e. – 374 n.e.) żyjący w czasach wschodniej dynastii Jin. Był znawcą astronomii i geografii oraz taoistycznych koncepcji Yin i Yang oraz Wu Xing (5 przemian). Studiował starożytne księgi i podróżował po Chinach szukając mistrzów. Później żył jako pustelnik na Górze Xiao Yao (逍遥 山) w dzisiejszej prowincji Jiangxi. Legenda głosi, że zmarł w sędziwym wieku 126 lat. Qigong Czterech Pór Roku Li Jianzi jest stworzony tak, aby wykorzystać sezonowe przemiany Yin i Yang oraz 5 elementów zarówno w ciele ludzkim, jak i w przyrodzie oraz pomóc nam odpowiednio wzmocnić się energetycznie i przetrwać w danej porze roku.

Spis technik:
Przygotowanie

1. Ustaw pozycję odstawiając lewą stopę
2. Skup uwagę na Centrum
3. Sprowadź Energię do Centrum
Wiosna – Wątroba – Drzewo
1. Przyciągnij splecione dłonie do klatki
2. Spleć ręce na szyi
3. Naciśnij dłońmi na udo i odkręć ciało w przeciwną stronę
4. Naciągaj łuk (Śledziona – Ziemia)
Lato – Serce – Ogień
1. Faluj ciałem w przód x 6 i na boki
2. Wyrzucaj rozluźnione ręce w przód
3. Wyciągaj ręce naprzemiennie w górę i w dół)
4. Podnieś obie ręce w górę i odchyl całe ciało (Śledziona – Ziemia)
Jesień – Płuca – Metal
1. Splecione dłonie wyciągnij w górę i skręć ciało w bok
2. Spleć dłonie na szyi, przechyl się w przód i zakołysz talią na boki pięć razy
3. Oklepuj nogi od pośladków zewnętrzną stroną w dół i wewnętrzną stroną w górę
4. Spleć dłonie i połóż na czubku głowy (Śledziona – Ziemia)
Zima – Nerki – Woda
1. Chwyć oburącz za stopę i naciągnij
2. Chwyć oburącz za zewnętrzną krawędź stopy i naciągnij
3. Chwyć ręką za głowę i przyciągnij łokieć do kolana
4. Wyciągnij proste ręce w górę i naciągnij całe ciało (Śledziona – Ziemia)
Zakończenie
1. Sprowadź Energię do Centrum
2. Pomasuj brzuch

Film- Qigong Czterech Pór Roku


2. Taoistyczny Qigong dla Zdrowego Życia
Spis technik:
1. Rozgrzewka, np.:
a) rozcieranie dłoni, ramion, twarzy, uszu, kolan, nerek, brzucha (strategicznych energetycznie miejsc naszego ciała)
b) otrząsanie i rozluźnianie ciała
c) wymachy w przód i wymachy ze skrętem
2. Medytacja stojąca lub siedząca (bu zatrzymać ciało, uspokoić oddech i wyciszyć umysł) – kilka minut
3. Sprowadzenie Qi do Dan Tian – 6-12 razy
4. Wyciąganie rąk w górę i w dół – 6-12 razy
5. Rozpychanie na boki i rozpychanie na boki ze skrętem – 6-12 razy
6. Otwieranie klatki piersiowej i naciąganie pleców pchając dłońmi w przód – 6-12 razy
7. Wyciąganie splecionych rąk w przód, w górę i w dół – 6-12 razy
8. Zawijanie rękoma na zewnątrz i do środka – 6-12 razy
9. Pukanie w „Niebiański Bęben” (pukanie palcami w tył głowy) – kilka minut
10. Wspięcia na palce i opadanie na stopy – 6-12 razy
11. Krążenia biodrami – 6-12 razy w każdą stronę
12. Krążenia głową – 6-12 razy w każdą stronę
13. Medytacja (skupienie na Centrum) – kilka minut
14. Rozluźnienie np. otrząsanie całego ciała

Film Qigong dla Zdrowego Życia


NAZWY TECHNIK ROZGRZEWKOWYCH, ROZLUŹNIAJĄCYCH, ROZCIĄGAJĄCYCH, WZMACNIAJĄCYCH, MEDYTACYJNYCH, BUDUJĄCYCH STRUKTURĘ I WŁAŚCIWE WZORCE RUCHOWE STOSOWANE W TAI CHI WUDANG

ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE
Ćwiczenia rozgrzewkowe:
1.
Rozgrzewanie ciała poprzez rozcieranie
2. Krążenia stawami z góry do dołu
3. Przysiady i prostowanie nóg w krótkiej pozycji (powoli i szybko) oraz w szerokiej pozycji przenosząc ciężar z nogi na nogę (powoli i szybko)
3. Wymachy ramion: góra dół, wokół siebie, na zewnątrz do środka
4.
Strząsanie nóg, ramion i ostatecznie całego ciałaĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE/OTWIERAJĄCE CIAŁO
Rozciąganie tułowia:
1. Przeciąganie się
2. Zrywanie Gwiazd
3. Dotykanie Nieba

