Plan zajęć 2017/2018

Sezon treningowy 2017/2018 rozpoczynamy 25 września 2017. Poniżej przedstawiamy wstępny plan zajęć na nowy sezon. Plan ten może ulec drobnym korektom po pierwszym miesiącu nauki, po to by lepiej dopasować go do potrzeb naszych uczniów.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem treningu Tai Chi i Chi Kung prosimy o kontakt mailowy: mariusz.sroczynski@szkolataichi.com

Wszystkie zajęcia odbywają się w naszej siedzibie TAI CHI STUDIO.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Plan zajęć na sezon 2017/2018: 

Poniedziałek:
17.15 – Grupa Zaawansowana (dla osób znających całą formę Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnio Zaawansowanych i Zaawansowanych)
18.30 – Miecz Tai Chi (dla osób, które ćwiczyły miecz w poprzednim sezonie)
19.45 – Grupa Egzaminacyjna – Pchające Dłonie
21.00 – Grupa Egzaminacyjna – Centrowanie i Zastosowania

Wtorek:
17.15 – Nowa Grupa Początkująca (dla osób, które chcą rozpocząć naukę Tai Chi w naszej Szkole)
18.30 – Grupa Średnia (dla osób, które w poprzednim sezonie były w Grupach Początkujących)
19.45 – Grupa Zaawansowana (dla osób znających całą formę Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnio Zaawansowanych i Zaawansowanych)
21.00 – Grupa Średnio Zaawansowana (dla osób znających I i II część formy Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnich)

Środa:
09.45 – Grupa Zaawansowana (dla osób znających całą formę Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnio Zaawansowanych i Zaawansowanych)

17.15 – Grupa Egzaminacyjna – Forma Tai Chi i Chi Kung Tai Chi
18.30 – Grupa Egzaminacyjna – Forma Podwójna, Zastosowania
19.45 – Tai Chi Wudang (dla osób, które w poprzednim sezonie ćwiczyły na warsztatach z Mistrzem Zhou Xuan Yunem lub z Mariuszem Sroczyńskim)
21.00 – Chi Kung i Medytacja (dla wszystkich chętnych od Grupy Średnio Zaawansowanej wzwyż)

Czwartek:
10.00 – Grupa Średnio Zaawansowana (dla osób znających I i II część formy Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnich)
11.30 – Grupa Średnia (dla osób, które w poprzednim sezonie były w Grupach Początkujących)

17.15 – Grupa Średnio Zaawansowana (dla osób znających I i II część formy Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnich)
18.30 – Grupa Zaawansowana (dla osób znających całą formę Tai Chi, czyli dla tych, które w poprzednim sezonie były w Grupach Średnio Zaawansowanych i Zaawansowanych)
19.45 – Nowa Grupa Początkująca (dla osób, które chcą rozpocząć naukę Tai Chi w naszej Szkole)
21.00 – Grupa Średnia (dla osób, które w poprzednim sezonie były w Grupach Początkujących)

Piątek:
17.15 – Tai Chi Wudang (dla osób, które w poprzednim sezonie ćwiczyły na warsztatach z Mistrzem Zhou Xuan Yunem lub z Mariuszem Sroczyńskim)
18.30 – Szabla Tai Chi (dla wszystkich chętnych od Grupy Średnio Zaawansowanej wzwyż)
19.45
– Pchające Dłonie (dla wszystkich chętnych od Grupy Średniej wzwyż). Na tych zajęciach będzie podział na poziomy zaawansowania.
21.00 – Kula Tai Chi (dla wszystkich chętnych od Grupy Średniej wzwyż). Na tych zajęciach będzie podział na poziomy zaawansowania.

Weekendy:
Regularne mini warsztaty
– w weekendy będziemy uczyć regularnie (raz w miesiącu) Kija i Wachlarza Tai Chi. Plan podamy w październiku. Zajęcia te prowadzić będzie instruktor Mariusz Sroczyński i instruktor Radosław Węglarz.

Nieregularne warsztaty – warsztaty weekendowe prowadzić będą u nas współpracujący z nami instruktorzy z innych Szkół Tai Chi z Polski i z zagranicy, m.in.: Joshua Craig, Marek Wajsman, Piotr Ziemba, Anastazja i Tomek Nowakowscy. Warsztaty te dotyczyć będą różnych form Chi Kung, Pchających Dłoni i Tai Chi. Regularnie, dwa razy w roku odwiedzać nas bęzie mistrz stylu Wudang Tai Chi Chuan, taoistyczny mnich Zhou Xuan Yun. Uczyć nas bedzie stylu Wudang tai Chi Chuan, Miecza Wudang, Chi Kung i Medytacji Taoistycznej. O warsztatach informować będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Program treningowy regularnych zajęć:
Grupy ćwiczące styl Yang Tai Chi Chuan na różnych poziomach zaawansowania, poza nauką formy Tai Chi Chuan stylu Yang, uczyć się będą technik rozluźniających, pracy z Dan Tien, Medytacji, Chi Kungów (Rozciągającego, Kręgosłupa, Podstawowego i Spiralnego), Kluczowych Technik Chi Kung, Chi Kungu Spontanicznego i Improwizacji w Tai Chi, relacji między Yin i Yang. Na wyższych poziomach: powolności, obserwacji, ruchu i bezruchu, zaangażowania zmysłów w Tai Chi, lustrzanego odbicia, średniego tempa i innych tradycyjnych metod treningowych.

Grupa ćwicząca styl Wudang uczyć się będzie Medytacji Taoistycznej, podstawowych technik stylu Wudang oraz formy 28-ruchowej i 108-ruchowej Tai Chi Wudang.

Grupa Chi Kung i Medytacji uczyć się będzie: Zhan Zhuang (Medytacji Stojącej), Chi Kungów: Niebo i Ziemia, Słońce i Księżyc, Spacer Yin Yang, Orbita Mikrokosmiczna, Chi Kung Dźwiękowy, Cztery Uderzenia Trzy Pieczęci, Chi Kung Pięciu Elementów, Chi Kung Osiem Kawałków Brokatu, Chi Kung Czterech Pór Roku, Etiudy Chi Kung i Podstawowe Koncepcje Chi Kung. Uczyć się będzie również procesów zaangażowania ciała, oddechu i umysłu w Medytacji Siedzącej.

Grupa Pchających Dłoni uczyć się będzie m.in. Pojedynczych i Podwójnych Pchających Dłoni, rutynowych międzynarodowych pchających dłoni – Peng Lu Ji An, Centrowania i Wolnych Pchających Dłoni.

Grupa ćwicząca z Kulą uczyć się będzie różnych metod pracy z Kulą w miejscu i w ruchu, w płaszczyźnie strzałkowej i poziomej oraz Chi Kungu Smok Bawiący się Perłą, Chi Kungu Wirującego, formy z Kulą itp.

Grupa ćwicząca z Kijem, Szablą, Mieczem, Wachlarzem uczyć się będzie podstawowych technik z danym sprzętem, ćwiczeń Chi Kung, technik w parach i form.

Najbardziej Zaawansowana Grupa naszej Szkoły – Grupa Egzaminacyjna realizować będzie precyzyjny program treningowy rozpisany na poziomy zaawansowania i obejmujący technikę, teorię i praktykę, obejmującą również prowadzenie zajęć. Program treningowy dla tej grupy znaleźć można pod tym linkiem: http://szkolataichi.com/program-egzaminacyjny/