Program treningowy stylu Wudang

Styl Tai Chi Wudang, którego uczymy pochodzi ze Świątyni Purpurowych Chmur, najważniejszego ośrodka taoizmu w górach Wudang. Przekazuje nam go mistrz tego stylu, taoistyczny mnich, który od dzieciństwa uczył się w górach Wudang – Zhou Xuan Yun

Poniżej przedstawiamy strukturę treningową tego stylu: wskazówki do ćwiczenia, spis technik do form Tai Chi i Miecza Wudang, zestawów Chi Kung i wielu innych metod treningowych oraz filmy i materiały szkoleniowe.  

W skład tego stylu wchodzi m.in medytacja stojąca (Zhang Zhuan) i siedząca (Zuo Chan), medytacja w ruchu (Dong Zhuang), techniki rozluźniające (Fangsonggong)  podstawy Tai Chi (Jibenggong), rozwijanie jedwabnego kokonu (Chansigong), krótka forma 28 ruchów (武当太极拳二十八式 Wudang Taijiquán Er Shí Bā Shì), długie formy (武当太极拳式 Wudang Shi Taijiquan) 108 ruchów  i 13 pozycji, pchające dłonie (Tui Shou), zastosowania bojowe, miecz Tai Chi (武当三丰太极剑 Wǔdāng Sānfēng Tàijí Jiàn) i Chi Kung, w tym Chi Kung Czterech Pór Roku (Si Ji Gong) oraz Chi Kung dla Zdrowego Życia.

STRUKTURA TRENINGU TAI CHI WUDANG
W tradycyjnym przekazie Tai Chi Wudang pierwszym elementem, na który zwraca się uwagę to struktura ciała, czyli budowanie właściwej pozycji. To zapewnia ćwiczącemu odpowiednie efekty w dalszej praktyce Tai Chi, ale też w jakiejkolwiek innej formie pracy z ciałem. Głównym narzędziem budowania struktury jest medytacja stojąca. Ale strukturę wzmacnia się również wzmacniając kondycję, elastyczność i wytrzymałość fizyczną.
Drugim aspektem treningu jest zrozumienie przemian Yin Yang jakie zawarte są w technikach. Upraszczając: faza Yin ruchu to wciąganie, neutralizacja, obrona, a faza Yang to otwarcie, wyrzut, atak. Oba te aspekty wpisane są w każdą technikę Tai Chi. Yin Yang to przygotowanie techniki i jej wykonanie, obrona i atak, ruch w lewo i prawo, do przodu i do tyłu, w górę i w dół, na zewnątrz i do środka, ręka wykonująca technikę i asystująca. W Tai Chi Wudang ciało porusza się płynnie w przód i tył, w górę i w dół, w lewo i prawo manifestując przemiany Yin i Yang we wszystkich płaszczyznach i kierunkach.
Trzecim elementem jest oddech: wdech w fazie Yin, wydech w fazie Yang. Oddech powinien współgrać z ruchem i przemianami Yin i Yang, wzmacniać technikę fizycznie, mentalnie i energetycznie. Nie należy jednak patrzeć na aspekty Yin i Yang niezależnie. Fazy te są połączone, przechodzą płynnie w siebie nawzajem. Gdy kończy się jedna, wyłania się z niej druga. W czasie wykonywania ruchów należy cały czas postrzegać ciało, ruch, oddech jako przemiany Yin i Yang. Na wyższych etapach zaawansowania skupiamy się również na przemianach w sferze umysłu, w naszej psychice, na tym jak się wycisza, uspokaja, koncentruje, świadomie postrzega daną chwilę.
Aspekt energetyczny w Tai Chi wypracowuje się technikami medytacyjnymi, np. medytacją stojącą Zhan Zhuang „Stanie jak słup” i medytacją siedzącą Zuo Chan „Ciche siedzenia” oraz ćwiczeniami Chi Kung. Te ćwiczenia pozwalają na początku poczuć, a następnie pracować z energią Chi, poruszać nią i kierować. Proces pracy z energią zaczynamy od początku praktyki, ale jej odczuwanie pojawia się dużo później, zazwyczaj nagle, nieoczekiwanie i zaskakująco. Chi zaczyna płynąć, a my uświadamiamy sobie, że poruszamy się zgodnie z jej przepływem. Ten moment sam się wydarza, nie możemy go przyspieszyć, ani pomóc mu w świadomy sposób. Jest powolny i długotrwały.
Podstawą praktyki Tai Chi jest jednak struktura i regularne sumienne ćwiczenie, które doprowadzi do tego, że nagle zobaczymy, że trudne na początku i wydawałoby się nieosiągalne rzeczy nagle zaczynają działać. Nawet codzienne wskazówki nauczyciela nie zastąpią w tym procesie naszych regularnych ćwiczeń. Jeżeli rozwiniemy już odpowiedni poziom pracy z ciałem, oddechem, umysłem i pojawi się odczucie przepływu Chi, wówczas ćwiczenie formy będzie sprawiać nam wielką przyjemność. Ważne jest również by ćwicząc, przez cały czas obserwować swoje postępy, sprawdzać, czy nasza struktura ulega poprawie, czy pogorszeniu, czy techniki wykonujemy gładko i czy nasz trening jest coraz lepszy.
Formy Tai Chi Wudang ćwiczy się w dwóch różnych tempach: bardzo wolno w celu energetyzowania ciała i wyciszenia umysłu oraz w tempie szybszym, by poczuć i zrozumieć przepływ ruchu i przepływ energii. Wykonanie formy można podzielić na cztery etapy: lekko i delikatnie (jak większość współczesnych form Tai Chi ćwiczonych dla zdrowia), mocno, mięsiście, z dodaniem siły (wyobrażając sobie np. zastosowanie bojowe albo pokonywanie jakiegoś oporu), w synchronizacji z oddechem (wzmacniając technikę i siłę), szybko (nawiązując do aspektów bojowych tej sztuki).