Rozciąganie nóg:
1. Przysiad w wąskiej pozycji
2. Przysiad w szerokiej pozycji
3. Przysiad na jednej nodze – prostowanie drugiej (stopy, płasko równolegle lub jedna stopa podparta na pięcie)
4. Obniżanie w pozycji wykrocznej (stopa zakroczna płasko pod kątem 45º lub podparta na palcach)
5. Przysiad w pozycji skrzyżnej

ĆWICZENIA BUDUJĄCE SPRĘŻYSTOŚĆ I DYNAMIKĘ
1. Krótkie uderzenia pięściami z góry na dół
2. Krótkie kopnięcia piętami z góry na dół
3. Uderzenia pięściami w przód w Pozycji Jeźdźca, z wyraźną pracą bioder

TAOISTYCZNA MEDYTACJA
1. Medytacja Siedząca – Zuo Chan
2. Medytacja Stojąca – Zhan Zhuang
3. Medytacja w Ruchu – Dong Zhuang

Medytacja Stojąca – Zhan Zhuang
1. Obejmowanie Drzewa
2. Zakorzenianie w Ziemi
3. Pochłanianie Nieba

Medytacja Stojąca – film: https://www.youtube.com/watch?v=mU66fOdygPA

DAN TIEN GONG (PRACA Z CENTRUM)
Skierowanie Uwagi do Centrum
1. Sprowadzenie QI do Dan Tien
Skupienie na Centrum
1. Ustawienie dłoni na wysokości Centrum, wewnętrzną stroną skierowanych w dół
2.
Ustawienie dłoni na wysokości Centrum, wewnętrzną stroną skierowanych do Centrum
3. Ułożenie dłoni na Centrum

Praca z Centrum – Dan Tien Gong
1. Masowanie Centrum
2. Masowanie Centrum i dodanie ruchu ciała
3. Poruszanie całym ciałem z generowaniem ruchu z Centrum


POŁĄCZENIE CIAŁA W RUCHU – WZORCE RUCHOWE YANG I YIN
Połączenia Centrum z rękoma
1. Krążenia ramieniem na zewnątrz połączone z pracą Centrum (strona Yang) – jedna ręka
2. Krążenia na zewnątrz połączone z pracą Centrum (strona Yang) – obie ręce
3. Krążenia ramieniem do wewnątrz połączone z pracą Centrum (strona YIn) – jedna ręka
4. Krążenia do wewnątrz połączone z pracą Centrum (strona Yin) – obie ręce
PRACA W POZYCJACH
Połączenie Centrum z nogami
1. Osiadanie centrum z przysiadem
2. Osiadanie Centrum z przysiadem i skrętem – jedna strona, obie strony na zmianę
3. W pozycji wykrocznej przenoszenie ciężaru sprężając nogę zakroczną i wypychając do wykrocznej
Podstawowe Pozycje
1. Pozycja Jeźdźca (Równoległa) – szeroka, stopy delikatnie na zewnątrz, ciężar 50/50, dłonie na biodrach – przenoszenie ciężaru z jednej strony na drugą do ok 70%
2. Pozycja Łuku (Wykroczna) – stopa wykroczna skierowana w przód, stopa zakroczna pod kątem 45º, dłonie na Centrum – przenoszenie ciężaru w tył i w przód do około 60% i skręcanie bioder.JI BEN GONG (PRACA U PODSTAW) – PODSTAWOWE TECHNIKI
1. Dłonie Chmury  – Naprzemienne krążenia ramionami na zewnątrz połączone z pracą Centrum w szerokiej pozycji, z przenoszeniem ciężaru oraz krokami w lewo, prawo, tył i przód
2. Zagarnięcie z kolana w poruszaniu się po linii prostej i po skosie z dostawianiem nogi oraz ze skracaniem pozycji i bez dostawiania nogi (od razu z krokiem w przód)

 

DODATKOWO

Ćwiczenia Rozluźniające – Fang Song Wudang:
1. Sprytna Małpa Rozciąga Ramię, 灵猴舒臂, Líng hóu shū bì, The clever monkey stretches its arm
2. Wielki Pyton Skręca Ciało, 大蟒翻身, Dà mǎng fān shēn, The big python turns its body
3. Zielony Smok Macha Ogonem, 青龙摆尾, Qīng lóng bǎi wěi, The green dragon wags its tail
Film – Zestaw Fang Song

 Etapy nauki i doskonalenia form Wudang
1. Nauka choreografii
2. Korekta techniczna
3. Powolność – wyrównanie i uspokojenie tempa
4. Lekkosć – miękko, luźno, bez wysiłku
5. Koordynacja z oddechem – uspokojenie oddechu i skordynowanie fazy Yin ruchu z wdechem i fazy Yang z wydechem
6. Wewnętrzna siła – wyobrażanie oporu i zaangażowanie całego ciała, umyslu i oddechu w pokonywanie go w czasie fazy Yang techniki
7. Flow – naturalny, swobodny ruch, pełen zaangażowania, wprawy i przemian, czyli zmiany tempa, wysokości, sprężeń itd.