Co to jest Chi Kung?

Chi Kung jest chińską metodą dbania o zdrowie, która łączy pracę ciała (łagodny ruch lub ćwiczenia statyczne) z koncentracją umysłu i oddechem. 12172447643_b3b9cc84c9_oChi Kung oznacza dosłownie pielęgnowanie energii witalnej (Chi). Celem Chi Kung jest gromadzenie energii życiowej i zapewnienie jej harmonijnego przepływu, wzmacnianie, zapobieganie chorobom i leczenie. Chi Kung wzmacnia również mentalnie – uczy jak regulować i uspokajać umysł, podnosi ducha witalności, wzmacnia siłę woli, cierpliwość, wytrwałość oraz wiarę we własne możliwości. W treningu Chi Kung stopniowo wprowadza się metody regulacji ciała, oddechu, umysłu, energii i ducha witalności.

W Chinach istnieje wiele stylów i odmian Chi Kung, które rozwijały się przez ostatnie 4000 lat – Chi Kung medyczny, wojenny, religijny i świecki. Style medyczne P1160250pozwalają na zachowanie wyśmienitego zdrowia do późnej starości, a nawet leczenie wielu chorób. Adepci stylów wojennych przez wieki rozwinęli metody uzyskiwania ogromnej siły wewnętrznej z myślą o zastosowaniu jej w walce. Osoby świeckie praktykowały Chi Kung by przedłużyć swoje życie, poprawić jego jakość. Buddyści i taoiści od prawieków poszukujący oświecenia lub stanu Buddy rozwijali w klasztorach metody religijnego Chi Kung, chyba najbardziej strzeżonego i tajemniczego. Religijny Chi Kung rozwijał się w Tybecie oraz w Chinach gdzie przybierał rozmaite formy np. chińskiej medytacji Chan (Zen). Stamtąd również rozprzestrzeniał się na pobliskie kraje takie jak Japonia, Filipiny, Mongolia i wiele innych.

Chi Kung jest obecnie jednym z pięciu „filarów” tradycyjnej medycyny chińskiej. Należą do nich akupunktura, masaż, dietetyka, ziołolecznictwo i właśnie Chi Kung.