WSPÓŁCZESNE TAI CHI
Współcześnie Tai Chi postrzegane jest częściej nie jako sztuka walki, ale jako metoda kultywowania zdrowia. Bez względu na podejście do tego tematu, jeśli ćwiczymy sumiennie osiągniemy odpowiednie, wymierne efekty. W obydwu przypadkach skupiamy się na budowaniu struktury, siły, przemianach Yin Yang, odpowiednim oddychaniu, przepływie energii, otwieraniu ciała. Te same zasady, a szczególnie praca z energią Chi dotyczą dbania o zdrowie oraz przygotowania do walki. Bez względu na cel, po każdym treningu Tai Chi czujemy się lepiej: zrelaksowani i odprężeni fizycznie i psychicznie oraz bardziej odporni na negatywne bodźce i stres. Ważnym współcześnie aspektem treningu Tai Chi jest właśnie praca z umysłem, jego wyciszanie, skupienie. Formy Tai Chi są wtedy swoistą „medytacją w ruchu”. Praktykując Tai Chi staramy się również zbudować w sobie odpowiednie nastawienie – osoby zrównoważonej fizycznie i psychicznie.
Tai Chi może być sztuką walki, metodą kultywowania zdrowia czy też praktyką duchową. Wszystko jest bardzo osobiste i zależy od podejścia danej osoby do tych zagadnień. W Chinach tradycyjnie nie oddziela się aspektu religijnego
od filozofii. Ćwiczenia Tai Chi, Chi Kung, medytacja to nieodłączne elementy taoizmu, choć nie można ich jednoznacznie nazwać praktykami religijnymi. Mnisi taoistyczni mają swoje zupełnie niezależne od Tai Chi praktyki i ćwiczenia duchowe.
W związku z tym nie istnieją żadne zalecenia duchowe związane z praktyką Tai Chi, np. dotyczące tego, kiedy powinno się wykonywać ćwiczenia. Istnieją np. ćwiczenia Chi Kung, których wykonywanie zaleca się tylko o określonej porze dnia albo roku, ale powody tego związane są jedynie z aktywnością energetyczną naszego ciała oraz naturalnych przemian energetycznych zachodzących w naturze, a nie z nakazami religijnymi. Najważniejsza w treningu Tai Chi jest regularność. Najlepiej jest ćwiczyć codziennie, obojętne o jakiej porze. Jeśli możemy ćwiczyć np. co drugi dzień nawet pół godziny, da nam to więcej korzyści niż dwugodzinny trening zaledwie raz w tygodniu.

