Program treningowy

Nauka Tai Chi w naszej Szkole obejmuje głównie klasyczny przekaz stylu Yang Tai Chi Chuan (od 1998 r.), tradycyjny styl Wudang Tai Chi Chuan (od 2016 r.), różne formy Chi Kung i Chi Kung Tai Chi (bojowego i zdrowotnego) oraz Taoistyczną Medytację Stojącą, Siedzącą i w Ruchu. Uczymy też form z współczesnego stylu „pekińskiego” Tai Chi. Łączymy tradycyjne metody treningowe z nowoczesnym podejściem, dlatego wzbogacamy nasze zajęcia o współczesne metody świadomego ruchu oraz uważności. 

Mamy bogaty program treningowy obejmujący:
– formy ręczne stylu Yang, Wudang i Pekińskiego
– Pchające Dłonie, Centrowanie
– formy dwuosobowe i zastosowania bojowe
– formy z bronią: kij, wachlarz, szabla, miecz
– ćwiczenia za sprzętem: kula, krótki kij, ruler
– Chi Kung: metody wyczuwania i rozwijania energii wewnętrznej
– medytację taoistyczną: siedzącą, stojąca i w ruchu
– oraz całą gamę technik relaksacyjnych, oddechowych, uelastyczniających, poprawiających strukturę ciała, kondycję kręgosłupa, koordynację ruchową, równowagę i koncentrację.

P1290151P1290188 kij pocz

wachlarzP1290089P1280790

 

 

 

 

PODZIAŁ NA GRUPY
Treningi odbywają się z podziałem na grupy według poziomu zaawansowania: zerowe – uczące podstaw Tai Chi, grupy początkujące, średnie, średnio zaawansowane, zaawansowane – w stylu Yang oraz grupy początkujące i zaawansowane – w stylu Wudang. Mamy również najbardziej zaawansowaną grupę -tzw. egzaminacyjną, składającą się z osób z kilku, a nawet kilkunastoletnim stażem, które pomagają w zajęciach, prowadzą zajęcia, biorą udział w pokazach.

Mamy też grupy tematyczne oraz mini warsztaty omawiając – Medytację, Rujing, Automasaż, Akupresurę, zdrowotny Chi Kung, pchjące dłonie, bojowe Tai Chi, trening z bronią (wachlarz, kij, szabla, miecz, kula) itd.

KTO MOŻE ĆWICZYĆ?
Tai Chi jest sztuką ruchu, która jest przeznaczona dla każdego, bez względu na wiek i sprawność fizyczną. System treningowy Tai Chi polegający na świadomym ruchu nie naraża ćwiczących na kontuzje, dlatego nie ma żadnych przeciwwskazań i ograniczeń. Nie wymaga również sprzętu, ani jakichkolwiek dodatkowych przygotowań.P1280812

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TRENINGOWY REGULARNYCH ZAJĘĆ:

Grupy ćwiczące styl Yang Tai Chi Chuan na różnych poziomach zaawansowania, poza nauką długiej formy Tai Chi Chuan stylu Yang, uczą się technik rozluźniających Fang Song, pracy z Dan Tien, pracy z ciszą, Medytacji Siedzącej i Stojącej, Chi Kung Tai Chi (Zestawu Rozciągającego, Kręgosłupa, Podstawowego i Spiralnego), Kluczowych Technik Chi Kung, Chi Kungu Czterech Bram, Chi Kungu Spontanicznego, Automasażu, Improwizacji w Tai Chi oraz relacji między Yin i Yang. Na wyższych poziomach: powolności, obserwacji, ruchu i bezruchu, zaangażowania zmysłów w Tai Chi, lustrzanego odbicia, średniego tempa i innych tradycyjnych metod treningowych.Po zrozumieniu podstaw Tai Chi uczestnicy zajęć mogą dodatkowo korzystać z treningów tematycznych, takich jak: dodatkowe sesje Medytacji, zajęcia przeznaczone tylko na Chi Kung, trening w parach (Pchające Dłonie i zastosowania bojowe), trening ze sprzętem i tradycyjną bronią.

