Chi Kung

CHI KUNG (QIGONG)
W naszej Szkole uczymy zestawów Qigong związanych z Taiji, zarówno ze stylem Yang jak i Wudang. Uczymy też innych starożytnych i współczesnych form taoistycznego i leczniczego Qigong.
W ramach stylu Yang Taiji uczymy kilku zestawów Qigong, m.in.: Qigong Rozciągający, Qigong Kręgosłupa, Qigong Podstawowy, Qigong Spiralny, Qigong Kołyszący, Qigong Czterech Bram, Qigong Szabli, Qigong Miecza, Qigong Kuli itd.
W ramach stylu Wudang Taiji uczymy m.in. Qigong Czterech Pór Roku, Qigong dla Zdrowego Życia itd.
Na oddzielnych zajęciach Qigong uczymy różnych zestawów Qigong, z różnych tradycji i przekazów, Wybraliśmy kilka, naszym zdaniem najciekawszych i najskuteczniejszych, m.in.:  Zestaw Kluczowych Technik Qigong, Qigong Człowiek Ziemia Niebo, Qigong Słońce i Księżyc, Qigong Spacer Yin Yang,  Qigong Dźwiękowy, Qigong Cztery Uderzenia Trzy Pieczęci, Qigong Sześć Tajemnych Słów, Qigong Osiem Kawałków Brokatu, Qigong Yi Jin Jing itd.
Jako uzupełnienie treningu Qigong i Taiji uczymy praktyk medytacyjnych takich jak: Jing Gong (Praca z Ciszą), Xi Gong (Praca z Oddechem), Zhan Zhuang (Medytacja Stojąca), Zuo Wang (Medytacja Siedząca), Dan Tien Gong (Praca z Centrum), Orbita Mikrokosmiczna itd, Część z tych praktyk należy do grupy Qigongu Statycznego.
Dodatkowo uczymy zestawów pośrednio i bezpośrednio związanych z Qigong tj.:  Fangsonggong (Rozluźnianie, Rozpuszczanie), Dao Yin (Przeciąganie, Wyciąganie) itd.

Większości tych zestawów uczymy na regularnych zajęciach Qigong w TAI CHI STUDIO, na warsztatach weekendowych oraz obozach szkoleniowych, na które zapraszamy ekspertów Qigong i Taiji z całego świata.

CO TO JEST CHI KUNG (Qigong)
Qigong jest chińską metodą dbania o zdrowie, która łączy pracę ciała (łagodny ruch lub ćwiczenia statyczne) z koncentracją umysłu i oddechem. Qigong oznacza
dosłownie pielęgnowanie energii witalnej nazywanej w Chinach Chi (Qi) – (po japońsku -”Ki”, po koreańsku -”Kichol”, po hindusku -”Prana”, w starożytnej filozofii greckiej -”Logos”, w filozofii buddyjskiej -”Dharma”). Celem Qigong jest gromadzenie energii życiowej i zapewnienie jej harmonijnego przepływu, wzmacnianie, zapobieganie chorobom i leczenie. Qigong wzmacnia również mentalnie – uczy jak regulować i uspokajać umysł, podnosi ducha witalności, wzmacnia siłę woli, cierpliwość, wytrwałość oraz wiarę we własne możliwości. W treningu Qigong wykorzystuje się metodę tzw. Pięciu Regulacji – Wu Tiao: regulację ciała, oddechu, umysłu, energii i ducha witalności. Qigong jest uważany za jeden z „filarów” tradycyjnej medycyny chińskiej. Należą do nich akupunktura, masaż, ziołolecznictwo, dietetyka i właśnie Qigong.

PODZIAŁ I KLASYFIKACJE QIGONG
W Chinach istnieje wiele stylów i odmian Qigong, które rozwijały się przez ostatnie 5000 lat – Qigong medyczny, wojenny, religijny i świecki. Style medyczne pozwalają na zachowanie dobrego zdrowia do późnej starości, a nawet leczenie wielu chorób. Adepci stylów wojennych przez wieki rozwinęli metody uzyskiwania ogromnej
siły wewnętrznej z myślą o zastosowaniu jej w walce. Osoby świeckie praktykowały Qigong by przedłużyć swoje życie, poprawić jego jakość. Buddyści i taoiści od prawieków poszukujący oświecenia lub stanu Buddy rozwijali w klasztorach metody religijnego Qigong, chyba najbardziej strzeżonego i tajemniczego.

