Program treningowy

Nauka Tai Chi w naszej Szkole obejmuje głównie klasyczny przekaz stylu Yang Tai Chi Chuan (od 1998 r.), tradycyjny styl Wudang Tai Chi Chuan (od 2016 r.), różne formy Chi Kung i Chi Kung Tai Chi (bojowego i zdrowotnego) oraz Taoistyczną Medytację Stojącą i SiedzącąŁączymy tradycyjne metody treningowe z nowoczesnym podejściem, dlatego wzbogacamy nasze zajęcia o współczesne metody świadomego ruchu oraz uważności. 

Mamy bogaty program treningowy obejmujący:
– formy ręczne stylu Yang i Wudang
– Pchające Dłonie, Centrowanie
– formy dwuosobowe i zastosowania bojowe
– formy z bronią: kij, wachlarz, szabla, miecz
– ćwiczenia za sprzętem: kula, krótki kij, ruler
– Chi Kung: metody wyczuwania i rozwijania energii wewnętrznej
– medytację taoistyczną: siedzącą, stojąca i w ruchu
– oraz całą gamę technik relaksacyjnych, oddechowych, uelastyczniających, poprawiających strukturę ciała, kondycję kręgosłupa, koordynację ruchową, równowagę i koncentrację.

P1290151P1290188 kij pocz

wachlarzP1290089P1280790

PODZIAŁ NA GRUPY
Treningi odbywają się z podziałem na grupy według poziomu zaawansowania: początkujące, średnie, średnio zaawansowane, zaawansowane. Mamy również najbardziej zaawansowaną grupę -tzw. egzaminacyjną, składającą się z osób z kilku, a nawet kilkunastoletnim stażem, które pomagają w zajęciach, prowadzą zajęcia, biorą udział w pokazach.
Mamy też grupy tematyczne – zdrowotny Chi Kung, bojowe Tai Chi, trening z bronią (wachlarz, kij, szabla, miecz, kula).

KTO MOŻE ĆWICZYĆ?
Tai Chi jest sztuką ruchu, która jest przeznaczona dla każdego, bez względu na wiek i sprawność fizyczną. System treningowy Tai Chi polegający na świadomym ruchu nie naraża ćwiczących na kontuzje, dlatego nie ma żadnych przeciwwskazań i ograniczeń. Nie wymaga również sprzętu, ani jakichkolwiek dodatkowych przygotowań.P1280812

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TRENINGOWY REGULARNYCH ZAJĘĆ:

Grupy ćwiczące styl Yang Tai Chi Chuan na różnych poziomach zaawansowania, poza nauką formy Tai Chi Chuan stylu Yang, uczą się technik rozluźniających, pracy z Dan Tien, Medytacji siedzącej i stojącej, Chi Kung Tai Chi (Zestawu Rozciągającego, Kręgosłupa, Podstawowego i Spiralnego), Kluczowych Technik Chi Kung, Chi Kungu Czterech Bram, Chi Kungu Spontanicznego, Automasażu. Trening ten wzbogacany jest o Podstawy Pchających Dłoni, podstawy treningu z kulą i krótkim kijem oraz Improwizację w Tai Chi, relacji między Yin i Yang. Na wyższych poziomach: powolności, obserwacji, ruchu i bezruchu, zaangażowania zmysłów w Tai Chi, lustrzanego odbicia, średniego tempa i innych tradycyjnych metod treningowych.

Grupa ćwicząca styl Wudang uczyć się będzie Medytacji Taoistycznej – Zhan Zhuang, technik rozluźniająco-rozciągających Fang Song Gong, podstawowych technik stylu Wudang – Ji Ben Gong, formy 28-ruchowej i 108-ruchowej Tai Chi Wudang oraz zastosowań bojowych. W planach jest też nauka starożytnej formy Miecza Wudang.

Grupa ćwicząca Chi Kung uczyć się będzie różnych zestawów Chi Kungu Tai Ci i Chi kungu Zdrowotnego w tym Chi Kung: Niebo i Ziemia, Słońce i Księżyc, Spacer Yin Yang, Orbita Mikrokosmiczna, Chi Kung Dźwiękowy, Cztery Uderzenia Trzy Pieczęci, Chi Kung Pięciu Elementów, Chi Kung Osiem Kawałków Brokatu, Chi Kung Czterech Pór Roku, Etiudy Chi Kung i Podstawowe Koncepcje Chi Kung.

Grupa Medytacyjna uczy się różnych form medytacji taoistycznej, w tym: Medytacja Siedząca Zuo Chan (dosł. Ciche Siedzenie), Medytacja Stojąca Zhang Zhuan (dosł. Stać jak Słup), Medytacja w Ruchu w oparciu o różne formy Tai Chi Chuan, Chi Kung, a nawet improwizacji ruchowych.