Grupa ćwicząca styl Wudang uczy się Medytacji Taoistycznej Siedzącej (Zuo Chan), Stojącej (Zhan Zhuang) i w Ruchu (Dong Zhuang), technik rozluźniająco-rozciągających Fang Song Gong, podstawowych technik stylu Wudang – Ji Ben Gong, formy 28-ruchowej i 108-ruchowej Tai Chi Wudang oraz zastosowań bojowych, pchających dłoni, Miecza Wudang. Program obejmuje też naukę taoistycznych starożytnych zestawów Chi Kung, np. Chi Kung Czterech Pór Roku.

Grupa ćwicząca Chi Kung uczy się różnych zestawów Chi Kungu Tai Ci i Chi Kungu Zdrowotnego w tym Chi Kung: Niebo i Ziemia, Słońce i Księżyc, Spacer Yin Yang, Orbita Mikrokosmiczna, Chi Kung Dźwiękowy, Cztery Uderzenia Trzy Pieczęci, Chi Kung Pięciu Elementów, Chi Kung Osiem Kawałków Brokatu, Chi Kung Czterech Pór Roku, Etiudy Chi Kung i Podstawowe Koncepcje Chi Kung.

Grupa Medytacyjna uczy się różnych form medytacji taoistycznej, w tym: Medytacja Siedząca Zuo Chan (dosł. Ciche Siedzenie), Medytacja Stojąca Zhang Zhuan (dosł. Stać jak Słup), Medytacja w Ruchu w oparciu o różne formy Tai Chi Chuan, Chi Kung, a nawet improwizacji ruchowych.

Grupa Pchających Dłoni
uczy się m.in. Pchania Rąk, Pojedynczych i Podwójnych Pchających Dłoni, Podążających Dłoni, Pytających Dłoni, Przylegających Dłoni, rutynowych międzynarodowych pchających dłoni – Peng Lu Ji An, Centrowania i Wolnych Pchających Dłoni.

Grupa ćwicząca z Kulą uczy się różnych metod pracy z Kulą w miejscu i w ruchu, w płaszczyźnie strzałkowej i poziomej oraz Chi Kungu Smok Bawiący się Perłą, Chi Kungu Wirującego, formy z Kulą itp.

Grupa ćwicząca z Kijem, krótkim kijem, Szablą, Mieczem, Wachlarzem uczy się  podstawowych technik z danym sprzętem, ćwiczeń Chi Kung, technik w parach i form.

Najbardziej Zaawansowana Grupa naszej Szkoły – Grupa Egzaminacyjna realizuje precyzyjny program treningowy rozpisany na poziomy zaawansowania i obejmujący technikę, teorię i praktykę, obejmującą również prowadzenie zajęć. Program treningowy dla tej grupy znaleźć można pod tym linkiem: https://szkolataichi.com/program-egzaminacyjny/

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TRENINGOWY DLA KAŻDEJ Z GRUP

GRUPA ZEROWA – ZUPEŁNIE POCZĄTKUJĄCY
1. Wyciszenie
2. Medytacja stojąca – Zhan Zhuang
3. Ćwiczenia przygotowawcze
4. Techniki rozluźniająco-rozciągające – Fang Song
5. Chi Kung Człowiek, Ziemia, Niebo
6. Chi Kung Słońce i Księżyc
7. Ćwiczenia podstawowe Tai Chi – Ji Ben Gong
8. Forma 10 ruchowa Tai Chi
9
. Ćwiczenia zamykające praktykę: Równowaga Yin Yang