Qigong można podzielić również na cztery szkoły rozwijające teorię i metodykę: konfucjańską, lekarską, buddyjską i daoistyczną. Oczywiście tego typu klasyfikacje są bardzo umowne, gdyż zarówno style i szkoły w sposób naturalny się przenikały.

Żeby jeszcze bardziej uprościć ten podział, można dokonać klasyfikacji na szkoły Qigongu bojowego i leczniczego.

Funkcjonuje również podział Qigong z racji metod treningowych, na: statyczny, dynamiczny i statyczno-dynamiczny.

W dosłownym tłumaczeniu Qigong oznacza pracę (Gong) z wewnętrzną energią (Qi). Inną poprawną, choć mniej używaną nazwą jest Nei Gong (wewnętrzne Gongfu – doskonalenie). W starożytności funkcjonowała też nazwa Dao In, która dotyczyła uzdrawiających metod treningowych związanych z daoizmem, a przede wszystkim
z podążaniem drogą natury. Były to dość proste metody oparte na naturalnych odruchach ciała, mające na celu jego naprawianie i regulowanie.

W przypadku Qigong Taiji powyższa klasyfikacja jest prostsza, gdyż Qigong ten zawiera w sobie elementy Qigongu bojowego i leczniczego, metody statyczne i dynamiczne. Taiji łączy wiele stylów Qigong, szkół i metod. Ten rodzaj treningu, można zupełnie poprawnie nazwać Qigong dla zdrowia i sztuk walki.

SPIS NIEKTÓRYCH TECHNIK CHI KUNG (QIGONG) ORAZ CHI KUNG TAI CHI
I INNYCH METOD TRENINGOWYCH ZWIĄZANYCH Z TYM TEMATEM

CHI KUNG TAI CHI STYLU YANG

1. Chi Kung Rozciągający Tułów i Kręgosłup.
Materiał filmowy:
Chi Kung Rozciągający – materiał szkoleniowy (nowy)
Zestaw Rozciągający – materiał szkoleniowy
Spis technik:
O. Przygotowanie
1. Rozluźnienie ramion i tułowia
2. Wyciąganie do góry
3. Wspięcia na palce
4. Odchylenie
5. Skręty
6. Skłony bokiem
7. Opad w przód i rozluźnienie
8. Skręty na boki
9. Pogłębianie skłonu do nóg
10. Przysiad na całych stopach
11. Przysiad na palcach – potrząsanie
12. Naciąganie palców stóp
13. Wspięcia na palce
14. Zakończenie

2. Chi Kung Kręgosłupa.
Materiał filmowy:
Chi Kung Uelastyczniający – materiał szkoleniowy (nowy)
Qigong Kręgosłupa – materiał szkoleniowy
Spis technik:
O. Przygotowanie
1. Poziome krążenia dolnym odcinkiem kręgosłupa
2. Pionowe krążenie dolnym odcinkiem kręgosłupa
i masowanie narządów wewnętrznych w miednicy
3. Falowanie dolnym odcinkiem kręgosłupa (odcinek krzyżowy i lędźwiowy)
i masowanie narządów wewnętrznych w miednicy i brzuchu
4. Falowanie całym tułowiem – zamykanie i otwieranie klatki piersiowej
5. Rozluźnianie szyi
6. Wydłużenie ruchu przez barki do łokci, nadgarstków i palców
7. Falowanie całym ciałem – rozpoczęcie fali od stóp
8. Zakończenie

3.. Chi Kung Tai Chi – Zestaw Podstawowy.
Materiał filmowy:
Chi Kung Podstawowy – materiał szkoleniowy (nowy)
Zestaw Podstawowy – materiał szkoleniowy
Spis technik:
1. Przygotowanie
2. Wielki Pyton Rozluźnia Ciało
3. Chi Opada do Dan Tien
4. Otwieranie Piersi, by Oczyścić Ciało
5. Wpuszczenie Chi przez Baihui (Czubek Głowy)
6. Rozpychanie Góry na Boki
7. Popychanie Góry w Przód
8. Wielki Niedźwiedź Płynie przez Rzekę
9. Odsłanianie Gór na Lewo i Prawo
10. Orzeł Atakuje Ofiarę
11. Lew Obraca Piłkę
12. Biały Żuraw Rozpościera Skrzydła

