Warsztaty Tai Chi-Chi Kung i Trening w miejscu pracy

Cele warsztatów
Warsztaty Tai Chi i Chi Kung są okazją, by w krótkim czasie, pod okiem doświadczonego specjalisty poznać liczne formy pracy z ciałem i umysłem1. lustro cele warsztatów. Warsztaty mają formę treningu, którego celem jest przekazanie prostych, efektywnych i łatwych do zapamiętania metod pracy nad sobą. Treningi oparte są na bardzo popularnych obecnie i skutecznych formach ćwiczeń relaksacyjno-zdrowotnych, wywodzących się ze starożytnych Chin, przede wszystkim Tai Chi, Chi Kung i Medytacji. Głównym ich celem jest roz­luźnienie, odprężenie, zrelaksowanie, uelastycznienie oraz rozbudzenie ciała, umysłu i energii. Ta ponadczasowa wiedza, bogata w uniwersalne i różnorod­ne metody treningowe tworzona była przez setki lat przez elity społeczne: mędrców, mnichów, lekarzy, dworzan i wojskowych.

Zastosowanie warsztatów w systemie szkoleń
Metody treningowe Tai Chi idealnie sprawdzają się jako:
• uzupełnienie szkoleń rozwojowych pracowników,
• stały punkt programu dnia jako tzw. ”przerwa na trening w pracy”, dla pracowników narażonych na siedzący i monotonny tryb pracy,
• poszukiwanie metod panowania nad stresem, pracy ze zmęczeniem, niepokojem, emocjami,
• nauka metod relaksacyjnych, jak uzyskać odprężenie, świeżość, lekkość i dobre samopoczucie,
• ćwiczenia energetyzujące, motywujące i pobudzające do działania,
• podstawy pracy z ciałem i budowania świadomości własnego ciała,
• podstawy chińskich ćwiczeń prozdrowotnych,
• zaszczepianie nowych idei i zainteresowań,
• inspirowanie do poszerzania wiedzy z dziedzin pozabiznesowych,
• integracja pracowników, wzbudzanie empatii i szacunku w grupie,
• niestandardowe i unikalne metody poprawy kondycji fizycznej, wzmacniające, rozciągające i uelastyczniające całe ciało.

Douglas Day 2-147Kto może ćwiczyć Tai Chi i Chi Kung?
Tai Chi jest sztuką ruchu, która jest przeznaczona dla każdego, bez względu na wiek czy sprawność fizyczną.

System treningowy Tai Chi po­legający na świadomym ruchu nie naraża ćwiczących na kon­tuzje, dlatego nie ma żadnych przeciwwskazań i ograniczeń. Nie wymaga również sprzętu, ani jakichkolwiek dodatkowych przygotowań. Tego typu ćwiczenia są szczególnie zalecane dla osób z wszelkiego rodzaju schorzeniami kręgosłupa, bólami pleców, narażonych na siedzący tryb życia oraz stres. Osoby nadmiernie pobudliwe czy zestresowane odkryją już po kilkutygodniowej praktyce, że stają się spokojniejsze, skoncentrowane, silniejsze fizycznie i psychicznie, a także bardziej odporne na stres.

Warsztaty kierowane są do:
• kadry zarządzającej, menedżerów, osób, które są obciążone szczególną odpowiedzialnością zawodową bądź narażonych na stres,
• pozostałych pracowników firm, o niskiej aktywności fizycznej, narażonych na siedzący tryb życia lub przeciążenia.

Formuły i zakres warsztatów
Proponujemy warsztaty jednorazowe lub cykliczne, na sali lub w plenerze.

Jednorazowy warsztat (godzinny lub parogodzinny) składa się z technik ruchowo- -oddechowych wchodzących w skład standardowego treningu Tai Chi i Chi Kung. Zestawy ćwiczeń są skomponowane w taki sposób, by moż­liwe były do opanowania w krótkim czasie przez każdego, nawet przez osoby, które mają po raz pierwszy kontakt z tymi zagadnieniami.

Spotkania cykliczne (raz/kilka razy w tygodniu) zazwyczaj koncentrują się na określonym temacie. W zależ­ności od celu warsztatów korzystamy z gotowych zestawów lub dobieramy ćwiczenia pod kątem wskazanego zagadnienia, uwzględniając potrze­by organizatorów i uczestników oraz uwarunkowania przestrzenne.

Warsztaty mogą też przybrać formę zabawy, spędzania aktywnego czasu w grupie i stanowić sposób na niezo­bowiązującą integrację.

Regularne treningi w miejscu pracy są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie firm i korporacji. Są one organizowane w siedzibie firmy, w godzinach pracy jako „przerwa na trening”, „godzinny relaks w pracy”. Takie treningi mają na celu zrelaksowanie i pobudzenie do działania. Wpisują się w politykę „corporate wellness“ propagującą budowanie świadomości prozdrowotnej. Z takich treningów korzysta obecnie kilka dużych firm, banków i instytucji.

Pokazy
W ramach warsztatów możliwe jest wykonanie krótkiego pokazu Tai Chi (od 5 do 20 minut). Organizowane przez nas pokazy Tai Chi to połączenie ruchu i muzyki. Prezentujemy tradycyjne formy ręczne (spokojne i dyna­miczne, medytacyjne i bojowe), formy z bronią (miecz, szabla, kij, wachlarz), formy dwuosobowe oraz formy walki w otoczeniu orientalnej atmosfery, muzyki, kadzideł, tradycyjnych strojów i dekoracji.

Pokazy filmowe
Uzupełnieniem warsztatów może być krótka projekcja filmowa na temat Tai Chi i Chi Kung (ok. 30 minut).

Materiały szkoleniowe
Do każdego warsztatu mogą być przygotowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej lub papierowej.

Cennik
Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od zakresu i charakteru warsztatów, czasu trwania, ilości uczestników i prowadzących, dojazdu.

Opracowanie materiałów: TAI CHI Szkoła Taijiquan Mariusza Sroczyńskiego.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie tych materiałów tylko za zgodą Mariusza Sroczyńskiego.