SPIS TECHNIK DO FORM RĘCZNYCH TAI CHI WUDANG

1. Tai Chi Chuan styl Wudang – forma 28 ruchów
武当太极拳二十八式 Wudang Taijiquán Er Shí Bā Shì
Film z warsztatów – forma 28 w wykonaniu Mistrza

Spis technik:
1. Rozpoczęcie (Beginning Posture, 起式, Qǐ Shì)
2. Krok w Tył i Dociśnięcie (Step Back with Snapping Force, 退步崩式, tuì bù bēng shì)
3. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s, Tail揽雀尾, Lǎn Què Wěi)
4. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip, 正单鞭, Zhèng Dān Biān)
5. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands & Step Forward, 提手上式, Tí Shǒu Shàng Shì)
6. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings, 白鹤亮翅, Bái Hè Liàng Chì)
7. Omiecenie Lewego Kolana i Krok w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step, 左搂膝拗步, Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
8. Igła na Dnie Morza (Needle at Sea Bottom, 海底针, Hǎi Dǐ Zhēn)
9. Unik, Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Dodge, Step, Parry & Punch, 闪身搬拦捶, Shǎn Shēn Bān Lán Chuí)
10. Otwieranie Okna i Spojrzenie na Księżyc (Open the Window and Watch the Moon, 推窗望月, Tui Chuang Wang Yue)
11. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail, 揽雀尾, Lǎn Què Wěi)
12. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip, 正单鞭, Zhèng Dān Biān)
13. Dłonie Chmury (Cloud Hands, 云手, Yún Shǒu)
14. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip, 正单鞭, Zhèng Dān Biān)
15. Wysokie Klepnięcie Konia (Pat the High Horse, 高探马, Gāo Tàn Mǎ)
16. Kopnięcie Lwa – Prawa Pięta (Right Lion Heel Kick, 狮子右蹬脚, Shī Zi Yòu Dēng Jiǎo)
17. Kopnięcie Lwa – Lewa Pięta (Left Lion Heel Kick, 狮子左蹬脚, Shī Zi Zuǒ Dēng Jiǎo)
18. Obrót, Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Turning Left Brush Knee with Bent Leg Step, 转身左搂膝拗步, Zhuǎn Shēn Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
19. Rozczesywanie Grzywy Dzikiego Konia (Part the Wild Horse’s Mane, 野马分鬃, Yě Mǎ Fēn Zōng)
20. Krok w przód i Okiełznanie Tygrysa Uderzeniem (Step Forward & Taming Tiger Punch, 上步伏虎捶, Shàng Bù Fú Hǔ Chuí)
21. Obrót i Atak (Deflect and Strike, 闪通背, Shǎn Tōng Bèi)
22. Uderzenie Tygrysa w Prawo (Right Punching the Tiger, 右打虎式, Yòu Dǎ Hǔ Shì)
23. Kopnięcie w Dół Prawą Nogą (Right Snapping Kick, 右弹腿, Yòu Tán Tuǐ)
24. Uderzenie Dłońmi (Double Palm Strike, 双插掌, Shuāng Chā Zhǎng)
25. Uderzenie Pięściami w Uszy (Double Punch to Ears, 双风贯耳, Shuāng Fēng Guàn Er)
26. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands, 十字手, Shí Zì Shǒu)
27. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry Tiger Back to the Mountain, 抱虎归山, Bào Hǔ Guī Shān)
28. Zamknięcie (Closing Posture, 收式, Shōu Shì)

2. Tai Chi Chuan styl Wudang – Długa forma – 108 ruchów
武当太极拳式 Wudang Shi Taijiquan

Spis technik:
Część pierwsza:
Film z warsztatów – listopad 2019
Film z warsztatów – grudzień 2017
Film reklamowy – pierwsza część formy w wykonaniu Mistrza Zhou Xuan Yun i instruktora Mariusza Sroczyńskiego
Film Mistrza – forma 108 – część pierwsza
1. Pozycja Przygotowawcza (Preparatory Posture – Yu Bei Shi)
2. Rozpoczęcie (Beginning Posture – Qǐ Shì)
3. Krok w Tył i Dociśnięcie (Step Back with Snapping Force – Tuì Bù Bēng Shì)
4. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lǎn Què Wěi)
5. Prosty Pojedynczy Bicz (Straight Single Whip – Zhèng Dān Biān)
6. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands & Step Forward – Tí Shǒu Shàng Shì)
7. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
8. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
9. Granie na Lutni (Hands Strum the Lute – Shou Hui Pi Pa)
10. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
11. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
12. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Right Brush Knee with Bent Leg Step – You Lǒu Xī Ao Bù)
13. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
14. Granie na Lutni (Hands Strum the Lute – Shou Hui Pi Pa)
15. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
16. Zapieczętowanie (Closing Off – Ru Feng Si Bi)
17. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shí Zì Shǒu)
18. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry Tiger Back to the Mountain – Bào Hǔ Guī Shān)
Zamknięcie (Closing Posture – Shōu Shì)

