Program treningowy stylu Yang

Tajiquan klasyczny styl Yang, którego uczymy w naszej Szkole, jest jedną z ciekawszych, dostępnych współcześnie gałęzi stylu Yang. Został rozpropagowany, rozwinięty i zmodyfikowany przez współczesnego Mistrza Yang Jwing Minga, u którego pobieraliśmy nauki przez 15 lat. Dzięki jego wieloletniej pracy styl ten stał się jednym z bardziej kompletnych ćwiczonych współcześnie stylów Taijiquan.

Film prezentujący materiał, którego uczymy w Szkole.

Tai ChiPchające dłonieChi Kung

W ramach tego stylu ćwiczymy formy ręczne wolne i szybkie, walkę układaną – formę dwuosobową, pchające dłonie w miejscu i w ruchu, centrowanie, wolne pchające dłonie i walkę, Chi Kung Tai Chi, Chi Kung Kuli, formy z tradycyjną chińską bronią – kij, szabla, miecz, włócznia i wiele innych tradycyjnych metod treningowych związanych z Tai Chi Chuan.
SzablaKulaKij 2

 

 

 

 

Dodatkowo w ramach tego stylu uczymy technik oddechowych, budujących siłę i elastyczność oraz technik samoobrony.

Poza ramami tego stylu uczymy również form współczesnych/sportowych Tai Chi – forma pekińska 24-ruchowa, forma z wachlarzem, forma z kijem, forma z kulą, forma z pałką, forma z parasolem itp.
1 Szabla1 Wachlarz1 Szabla 3

Poniżej znajdziecie spis technik do większości ćwiczonych u nas form.

TAIJIQUAN KLASYCZNY STYL YANG – FORMY RĘCZNE
1. Taijiquan klasyczny styl Yang. Forma Ręczna
o_8c1ec7ee8d0647a7_001o_8c1ec7ee8d0647a7_002o_8c1ec7ee8d0647a7_003

Materiały filmowe:
I część formy TAI CHI CHUAN – materiał szkoleniowy
II część formy TAI CHI CHUAN – materiał szkoleniowy
III część formy TAI CHI CHUAN – materiał szkoleniowy

2. Taijiquan klasyczny styl Yang. Forma Ręczna Skrócona
o_8c1ec7ee8d0647a7_004

3. Taijiquan klasyczny styl Yang. Forma dwuosobowa – Set Sparring
o_8c1ec7ee8d0647a7_005o_8c1ec7ee8d0647a7_006

TAIJIQUAN KLASYCZNY STYL YANG – PCHAJĄCE DŁONIE
1. Taijiquan klasyczny styl Yang. Pchające Dłonie
o_8c1ec7ee8d0647a7_007

TAIJIQUAN KLASYCZNY STYL YANG – FORMY Z BRONIĄ
1. Taijiquan klasyczny styl Yang. Podstawy broni – Kij
o_8c1ec7ee8d0647a7_008

2. Taijiquan klasyczny styl Yang. Forma z Szablą
o_8c1ec7ee8d0647a7_009

Materiał filmowy:
Forma z Szablą Tai Chi Chuan – materiał szkoleniowy

Chi Kung Szabli
1. Sprowadzenie Chi do Dan Tian
2. Wbicie w bok
3. Wbicie w przód
4. Wbicie w górę
5. Wbicie góra dół
6. Pchnięcie poziome w przód
7. Cięcie poziome na zewnątrz
8. Blok w dół zza głowy i pchnięcie w przód
9. Zmiana przed ciałem i cięcie oburącz w bok
10. Zmiana przed ciałem blok i cięcie w bok
11. Zawinięcie nad głowa i cięcie oburącz do środka w przód
12. Zakończenie – sprowadzenie Chi do Dan Tian

3. Taijiquan klasyczny styl Yang. Forma z Mieczem
o_8c1ec7ee8d0647a7_010

Chi Kung Miecza
1. Sprowadzenie Chi do Dan Tian
2. Lewa i Prawa Naciągają Łuk
3. Lewa i Prawa Zawija i Obraca
4. Objęcie Ramionami
5. Wskazywanie w Przód
6. Zawijanie i Skręcanie w Przód i w Tył
7. Górny i Dolny Yin Yang
8. Wróżka Wskazuje Drogę

QIGONG TAIJI
1. Qigong Taiji. Zestaw Rozciągający tułów i kręgosłup
o_8c1ec7ee8d0647a7_011

Materiał filmowy:
Zestaw Rozciągający – materiał szkoleniowy

2. Qigong Taiji. Qigong Kręgosłupa
o_8c1ec7ee8d0647a7_012

Materiał filmowy:
Qigong Kręgosłupa – materiał szkoleniowy

3. Qigong Taiji. Zestaw Podstawowy
o_8c1ec7ee8d0647a7_013

Materiał filmowy:
Zestaw Podstawowy – materiał szkoleniowy

4. Qigong Taiji. Zestaw Spiralny
o_8c1ec7ee8d0647a7_014

Materiał filmowy:
Zestaw Spiralny – materiał szkoleniowy

5. Qigong Taiji. Zestaw Kołyszący
o_8c1ec7ee8d0647a7_015

6. Qigong Taiji. Kroki i postawy
o_8c1ec7ee8d0647a7_016

QIGONG KULI TAIJI
1. Qigong Kuli Taiji
o_8c1ec7ee8d0647a7_017

TAIJI QIN NA
1. Taiji Qin Na
o_8c1ec7ee8d0647a7_018

INNE FORMY TAIJI
1. Taiji – Forma z Wachlarzem
o_8c1ec7ee8d0647a7_024

Materiał filmowy:
Forma z Wachlarzem – materiał szkoleniowy

2. Taiji – Forma 24
o_8c1ec7ee8d0647a7_025