GRUPA POCZĄTKUJĄCA TAI CHI STYLU YANG
1. Wyciszenie
2. Medytacja stojąca – Zhan Zhuang
3. Ćwiczenia przygotowawcze
4. Techniki rozluźniająco-rozciągające – Fang Song
5. Chi Kung Rozciągający: https://www.youtube.com/watch?v=ZqY6W24ZEYU&t=2s
6. Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy: https://www.youtube.com/watch?v=LWYS_Rv3Jag&t=8s
7. Ćwiczenia podstawowe Tai Chi – Ji Ben Gong
8. I część formy Tai Chi: https://www.youtube.com/watch?v=3QL11MIil2A
9
. Ćwiczenia zamykające praktykę: Równowaga Yin Yang

GRUPA ŚREDNIA TAI CHI STYLU YANG
1. Wyciszenie
2. Medytacja stojąca – Zhan Zhuang
3. Ćwiczenia przygotowawcze
4. Techniki rozluźniająco-rozciągające – Fang Song
5. Kluczowe Techniki Chi Kung: https://www.youtube.com/watch?v=am_pqfu1Tz8&t=121s
6. Chi Kung Rozciągający: https://www.youtube.com/watch?v=ZqY6W24ZEYU&t=2s
7. Chi Kung Kręgosłupa: https://www.youtube.com/watch?v=Gl7ItkKjrUQ&t=4s
8. Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy: https://www.youtube.com/watch?v=LWYS_Rv3Jag&t=8s
9
. Chi Kung Tai Chi – zestaw spiralny: https://www.youtube.com/watch?v=p-RcXUnvyyc&t=1s
10. Ćwiczenia podstawowe Tai Chi – Ji Ben Gong
11. I część formy Tai Chi – powtórka: https://www.youtube.com/watch?v=3QL11MIil2A
12. II część formy – nauka: https://www.youtube.com/watch?v=0grI14sQ4U4&t=146s
13. Ćwiczenia zamykające praktykę: Równowaga Yin Yang

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA TAI CHI STYLU YANG
1. Wyciszenie
2. Medytacja stojąca – Zhan Zhuang
3. Ćwiczenia przygotowawcze
4. Techniki rozluźniająco-rozciągające – Fang Song
5. Kluczowe Techniki Chi Kung: https://www.youtube.com/watch?v=am_pqfu1Tz8&t=121s
6. Chi Kung Rozciągający: https://www.youtube.com/watch?v=ZqY6W24ZEYU&t=2s
7. Chi Kung Kręgosłupa: https://www.youtube.com/watch?v=Gl7ItkKjrUQ&t=4s
8. Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy: https://www.youtube.com/watch?v=LWYS_Rv3Jag&t=8s
9. Chi Kung Tai Chi – zestaw spiralny: https://www.youtube.com/watch?v=p-RcXUnvyyc&t=1s
10. Ćwiczenia podstawowe Tai Chi – Ji Ben Gong
11. Chan Si Gong – korekta pracy ciała, połączenie i przepływ
12. I i II część formy Tai Chi – powtórka: https://www.youtube.com/watch?v=3QL11MIil2A  https://www.youtube.com/watch?v=0grI14sQ4U4&t=146s
13. III część formy – nauka: https://www.youtube.com/watch?v=UM-NxTFARY4&t=231s
14. Ćwiczenia zamykające praktykę: Równowaga Yin Yang