Część druga:
Film z warsztatów – październik 2018
19. Krok w Tył i Odepchnięcie Małpy (Step Backward to Drive Away the Monkey – Dao Nian Hou)
20. Pchnięcie Dłońmi (Double Palm Thrust – Shuang Cha Zhang)
21. Ukośne Pchnięcie Dłońmi (Diagonal Palm Thrust – Xie Chuang Zhang)
22. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Bird’s Tail – Lan Que Wei)
23. Ukośny Pojedynczy Bicz (Diagonal Straight Whip – Xie Dan Bian)
24. Uderzenie pod Łokciem (Under Elbow Punch – Zhou Di Chui)
25. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Right Brush Knee with Bent Leg Step – You Lǒu Xī Ao Bù)
26. Krok w Tył i Obrócenie Ramion (Step Back and Whirl the Arms – Dao Juan Gong)
27. Ukośny Lot (Diagonal Flying – Xie Fei Shi)
28. Pusty Krok i Pchnięcie Rękoma (Empty Step, Pushing Palm – Xu Bu Tui Zhang)
29. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands and Step Forward – Ti Shou Shang Shi)
30. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
31. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
32. Igła na Dnie Morza (Needle at the Bottom of the Sea – Hai Di Zheng)
33. Unik, Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Dodge, Step, Parry and Punch – Shan Shen Ban Lan Chui)
34. Otwieranie Okna i Spojrzenie na Księżyc (Open the Window and Watch the Moon – Tui Chuang Wang Yue)
35. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lan Que Wei)
36. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
37. Dłonie Chmury (Cloud Hands – Yun Shou)
38. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
39. Wysokie Klepnięcie Konia (Pat the Horse – Gao Tan Ma)
40. Kopnięcie Lwa – Prawa Pięta (Lion Kick with the Right Heel – Shi Zi You Deng Jiao)
41. Kopnięcie Lwa – Lewa Pięta (Lion Kick with the Left Heel – Shi Zi Zuo Deng Jiao)
42. Obrót, Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Turn the Body, Brush the Left Knee, Bent Leg Step – Zhuan Shen Zuo Lou Xi Ao Bu)
43. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Brush the Right Knee, Bent Leg Step – You Lou Xi Ya Bu)
44. Krok w Przód i Okiełznanie Tygrysa Uderzeniem (Step Forward to Tame the Tiger with a Punch – Shang Bu Fu Hu Chui)
45. Obrót i Atak (Dodge to Strike the Back – Shan Tong Bei)
46. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
47. Małe Przechwycenie (Small Capturing Hold – Xiao Qin Na Shou)
48. Kopnięcie Prawą Nogą (Right Leg Kick – You Ti Tui)
49. Uderzenie Tygrysa – Lewa Strona (Beat the Tiger, left side – Zuo Da Hu Shi)
50. Uderzenie Tygrysa – Prawa Strona (Beat the Tiger, right side – You Da Hu Shi)
51. Kopnięcie Prawą Nogą (Right Leg Kick – You Tan Tui)
52. Uderzenie Dłońmi w Dół (Thrust Both Palms Downward – Shuang Cha Zhang)
53. Uderzenie Pięściami w Uszy (Strike the Ears with Both Fists – Shuang Feng Guan Er)
54. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shi Zi Shou)
55. Uniesienie Tygrysa (Mount the Tiger – Kua Hu Shi)
56. Stanie na Jednej Nodze (Stand on One Leg – Du Li Shi)
57. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
58. Zapieczętowanie (Closing Off – Ru Feng Si Bi)
59. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shi Zi Shou)
60. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry the Tiger Back to the Mountain – Bao Hu Gui Shan)
Zamknięcie (Closing Posture – Shōu Shì)