4. Chi Kung Tai Chi – Zestaw Spiralny.
Materiał filmowy:
Chi Kung Spiralny – materiał szkoleniowy (nowy)
Zestaw Spiralny – materiał szkoleniowy
Spis technik:
1. Przygotowanie i Wyciszenie
2. Biały Żuraw Rozluźnia Skrzydła
3. Zawijanie w Przód i Wycofanie
4. Prawa i Lewa Yin i Yang
5. Woda i Ogień Wzajemnie Oddziałują
6. Niedźwiedź Otacza Ramionami Księżyc
7. Żyjący Budda Podtrzymuje Niebiosa
8. Zamiana Nieba i Ziemi
9. Złoty Kogut Skręca Skrzydła
10. Skręcanie Głowy i Spojrzenie na Księżyc
11. Wielki Pyton Skręca Ciało
12. Zawijanie w Górę i w Dół

5. Qigong Taiji – Zestaw Kołyszący:
1. Obejmujące ramiona
2. Chwytanie wróbla za ogon
3. Odparowanie
4. Wycofanie i nacisk
5. Pchnięcie
6. Zagarnięcie z kolana

6. Qigong Taiji – Kroki i postawy:
1. Krok w Przód (Chwytanie Wróbla za Ogon)
2. Krok Skrętny (Zagarniecie z Kolana)
3. Krok Dostawny (Granie na Harfie)
4. Krok Skrzyżny (Uderzenie Pięścią z Góry)
5. Krok w Tył (Odepchnięcie Małpy)
6. Krok Bokiem z dostawieniem (Dłonie Chmury), z krokiem z przodu i z krokiem z tyłu.
7. Wąż Pełzający w Trawie i Złoty Kogut Stojący na Jednej Nodze
8. Krocząca noga – wypchnięcie pięty w przód

7. Chi Kung Czterech Bram.
Spis technik:
0. Przygotowanie
1. Rozpalanie wewnętrznego Ognia
2. Oddech Dan Tian (Dan Tian Hu Xi)
3. Oddech Wuji (Wuji Hu Xi)
4. Oddech stopami  (Yong Quan Hu Xi)
5. Oddech dłońmi (Lao Gong Hu Xi)
6. Oddech dłońmi i stopami jednocześnie – Oddech Czterech Bram (Si Xin Hu Xi)
7. Oddech dłońmi, stopami i czubkiem głowy – Oddech Pięciu Bram (Wu Xin Hu Xi)
8. Oddech generujący siłę wewnętrzną.
9. Oddech generujący siłę statyczną.
10. Oddech generujący siłę dynamiczną.
11. Oddech z okrzykiem bezdźwięcznym.
12. Oddech z okrzykiem „Ha”.
Zakończenie.

8. Qigong Kuli Taiji
Pionowo I) W przód
A) W miejscu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
B) W pozycjach z przenoszeniem ciężaru (kołysanie) a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
C) W poruszaniu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
D)W chodzeniu po kole Bagua a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
Pionowo II) W tył
A) W miejscu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
B) W pozycjach z przenoszeniem ciężaru (kołysanie) a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
C) W poruszaniu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
D)W chodzeniu po kole Bagua a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
Poziomo I) W przód
A) W miejscu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
B) W pozycjach z przenoszeniem ciężaru (kołysanie) a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
C) W poruszaniu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
D)W chodzeniu po kole Bagua a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
Poziomo II) W tył
A) W miejscu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
B) W pozycjach z przenoszeniem ciężaru (kołysanie) a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
C) W poruszaniu a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie
D)W chodzeniu po kole Bagua a) po kole b) obroty c) owijanie-zawijanie


CHI KUNG TAOISTYCZNY STYLU WUDNAG

1. Chi Kung Czterech Pór Roku
Przygotowanie
1. Ustaw pozycję odstawiając lewą stopę
2. Skup uwagę na Centrum
3. Sprowadź Energię do Centrum
Wiosna – Wątroba – Drzewo
1. Przyciągnij splecione dłonie do klatki
2. Spleć ręce na szyi
3. Naciśnij dłońmi na udo i odkręć ciało w przeciwną stronę
4. Naciągaj łuk (Śledziona – Ziemia)
Lato – Serce – Ogień
1. Faluj ciałem w przód x 6 i na boki
2. Wyrzucaj rozluźnione ręce w przód
3. Wyciągaj ręce naprzemiennie w górę i w dół)
4. Podnieś obie ręce w górę i odchyl całe ciało (Śledziona – Ziemia)
Jesień – Płuca – Metal
1. Splecione dłonie wyciągnij w górę i skręć ciało w bok
2. Spleć dłonie na szyi, przechyl się w przód i zakołysz talią na boki pięć razy
3. Oklepuj nogi od pośladków zewnętrzną stroną w dół i wewnętrzną stroną w górę
4. Spleć dłonie i połóż na czubku głowy (Śledziona – Ziemia)
Zima – Nerki – Woda
1. Chwyć oburącz za stopę i naciągnij
2. Chwyć oburącz za zewnętrzną krawędź stopy i naciągnij
3. Chwyć ręką za głowę i przyciągnij łokieć do kolana
4. Wyciągnij proste ręce w górę i naciągnij całe ciało (Śledziona – Ziemia)
Zakończenie
1. Sprowadź Energię do Centrum
2. Pomasuj brzuch