GRUPA ZAAWANSOWANA TAI CHI STYLU YANG
1. Wyciszenie
2. Medytacja stojąca – Zhan Zhuang
3. Ćwiczenia przygotowawcze
4. Techniki rozluźniająco-rozciągające – Fang Song
5. Kluczowe Techniki Chi Kung: https://www.youtube.com/watch?v=am_pqfu1Tz8&t=121s
5. Chi Kung Rozciągający: https://www.youtube.com/watch?v=ZqY6W24ZEYU&t=2s
6. Chi Kung Kręgosłupa: https://www.youtube.com/watch?v=Gl7ItkKjrUQ&t=4s
7. Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy: https://www.youtube.com/watch?v=LWYS_Rv3Jag&t=8s
8. Chi Kung Tai Chi – zestaw spiralny: https://www.youtube.com/watch?v=p-RcXUnvyyc&t=1s
9. Ćwiczenia podstawowe Tai Chi – Ji Ben Gong
10. Chan Si Gong – korekta pracy ciała, połączenie i przepływ
11. Cała forma Tai Chi – powtórka: https://www.youtube.com/watch?v=-8sABCBt6QY&t=31s
12. Forma pekińska 10 ruchów24 ruchy
13. Ćwiczenia zamykające praktykę: Równowaga Yin Yang
14. Tradycyjne Metody Treningowe Tai Chi:
a) lustrzane odbicie, ćwiczenie formy wolno, ćwiczenie formy szybko, ćwiczenie lewą i prawą ręką, ćwiczenie z zamkniętymi oczami, ćwiczenie na siedząco i w umyśle
b) Cztery metody  ćwiczenia wg rodziny Yang: w bezruchu, w pozycjach, z krokami, w kombinacjach
15. Zmysły w Tai Chi

GRUPA ĆWICZĄCA STYL WUDANG TAI CHI CHUAN
1. Ćwiczenia Przygotowawcze (Falowanie w Górę, Skręty i Wymachy)
2. Ćwiczenia Rozluźniające – Fang Song (Małpa Rozciągająca Ramię, Pyton Skręcający Ciało, Smok Machający Ogonem)): https://www.youtube.com/watch?v=-IhKxdi2D4k
3. Medytacja Stojąca – Zhan Zhuang i Medytacja w Ruchu – Dong Zhuang
4. Chan Si Gong – Rozwijanie Jedwabnego Kokonu (Krążenia Ramieniem na Zewnątrz – jedna ręka, obie ręce, Krążenia Ranieniem do Środka – jedna ręka, obie ręce)
5. Ćwiczenia Podstawowe – Ji Ben Gong (Zagarnięcie z Kolana, Dłonie Chmury)
6. Krótka Forma Tai Chi Wudang – 28 ruchów: https://www.youtube.com/watch?v=DfOTA8g9ox4&t=72s
7. Długa Forma Tai Chi Wudang – 108 ruchów (część pierwsza, druga i trzecia)
Część I: https://www.youtube.com/watch?v=WtUguP6rI30&t=1s
Część II: https://www.youtube.com/watch?v=-4iOqZEfzfk
Część III
8. Chi Kung Czterech Pór Roku: https://www.youtube.com/watch?v=DMwI1qGFkdM&t=10s
9. Zastosowania bojowe do formy

GRUPA EGZAMINACYJNA – NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANI ADEPCI SZKOŁY
1. Forma stylu Yang 112 ruchów i forma pekińska 10 i  24 ruchy
2. Pchające Dłonie w Miejscu: Pojedyncze – 4, Podwójne – 7, Peng Lu Ji An – 2, Ściągnięcie i Nacisk (Lu Ji) – 8, Duże Ściągnięcie (Da Lu) – 4
3. Pojedyncze Pchające Dłonie w Ruchu
4. Zastosowania Bojowe do Formy i Pchających Dłoni
8. Osiem Podstawowych Sił w Tai Chi – Peng, Lu, Ji, An, Cai, Lie, Tsa, Kao
9. I część formy w miejscu (tempo szybkie)
10. Improwizacja Tai Chi
11. Podwójna Sekwencja Walki Tai Chi – Taiji San Shou Tui Lian
12. Medytacja Stojąca – Zhan Zhuang
13. Chi Kung: Fang Song, Zestaw Rozciągający, Kręgosłupa, Podstawowy, Spiralny, Kluczowe Techniki Chi Kung, Chi Kung Czterech Bram
14. 16 etapów treningu Tai Chi według Chen Man Chinga
15. Cztery metody  ćwiczenia wg rodziny Yang: w bezruchu, w pozycjach, z krokami, w kombinacjach
16. Zmysły w Tai Chi
16. Formy na Pokaz: Krótki i Długi Kij, Szabla, Miecz, Kula, Flet, Wachlarz, Parasol
17.
Materiał na I, II i III poziom Tai Chi według programu: https://szkolataichi.com/program-egzaminacyjny/

