Plan zajęć 2018/2019

SEZON TRENINGOWY 2018/2019
Aktualny plan treningowy i program dla każdej z grup zamieszczamy poniżej.

W tym roku rozszerzyliśmy nasz program nauczania. Każda grupa w ramach swoich zajęć Tai Chi będzie miała omawiane dodatkowo: Medytację Stojącą i Siedzącą, różne formy Chi Kung, Fang Song Gong, Automasaż, podstawy Pchających Dłoni, ćwiczenia z kulą, krótkim kijem i rulerem, itd. Zajęcia te prowadzić będzie instruktor Mariusz lub zaawansowani adepci naszej Szkoły.

Nowe Grupy dla Początkujących – od marca 2019
Regularne zajęcia dla tej grupy odbywają się w poniedziałki o godz. 9.00 i w piątki o godz. 17.30.
Otworzyliśmy dodatkowy termin zajęć w czwartki o godz. 16.00 (od 11 kwietnia). Osoby zainteresowane rozpoczęciem treningów Tai Chi prosimy o kontakt mailowy na adres: mariusz.sroczynski@szkolataichi.com.

Wszystkie zajęcia odbywają się w naszej siedzibie TAI CHI STUDIO.
TAI CHI STUDIO otwieramy około 30 minut przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PLAN ZAJĘĆ NA SEZON SZKOLENIOWY 2018/2019

Poniedziałek:
9.00 – Nowa Grupa Początkująca (od marca 2019)
10.15 – Grupa Średnia (dla osób, które w poprzednim sezonie ćwiczyły w Grupach Początkujących)

17.15 – Grupa Zaawansowana (dla osób znających całą formę Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnio Zaawansowanych i Zaawansowanych)
18.30 – Tai Chi Wudang (dla osób, które znają I część formy Wudang)
19.45 – Grupa Egzaminacyjna – Pchające Dłonie
21.00 – Grupa Egzaminacyjna – Forma Tai Chi i Zastosowania Bojowe

Wtorek:
16.00 – Grupa Średnio Zaawansowana (dla osób znających I i II część formy Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnich)
17.15 – Grupa Średnia (dla osób, które w poprzednim sezonie były w Grupach Początkujących)
18.30 – Grupa Średnio Zaawansowana (dla osób znających I i II część formy Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnich)
19.45 – Grupa Zaawansowana (dla osób znających całą formę Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnio Zaawansowanych i Zaawansowanych)
21.00 – Grupa Początkująca (ćwicząca od jesieni 2018)

Środa:
16.00 – Grupa Początkująca
(ćwicząca od jesieni 2018)
17.15 – Tai Chi Wudang (dla osób, które znają I część formy Wudang)
18.30 – Pchające Dłonie (dla wszystkich chętnych od Grupy Średniej wzwyż, na tych zajęciach będzie podział na poziomy zaawansowania)
19.45 – Grupa Egzaminacyjna – Forma Dwuosobowa i Centrowanie
21.00 – Grupa Egzaminacyjna – Medytacja Stojąca i Chi Kung

Czwartek:
09.45 – Grupa Zaawansowana (dla osób znających całą formę Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnio Zaawansowanych i Zaawansowanych)
11.15 – Grupa Średnio Zaawansowana (dla osób znających I i II część formy Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnich)

16.00 – Nowa Grupa Początkująca (od marca 2019) 
17.15
Grupa Początkująca (ćwicząca od jesieni 2018)
18.30 – Grupa Zaawansowana (dla osób znających całą formę Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnio Zaawansowanych i Zaawansowanych)
19.45 – Grupa Średnio Zaawansowana (dla osób znających I i II część formy Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnich)
21.00 – Grupa Średnia (dla osób, które w poprzednim sezonie były w Grupach Początkujących)

Piątek:
17.30 Nowa Grupa Początkująca (od marca 2019)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W piątki będą odbywać się również nieregularne mini warsztaty na takie tematy jak: miecz, szabla, kula, wachlarz, Wudang. Te mini warsztaty trwać będą 1,5-2 godziny i będą tylko dla tych, którzy już to ćwiczyli. Terminy i tematy tych zajęć będą podawane z wyprzedzeniem.

Warsztaty regularne: regularne warsztaty dotyczyć będą treningu z kijem i wachlarzem. Będzie to kontynuacja warsztatów z minionego sezonu.