Część trzecia:
Film z warsztatów – listopad 2019
61. Krok w Tył i Odepchnięcie Małpy (Step Backward to Drive Away the Monkey – Dao Nian Hou)
62. Pchnięcie Dłońmi (Double Palm Thrust – Shuang Cha Zhang)
63. Ukośne Pchnięcie Dłońmi (Diagonal Palm Thrust – Xie Chuang Zhang)
64. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lan Que Wei)
65. Pojedynczy Bicz (Single Whip – Dān Biān)
66. Rozdzielenie Grzywy Dzikiego Konia (Part the Wild Horse’s Mane – Ye Ma Fen Zong)
67. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Bird’s Tail – Lan Que Wei)
68. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
69. Biała Dama Pracuje Czółenkiem (Fair Lady Works at Shuttle – Yu Nu Chuan Suo)
70. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lan Que Wei)
71. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
72. Dłonie Chmury (Cloud Hands – Yun Shou)
73. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
74. Zejście w Dół z Pojedynczym Biczem – Lewa Strona (Push Down on the Left with the Single Whip – Dan Bian ZuoXia Shi)
75. Zejście w Dół z Pojedynczym Biczem – Prawa Strona (Push Down on the Right with the Single Whip – Dan Bian You Xia Shi)
76. Uderzenie w Gardło (Single Punch to the Throat – Du Li Suo Hou Chui)
77. Krok w Tył i Obrócenie Ramion (Step Back and Whirl the Arms – Dao Juan Gong)
78. Ukośny Lot (Diagonal Flying – Xie Fei Shi)
79. Pusty Krok i Pchnięcie Rękoma (Empty Step, Pushing Palm – Xu Bu Tui Zhang)
80. Uniesienie Rąk i Krok w Przód (Lift Hands and Step Forward – Ti Shou Shang Shi)
81. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła (White Crane Spreads Its Wings – Bái Hè Liàng Chì)
82. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Left Brush Knee with Bent Leg Step – Zuǒ Lǒu Xī Ao Bù)
83. Igła na Dnie Morza (Needle at the Bottom of the Sea – Hai Di Zheng)
84. Unik i Uderzenie w Plecy (Dodge to Strike the Back – Shan Tong Bei)
85. Uderzenie w Przód (Straight Punch – Ying Mian Chui)
86. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
87. Chwytanie Wróbla za Ogon (Grasp the Peacock’s Tail – Lan Que Wei)
88. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
89. Dłonie Chmury (Cloud Hands – Yun Shou)
90. Wysokie Klepnięcie Konia (Pat the Horse – Gao Tan Ma)
91. Ukośne Pchnięcie Dłońmi (Diagonal Palm Thrust – Xie Chuang Zhang)
92. Ukośne Podcięcie Prawą Stopą (Right Foot Diagonal Thrust – You Xie Cha Jiao)
93. Omiecenie Lewego Kolana z Krokiem w Przód (Brush the Left Knee, Bent Leg Step – Zuo Lou Xi Ao Bu)
94. Kopnięcie Lwa – Prawa Pięta (Lion Kick with the Right Heel – Shi Zi You Deng Jiao)
95. Omiecenie Prawego Kolana z Krokiem w Przód (Brush the Right Knee, Bent Leg Step – You Lou Xi Ao Bu)
96. Cięcie Lewą Dłonią (Left Cutting Palm – Zuo Qie Zhang)
97. Uderzenie w Klatkę (Punch the Chest – Zhi Tang Chui)
98. Chwytanie Ptaka za Ogon (Grasp the Bird’s Tail – Lan Que Wei)
99. Prosty Pojedynczy Bicz (Single Straight Whip – Zheng Dan Bian)
100. Zejście w Dół z Pojedynczym Biczem (Push Down with the Single Whip – Dan Bian Xia Shi)
101. Krok w Kierunku Siedmiu Gwiazd (Seven Star Forward Step – Shang Bu Qi Xing)
102. Krok w tył i Uniesienie Tygrysa (Step Backward to Mount the Tiger – Tui Bu Kua Hu)
103. Omiecenie Lotosu (Place the Lotus – Shuang Bai Lian)
104. Naciąganie Łuku i Strzelanie do Tygrysa ((Flex the Bow to Shoot the Tiger – Wan Gong She Hu)
105. Krok, Przechwycenie i Uderzenie Pięścią (Step, Parry and Punch – Shang Bu Ban Lan Chui)
106. Zapieczętowanie (Closing Off – Ru Feng Si Bi)
107. Skrzyżowanie Rąk (Cross Hands – Shi Zi Shou)
108. Zabranie Tygrysa z Powrotem w Góry (Carry the Tiger Back to the Mountain – Bao Hu Gui Shan)
Zamknięcie (Closing Posture – Shōu Shì)

3. Tai Chi Chuan styl Wudang – Długa forma – 13 pozycji
武当太极拳式 Wudang Shi Taijiquan
Bezpłatne lekcje internetowe Mistrza Zhou Xuan Yun, na temat jednej z formy Tai Chi Wudang. Zawierają dużo cennych wskazówek do rozgrzewki, ćwiczeń przygotowawczych i innych tematów związanych z Tai Chi, przydatnych, nawet jeśli nie ćwiczy się tej konkretnej formy.
Film szkoleniowy – część 1
Film szkoleniowy – część 2
Film szkoleniowy – część 3
Film szkoleniowy – część 4
Film szkoleniowy – część 5
Film szkoleniowy – część 6
Film szkoleniowy – część 7
Film szkoleniowy – część 8
Film szkoleniowy – część 9