GRUPA ĆWICZĄCA PCHAJĄCE DŁONIE
https://www.youtube.com/watch?v=HktXfv1n92M
1. Pojedyncze Pchające Dłonie – 4 techniki

2. Podwójne Pchające Dłonie – 7 technik
3. Peng, Lu, Ji, An – 4 techniki
4. Przylegające, Podążające, Słuchające Dłonie
5. Pytające Dłonie
6. Pchanie Rąk
7. Symbol Yin Yang
8. Zawijające Dłonie
9. Dowolne Pchające Dłonie i Centrowanie

GRUPA UCZĄCA SIĘ MEDYTACJI SIEDZĄCEJ (Zuo Chan)
Taoistyczna Medytacja Siedząca rozpisana na Pięć Poziomów/Regulacji (Ciało, Oddech, Umysł, energia, duch), a kazdy z tych poziomów na Trzy Etapy (Yin, Yang i Tai Chi – równowaga Yin i Yang),

GRUPA ĆWICZĄCA CHI KUNG
1. Zestaw Kluczowych Technik Chi Kung: https://www.youtube.com/watch?v=am_pqfu1Tz8&t=121s
2. Chi Kung Osiem Kawałków Brokatu: https://www.youtube.com/watch?v=JwSES3-3cw4&t=3s
3. Chi Kung Spacer Yin Yang: https://www.youtube.com/watch?v=2DCD4AgZDC8&t=157s
4. Chi Kung Czterech Bram
5. Chi Kung Słońce i Księżyc
6. Chi Kung Dźwiękowy
7. Automasaż Chi Kung

PROGRAM TRENINGOWY NA MINI WARSZTATY POWTÓRKOWE

GRUPA ĆWICZĄCA Z MIECZEM
1. Chi Kung Miecza, Chi Kung Czterech Bram

2. Forma z Mieczem: https://www.youtube.com/watch?v=EO5GTNSWwIU&t=154s
3. Zastosowania bojowe

GRUPA ĆWICZĄCA Z SZABLĄ
1. Chi Kung Szabli
2. Forma z Szablą – nauka: https://www.youtube.com/watch?v=oM3NK_quOmw
3. Zastosowania bojowe

GRUPA ĆWICZĄCA Z KULĄ:
https://www.youtube.com/watch?v=Mf4ocq_D92U&list=PLfVAvDMzKBJ373ceEvkWI2bwe-nAUNIG9&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=SaP5c1jbma4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ClmtkC_r3XU&t=3332s
1. Chi Kung Zawijający i Owijający
2. Smok Bawi się Perłą
3. Płaszczyzna Strzałkowa Kuli Tai Chi- w miejscu i w ruchu
4. Płaszczyzna Pozioma Kuli Tai Chi – w miejscu i w ruchu
5. Forma z kulą: https://www.youtube.com/watch?v=QFFuAmUYJz8&t=3s

GRUPA ĆWICZĄCA Z WACHLARZEM
1. Forma Tai Chi Kung Fu z wachlarzem: https://www.youtube.com/watch?v=IvriNiTmAtw&t=326s

GRUPA ĆWICZĄCA Z KIJEM
https://www.youtube.com/watch?v=R6AvWEKgRWc
1. Podstawy Kija
2. Forma Tai Chi z kijem
3. Forma Białego Żurawia z Kijem
4. Formy walki z kijem

oraz GRUPY ĆWICZĄCE WARSZTATOWO WUDANG, CHI KUNG, RUJING, AUTOMASAŻ, AKUPRESURĘ i inne.