Trening w miejscu pracy

Regularne treningi w miejscu pracy są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie firm i korporacji. Są one organizowane w siedzibie firmy, w godzinach pracy jako „przerwa na trening”, „godzinny relaks w pracy”.

Takie treningi mają na celu zrelaksowanie, pobudzenie do działania, zwalczanie negatywnych skutków stresu, poprawę koncentracji, zdrowia i samopoczucia pracowników.

Z takich zajęć korzysta obecnie kilka dużych firm, banków i instytucji. Treningi Tai Chi i Chi Kung doskonale wpisują się w politykę „corporate wellness“ propagującą budowanie świadomości prozdrowotnej.

Szerzej na ten temat w zakładkach Warsztaty Tai Chi-Chi Kung i Trening w miejscu pracy oraz Oferta współpracy.