SPIS TECHNIK DO FORMY Z MIECZEM TAI CHI SAN FENG WUDANG

Miecz to najbardziej znana chińska broń, nazywana „Królem Broni”. Kojarzony z energią Yang, żywiołem wody, legendarnym Smokiem. To symbol mądrości, sprawiedliwości, prawości, szlachetności, statusu społecznego, a nawet duchowości. Trening miecza to sposób na pokonanie ignorancji, lekkomyślnej pasji i agresji tkwiącej w nas samych. Sztuki Walki Wudang słyną z miecza. Najbardziej znane formy to: „Miecz Ośmiu Nieśmiertelnych”, „Miecz Wielkiej Podstawy Tao” i „Miecz Tai Chi San Feng Wudang”. Opanowanie miecza uważane jest za najwyższe osiągnięcie w sztukach walki. Ze względu na wysoki poziom trudności, miecz jest uważany za najbardziej Yang ze wszystkich broni. Yin i Yang to starożytne chińskie koncepcje opisujące, jak pozornie przeciwne energie są w rzeczywistości komplementarne i współzależne. Ciemne i jasne, zimne i gorące, zima i lato, ziemia i niebo, woda i ogień, odpoczynek i ruch, mogą być rozumiane jako Yin i Yang. Pracując nad tymi zależnościami w starożytności zrozumiano, że koncepcje Yin i Yang mogą być użyteczne do zrozumienia każdego aspektu otaczającego nas świata, a nawet nas samych. W Chinach ze wszystkich zwierząt, Smoki są najbardziej Yang z powodu silnej, jasnej energii ognia. Wiele ruchów w formach miecza Wudang nawiązuje do tych legendarnych stworzeń:  „Wiosenny Smok Opuszcza Jaskinię”, „Smok Pływa pod Wodą”, „Leniwy Smok Odpoczywa”. Płynne, skrętne ruchy w formach miecza również przypominają ruchy Smoka. Po osiągnięciu biegłości w sztuce miecza, staje się on przedłużeniem ciała. Poruszanie mieczem staje się tak naturalne, jak poruszanie ręką. Oglądanie ruchów mistrza miecza przypomina obserwowanie mistrza kaligrafii, a nawet dyrygenta orkiestry. U każdego z nich istnieje pełna harmonia ciała i umysłu z narzędziem, którego używają tworząc coś pięknego. Ten rodzaj transcendentnego doświadczenia można przenieść na codzienne życie. Kiedy przestanie się postrzegać siebie jako oddzielonego od otaczającego świata, pojawi się niezwykłe poczucie połączenia z nim i harmonii.

Miecz Taijiquan Sanfeng Wudang (64 ruchy)
武当三丰太极剑 Wǔdāng Sānfēng Tàijí Jiàn
Film z warsztatów – listopad 2019 – fragment formy
Film z warsztatów – październik 2018 – fragment formy
Film Mistrza – forma z Mieczem – prawie cała