Warsztaty nieregularne: będą to warsztaty prowadzone przez zapraszanych przez nas mistrzów i nauczycieli Tai Chi z innych szkół.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PROGRAM TRENINGOWY DLA KAŻDEJ Z GRUP

GRUPA POCZĄTKUJĄCA
1. I część formy Tai Chi stylu Yang
2. Medytacja stojąca (Zhan Zhuang) i siedząca (Zuo Chan)
3. Ćwiczenia przygotowawcze (rozluźniająco-rozciągające) – Fang Song
4. Chi Kung Rozciągający, Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy, Kluczowe techniki Chi Kung
5. Automasaż, Podstawy Pchających Dłoni, Podstawy treningu z krótkim kijem i kulą

GRUPA ŚREDNIA
1. I i II część formy Tai Chi stylu Yang
2. Medytacja stojąca (Zhan Zhuang) i siedząca (Zuo Chan)
3. Ćwiczenia przygotowawcze (rozluźniająco-rozciągające) – Fang Song
4. Chi Kung Rozciągający, Chi Kung Kręgosłupa, Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy, Kluczowe techniki Chi Kung
5. Automasaż, Podstawy Pchających Dłoni, Podstawy treningu z krótkim kijem i kulą

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA
1. I, II i III część formy Tai Chi stylu Yang

2. Medytacja stojąca (Zhan Zhuang) i siedząca (Zuo Chan)
3. Ćwiczenia przygotowawcze (rozluźniająco-rozciągające) – Fang Song
4. Chi Kung Rozciągający, Chi Kung Kręgosłupa, Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy i spiralny, Kluczowe techniki Chi Kung
5. Automasaż, Podstawy Pchających Dłoni, Podstawy treningu z krótkim kijem i kulą
6. Tradycyjne Metody Treningowe Tai Chi – lustrzane odbicie, ćwiczenie formy wolno, ćwiczenie formy szybko, ćwiczenie lewą i prawą ręką, ćwiczenie z zamkniętymi oczami, ćwiczenie na siedząco i w umyśle

GRUPA ZAAWANSOWANA
1. Cała forma Tai Chi stylu Yang, forma Wudang 28 ruchów, forma Pekińska 24 ruchy

2. Medytacja stojąca (Zhan Zhuang) i siedząca (Zuo Chan)
3. Ćwiczenia przygotowawcze (rozluźniająco-rozciągające) – Fang Song
4. Chi Kung Rozciągający, Chi Kung Kręgosłupa, Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy i spiralny, Kluczowe techniki Chi Kung, Chi Kung Czterech Bram
5. Automasaż, Podstawy Pchających Dłoni, Podstawy treningu z krótkim kijem i kulą
6. Tradycyjne Metody Treningowe Tai Chi:
a) lustrzane odbicie, ćwiczenie formy wolno, ćwiczenie formy szybko, ćwiczenie lewą i prawą ręką, ćwiczenie z zamkniętymi oczami, ćwiczenie na siedząco i w umyśle
b) Cztery metody  ćwiczenia wg rodziny Yang: w bezruchu, w pozycjach, z krokami, w kombinacjach
c) Trzy etapy nauki według Chen Man Chinga

GRUPA ĆWICZĄCA WUDANG
1. Medytacja Stojąca – Zhan Zhuang

2. Ćwiczenia Rozluźniające – Fang Song
3. Ćwiczenia Przygotowawcze – Ji Ben Gong
4. Chi Kung Czterech Pór Roku
5. Długa Forma Tai Chi Wudang – 108 ruchów (część pierwsza i druga)
6. Zastosowania bojowe do formy

GRUPA ĆWICZĄCA PCHAJĄCE DŁONIE
1. Pojedyncze Pchające Dłonie – 4 techniki

2. Podwójne Pchające Dłonie – 7 technik
3. Peng, Lu, Ji, An – 4 techniki
4. Podążające Dłonie
5. Pytające Dłonie
6. Pchanie Rąk
7. Przylegające Dłonie

GRUPA EGZAMINACYJNA (KADRA)
Materiał na I, II i III poziom Tai Chi według programu: http://szkolataichi.com/program-egzaminacyjny/

PROGRAM TRENINGOWY NA MINI WARSZTATY POWTÓRKOWE

MIECZ
1. Chi Kung Miecza, Chi Kung Czterech Bram

2. Forma z Mieczem
3. Zastosowania bojowe

SZABLA
1. Chi Kung Szabli, Chi Kung Czterech Bram

2. Forma z Szablą
3. Zastosowania bojowe

KULA
1. Chi Kung Zawijający i Owijający
2. Smok Bawi się Perłą
3. Płaszczyzna Strzałkowa Kuli Tai Chi- w miejscu i w ruchu
4. Płaszczyzna Pozioma Kuli Tai Chi – w miejscu i w ruchu
5. Forma z kulą

WACHLARZ
1. Forma Tai Chi Kung Fu z wachlarzem

KIJ
1. Podstawy Kija

2. Forma Tai Chi z kijem
3. Forma Białego Żurawia z Kijem
4. Formy walki z kijem