Film- Qigong Czterech Pór Roku


2. Taoistyczny Qigong dla Zdrowego Życia
1. Rozgrzewka, np.:
a) rozcieranie dłoni, ramion, twarzy, uszu, kolan, nerek, brzucha (strategicznych energetycznie miejsc naszego ciała)
b) otrząsanie i rozluźnianie ciała
c) wymachy w przód i wymachy ze skrętem
2. Medytacja stojąca lub siedząca (bu zatrzymać ciało, uspokoić oddech i wyciszyć umysł) – kilka minut
3. Sprowadzenie Qi do Dan Tian – 6-12 razy
4. Wyciąganie rąk w górę i w dół – 6-12 razy
5. Rozpychanie na boki i rozpychanie na boki ze skrętem – 6-12 razy
6. Otwieranie klatki piersiowej i naciąganie pleców pchając dłońmi w przód – 6-12 razy
7. Wyciąganie splecionych rąk w przód, w górę i w dół – 6-12 razy
8. Zawijanie rękoma na zewnątrz i do środka – 6-12 razy
9. Pukanie w „Niebiański Bęben” (pukanie palcami w tył głowy) – kilka minut
10. Wspięcia na palce i opadanie na stopy – 6-12 razy
11. Krążenia biodrami – 6-12 razy w każdą stronę
12. Krążenia głową – 6-12 razy w każdą stronę
13. Medytacja (skupienie na Centrum) – kilka minut
14. Rozluźnienie np. otrząsanie całego ciała

Film – Qigong dla Zdrowego Życia

 

INNE FORMY QIGONG

1. Kluczowe Techniki Chi Kung.
Materiał filmowy:
Kluczowe Techniki Chi Kung – materiał szkoleniowy (nowy)
Kluczowe Techniki Chi Kung – materiał szkoleniowy
Spis technik:
(każdą technikę wykonuje się od 6 do 12 powtórzeń)
Przygotowanie i Otwarcie.
1. Skupienie na Centrum.
2. Rozpalanie Wewnętrznego Ognia.
3. Otwieranie Osi Ciała.
4. Małe Krążenie.
5. Duże Krążenie.
6. Rozszerzanie Energetyczne Centrum – Uprawianie Dan Tien.
7. Rozszerzanie Energetyczne Ciała – Oddychanie Całym Ciałem.
8. Rozszerzanie Energetyczne poza Ciało.
9. Osłona Chi.
10. Równoważenie Wody i Ognia.
11. Wygładzanie Przepływu Chi – kierowanie energii przez meridiany.
12. Zapieczętowanie – zatrzymanie Chi w Dan Tien.
Zakończenie i Zamknięcie.

2. Chi Kung – Osiem Kawałków Brokatu
Materiał filmowy:
Osiem kawałków Brokatu – wersja ćwiczona w naszej szkole
Osiem Kawałków Brokatu – wersja standardowa
Spis technik:
Kawałek I: „Obie ręce podtrzymują Niebo, żeby wyregulować Potrójny Ogrzewacz” – „Podtrzymywanie Nieba oburącz”
Kawałek II: „Napinanie łuku, jak w czasie strzelania do jastrzębia” –  „Napinanie łuku, by ustrzelić jastrzębia”
Kawałek III: „Aby dostroić i wyregulować Śledzionę i Żołądek musisz podnosić jedną rękę” – „Rozdzielanie Nieba i Ziemi”
Kawałek IV: „By pokonać Pięć Słabości i Siedem Ran należy spoglądać w tył” – „Spoglądanie w tył” – „Mądra sowa spogląda w tył”
Kawałek V: „Kołysz głową i huśtaj kością ogonową, aby pozbyć się Ognia z Serca” – „Kołysanie się na boki” – „Wielki niedźwiedź kołysze ciałem”
Kawałek VI: „Dwie ręce trzymają stopy, aby wzmocnić Nerki i TaliꔄSięganie stóp obiema rękami”
Kawałek VII: „Zaciśniętymi pięściami i groźnym spojrzeniem możesz zwiększyć energię i siłę” – „Uderzenie pięściami i mocne spojrzenie”
Kawałek VIII: „Wstrząsanie ciała uwolni od setek chorób” – „Odbijanie się palcami”