Spis technik:
1. Forma Otwierająca – Opening
2. Podniesienie Miecza – Step Up with Sword
3. Nieśmertelny Wskazuje Drogę – Immortal Points the Way
4. Wielki Wóz – Wielka Niedźwiedzica – Big Dipper
5. Mały Wóz – Mała Niedźwiedzica – Little Dipper
6. Płynący Smok Muska Wodę – Swimming Dragon Skims the Water
7. Zielony Smok Obnaża Szpony – Green Dragon Extends the Claws
8. Biały Żuraw Rozkłada Skrzydła – White Crane Spreads Its Wmgs
9. Niebo Pełne Ptaków – Sky Full of Birds
10. Zamiatanie z Lewej i Prawej Strony – Sweep Left and Right
11. Podnoszenie Zasłony – Lifting Up the Curtain
12. Mały Chłopiec Trzyma Dzban – Little Boy Holds the Pot
13. Zielony Smok Wynurza się z Wody – Green Dragon Comes Out of the Water
14. Jaskółka Dotyka Wody – Swallow Drives the Water
15. Potwór Strzeże Morza – Monster Guards the Sea
16. Złoty Wąż Wspina się na Wierzbę – Golden Snake Climbs the Willow
17. Osa Wlatuje do Dziury – Wasp Enters the Cave
18. Feniks Rozkłada Skrzydła – Roe Extends its Wings
19. Płynący Smok Muska Wodę – Dragon Fly Skims the Water
20. Podnoszenie Zasłony – Lifting Up the Curtain
21. Trzy Pierścienie Otaczają Księżyc – Circle the Moon with Three Rings
22. Podnoszenie Zasłony – Lifting Up the Curtain
23. Przeczesanie Trawy w Poszukiwaniu Węża – Pull Grass to Find the Snake
24. Zwinny Kot Chwyta Mysz – Agile Cat Seizes the Mouse
25. Ukośny Lot – Diagonal Flying
26. Zamiatanie Kurzu na Wietrze, Prawa Strona – Dusting in the Wmd, Right
27. Trzymaj Lejce i Skręć Koniem – Turn and Rein in the Horse
28. Biała Małpa Podaje Owoc – White Ape Presents the Fruit
29. Tygrys Kołysze Głową – Tiger Covers its Head
30. Lotos Wiruje na Wietrze – Lotus Swirls Around in the Wind
31. Jaskółka Muska Wodę – Swallow Skims the Water
32. Zamiatanie Kurzu na Wietrze, Lewa Strona Dusting in the Wind, Left
33. Jadeitowa Pani Ogląda Kwiaty – Jade Lady Visits Flower
34. Złoty Kompas – Golden Compass
35. Spadająca Gwiazda Podąża za Księżycem – Shooting Star Chases the Moon
36. Krocząc po Śniegu w Poszukiwaniu Drzewa Śliwy – Stepping on Snow to Find Plum Tree
37. Rybak Łowi Ryby – Fishman Fishes
38. Opadanie Kwiatów, Lewa i Prawa Strona – Flower Falling, Left and Right
39. Przelot Niebiańskiego Rumaka – Heavenly Steed Flies
40. Rozdzielenie Złotego Kamienia – Split the Golden Stone
41. Złote Kwiaty Spadają na Ziemię – Golden Flower Falls on the Ground
42. Badanie Dna Morza – Explores the Sea Bottom
43. Rozdzielanie Grzywy Dzikiego Konia – Parting Wild Horse’s Mane
44. Feniks Rozkłada Skrzydła – Roe Extends its Wmgs
45. Biały Tygrys Macha Ogonem – White Tiger Swings its Tail
46. Wyjęcie Igły z Dna Morza – Needle at Sea Bottom
47. Zwinny Kot Chwyta Mysz – Agile Cat Seizes the Mouse
48. Ukośny Lot – Diagonal Flying
49. Wir Powietrzny – Whirlwind
50. Biała Dama Ogląda Kwiaty – Fair Lady visits Flower
51. Złoty Kompas – Golden Compass
52. Zamiatenie Liści na Wietrze – Sweep the Leaves With the Wind
53. Mądra Kobieta Pracuje Igłą – Clever Woman Works Her Needle
54. Nieśmiertelna Kobieta – Immortal Woman
55. Biała Dama Pracuje Czółenkiem – Fair Lady Works at Shuttles
56. Odpieranie Kurzu na Wietrze – Deflect the Dust Storm
57. Jaskółka Muska Wodę – Swallow Skims the Water
58. Wiatr Dmucha w Żagle – Wind Pushes Sail Boat
59. Czarny Smok Owija się wokół Pala – Black Dragon Twists Around the Pole
60. Wodny Bawół Patrzy na Księzyc – Water Buffalo Looks at the Moon
61. Otwiranie Okna i Spojrzenie na Księżyc – Opens the Wmdow and Looks at the Moon
62. Taiji nadchodzi Przypadkiem – Taiji Arrives Coincidentally
63. Strzelanie do Dzikich Gęsi – Shooting the Wild Goose
64. Zamknięcie – Closing

NAZWY TECHNIK PRZYGOTOWAWCZYCH, MEDYTACYJNYCH I ROZLUŹNIAJĄCYCH

1. Ćwiczenia Przygotowawcze:
1. Wymachy przód tył (falowanie ciałem w górę)
2. Skręty i wymachy wokół ciała

2. Ćwiczenia Rozluźniające – Fang Song:
Film – Zestaw Fang Song
1. Sprytna Małpa Rozciąga Ramię, 灵猴舒臂, Líng hóu shū bì, The clever monkey stretches its arm
2. Wielki Pyton Skręca Ciało, 大蟒翻身, Dà mǎng fān shēn, The big python turns its body
3. Zielony Smok Macha Ogonem, 青龙摆尾, Qīng lóng bǎi wěi, The green dragon wags its tail