3. Chi Kung – Spacer Yin Yang.
Materiał filmowy:
Spacer Yin Yang – materiał szkoleniowy
Spis technik:
1. Pozycja wyjściowa (Wu Chi)
2. Przygotowanie
3. Małe Yang – góra, podnoszenie, prostowanie
4. Małe Yin – dół, opuszczenie, składanie
5. Duże Yang – na zewnątrz, otwieranie, naciąganie
6. Duże Yin – do środka, zamykanie, rozluźnianie
7. Zakończenie

4. Chi Kung – Sześć Uzdrawiających Dźwięków:
1. Płuca: Dźwięk sssssss. Kolor Biały. Metal.
2. Nerki: Dźwięk czuuuuu.  Kolor niebieski. Woda.
3. Wątroba: Dźwięk szszszsz. Kolor zielony. Drzewo.
4. Serce: Dźwięk haaaaaa. Kolor czerwony. Ogień.
5. Śledziona: Dźwięk hhhrrrrrr. Kolor złoty. Ziemia.
6. Potrójny ogrzewacz: Dźwięk hiiiiiiii.

5. Qigong Słońce i Księżyc:
1. Przyciąganie Słońca
2. Wpatrywanie się w Księżyc

6. Miękki Qigong Białego Żurawia
„Lot w przód i w tył”
1. Lot podwójny
2. Lot pojedynczy
„Lot w prawo i lewo”
3. Lot podwójny
4. Lot pojedynczy
„Lot prosto i w tył”
5. Lot podwójny
6. Lot pojedynczy
„Kolisty lot wewnętrzny (dłoń pionowa)”
7. Lot podwójny
8. Lot pojedynczy
„Kolisty lot wewnętrzny (dłoń pozioma)”
9. Lot podwójny
10. Lot pojedynczy
„Kombinacja – kolisty lot wewnętrzny (dłoń pionowa i pozioma)”
!1. Lot podwójny
12. Lot pojedynczy

7. Chi Kung Człowiek, Ziemia, Niebo (Ren, Di, Tian Qigong)
1. Człowiek (ruch góra dół – osadzający i wygładzający)
2. Ziemia (ruch z dołu do góry – wzmacniający i oczyszczający)
3. Niebo (ruch z góry na dół – odżywiający, wypełniający)
Chi Kung – film:

https://www.youtube.com/watch?v=TTiYfYn7Vl8

CHI KUNG STATYCZNY – TECHNIKI MEDYTACJI STOJĄCEJ

Praca z Ciszą – Jing Gong:
Praca z Ciszą i Praca z Oddechem – materiał szkoleniowy
1. Zatrzymanie ciała w pozycji zamkniętej – „Tworzenie Ciszy”
2. Wejście w pozycję (otworzenie pozycji lewą nogą) – „Wchodzenie w Ciszę’ (Ru Jing)
3. Osadzenie ciała – „Zatopienie się w Ciszy” (Nu Jing)
4. Wsłuchanie się w ciszę na zewnątrz i w środku – tworzenie ciszy i bycie ciszą

Praca z Oddechem – Xi Gong:
1. Oddech naturalny i spokojny
2. Oddech głębszy, rozluźniający do klatki piersiowej
3. Oddech głęboki, uwalniający z klatki piersiowej i osadzający Centrum
4. Skupienie na Centrum, Praca z Centrum – Dan Tien Gong

Praca z Centrum:- Dan Tien Gong:
1. Skupienie na Centrum
2. Oddech do Centrum
3. Zatapianie się w Centrum

Zhan Zhuang – medytacja stojąca
Materiał filmowy:
Film prezentujący podstawowe ustawienia ciała w Taoistycznej Medytacji Stojącej w miejscu i w ruchu.
Spis technik:
1. Obejmowanie Drzewa
2. Zakorzenianie w Ziemi
3. Pochłanianie Nieba