3. Rozruszanie ciała – wymachy w trzech płaszczyznach:
1. Do góry do dołu, przed ciałem, z przysiadem – strzałkowa
2. Do przodu i do tyłu, naprzemiennie, ze skrętem ciała – czołowa
3. Wokół ciała, z obrotem – pozioma
4. Wymachy nóg

4. Medytacja Taoistyczna:
1. Medytacja Siedząca – Zuo Chan
2. Medytacja Stojąca – Zhan Zhuang
3. Medytacja w Ruchu – Dong Zhuang

5. Chan Si Gong- Rozwijanie Jedwabnego Kokonu:
1. Krążenia Ramieniem na Zewnątrz (strona Yang) – jedna ręka, obie ręce
2. Krążenia Ramieniem do Środka (strona Yin) – jedna ręka, obie ręce)
3. Połączenie pracy Centrum z pracą nóg w pozycjach
4. Połączenie pracy Centrum c całym ciałem w technikach Tai Chi

6. Ji Ben Gong – Ćwiczenia Podstawowe Tai Chi:
1. Zagarnięcie z Kolana
2. Dłonie Chmury

NAZWY TECHNIK CHI KUNG WUDANG

1. Sprowadzenie Chi (Qi) do Centrum

2. Qigong Czterech Pór Roku:
Film- Qigong Czterech Pór Roku
Przygotowanie
1. Ustaw pozycję odstawiając lewą stopę
2. Skup uwagę na Centrum
3. Sprowadź Energię do Centrum
Wiosna – Wątroba – Drzewo
1. Przyciągnij splecione dłonie do klatki
2. Spleć ręce na szyi
3. Naciśnij dłońmi na udo i odkręć ciało w przeciwną stronę
4. Naciągaj łuk (Śledziona – Ziemia)
Lato – Serce – Ogień
1. Faluj ciałem w przód x 6 i na boki
2. Wyrzucaj rozluźnione ręce w przód
3. Wyciągaj ręce naprzemiennie w górę i w dół)
4. Podnieś obie ręce w górę i odchyl całe ciało (Śledziona – Ziemia)
Jesień – Płuca – Metal
1. Splecione dłonie wyciągnij w górę i skręć ciało w bok
2. Spleć dłonie na szyi, przechyl się w przód i zakołysz talią na boki pięć razy
3. Oklepuj nogi od pośladków zewnętrzną stroną w dół i wewnętrzną stroną w górę
4. Spleć dłonie i połóż na czubku głowy (Śledziona – Ziemia)
Zima – Nerki – Woda
1. Chwyć oburącz za stopę i naciągnij
2. Chwyć oburącz za zewnętrzną krawędź stopy i naciągnij
3. Chwyć ręką za głowę i przyciągnij łokieć do kolana
4. Wyciągnij proste ręce w górę i naciągnij całe ciało (Śledziona – Ziemia)
Zakończenie
1. Sprowadź Energię do Centrum
2. Pomasuj brzuch

3. Taoistyczny Qigong dla Zdrowego Życia:
Film Qigong dla Zdrowego Życia
1. Rozgrzewka, np.:
a) rozcieranie dłoni, ramion, twarzy, uszu, kolan, nerek, brzucha (strategicznych energetycznie miejsc naszego ciała)
b) otrząsanie i rozluźnianie ciała
c) wymachy w przód i wymachy ze skrętem
2. Medytacja stojąca lub siedząca (bu zatrzymać ciało, uspokoić oddech i wyciszyć umysł) – kilka minut
3. Sprowadzenie Qi do Dan Tian – 6-12 razy
4. Wyciąganie rąk w górę i w dół – 6-12 razy
5. Rozpychanie na boki i rozpychanie na boki ze skrętem – 6-12 razy
6. Otwieranie klatki piersiowej i naciąganie pleców pchając dłońmi w przód – 6-12 razy
7. Wyciąganie splecionych rąk w przód, w górę i w dół – 6-12 razy
8. Zawijanie rękoma na zewnątrz i do środka – 6-12 razy
9. Pukanie w „Niebiański Bęben” (pukanie palcami w tył głowy) – kilka minut
10. Wspięcia na palce i opadanie na stopy – 6-12 razy
11. Krążenia biodrami – 6-12 razy w każdą stronę
12. Krążenia głową – 6-12 razy w każdą stronę
13. Medytacja (skupienie na Centrum) – kilka minut
14. Rozluźnienie np. otrząsanie całego ciała