Grupa Pchających Dłoni
uczyć się będzie m.in. Pchania Rąk, Pojedynczych i Podwójnych Pchających Dłoni, Podążających Dłoni, Pytających Dłoni, Przylegających Dłoni, rutynowych międzynarodowych pchających dłoni – Peng Lu Ji An, Centrowania i Wolnych Pchających Dłoni.

Grupa ćwicząca z Kulą uczyć się będzie różnych metod pracy z Kulą w miejscu i w ruchu, w płaszczyźnie strzałkowej i poziomej oraz Chi Kungu Smok Bawiący się Perłą, Chi Kungu Wirującego, formy z Kulą itp.

Grupa ćwicząca z Kijem, krótkim kijem, Szablą, Mieczem, Wachlarzem uczyć się będzie podstawowych technik z danym sprzętem, ćwiczeń Chi Kung, technik w parach i form.

Najbardziej Zaawansowana Grupa naszej Szkoły – Grupa Egzaminacyjna realizować będzie precyzyjny program treningowy rozpisany na poziomy zaawansowania i obejmujący technikę, teorię i praktykę, obejmującą również prowadzenie zajęć. Program treningowy dla tej grupy znaleźć można pod tym linkiem: http://szkolataichi.com/program-egzaminacyjny/

PODSUMOWANIE MATERIAŁU SZKOLENIOWEGO KAŻDEJ GRUPY W SEZONIE 2017/2018:

GRUPA POCZĄTKUJĄCA TAI CHI STYLU YANG
1. Medytacja stojąca – Zhan Zhuang
2. Ćwiczenia przygotowawcze (rozluźniająco-rozciągające) – Fang Song
3. Chi Kung Rozciągający: https://www.youtube.com/watch?v=ZqY6W24ZEYU&t=2s
4. Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy: https://www.youtube.com/watch?v=LWYS_Rv3Jag&t=8s
5. I część formy Tai Chi: https://www.youtube.com/watch?v=3QL11MIil2A

GRUPA ŚREDNIA TAI CHI STYLU YANG
1. Medytacja stojąca – Zhan Zhuang
2. Ćwiczenia przygotowawcze (rozluźniająco-rozciągające) – Fang Song
3. Chi Kung Rozciągający: https://www.youtube.com/watch?v=ZqY6W24ZEYU&t=2s
4. Chi Kung Kręgosłupa: https://www.youtube.com/watch?v=Gl7ItkKjrUQ&t=4s
5. Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy: https://www.youtube.com/watch?v=LWYS_Rv3Jag&t=8s
6. I część formy Tai Chi – powtórka: https://www.youtube.com/watch?v=3QL11MIil2A
7. II część formy – nauka: https://www.youtube.com/watch?v=0grI14sQ4U4&t=146s

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA TAI CHI STYLU YANG
1. Medytacja stojąca – Zhan Zhuang
2. Ćwiczenia przygotowawcze (rozluźniająco-rozciągające) – Fang Song
3. Chi Kung Rozciągający: https://www.youtube.com/watch?v=ZqY6W24ZEYU&t=2s
4. Chi Kung Kręgosłupa: https://www.youtube.com/watch?v=Gl7ItkKjrUQ&t=4s
5. Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy: https://www.youtube.com/watch?v=LWYS_Rv3Jag&t=8s
6. Chi Kung Tai Chi – zestaw spiralny: https://www.youtube.com/watch?v=p-RcXUnvyyc&t=1s
7. I i II część formy Tai Chi – powtórka: https://www.youtube.com/watch?v=3QL11MIil2A  https://www.youtube.com/watch?v=0grI14sQ4U4&t=146s
8. III część formy – nauka: https://www.youtube.com/watch?v=UM-NxTFARY4&t=231s
9. Tradycyjne Metody Treningowe Tai Chi – lustrzane odbicie, ćwiczenie formy wolno, ćwiczenie formy szybko, ćwiczenie lewą i prawą ręką, ćwiczenie z zamkniętymi oczami, ćwiczenie na siedząco i w umyśle: https://www.youtube.com/watch?v=-8sABCBt6QY&t=179s

GRUPA ZAAWANSOWANA TAI CHI STYLU YANG
1. Medytacja stojąca – Zhan Zhuang
2. Ćwiczenia przygotowawcze (rozluźniająco-rozciągające) – Fang Song
3. Chi Kung Rozciągający: https://www.youtube.com/watch?v=ZqY6W24ZEYU&t=2s
4. Chi Kung Kręgosłupa: https://www.youtube.com/watch?v=Gl7ItkKjrUQ&t=4s
5. Chi Kung Tai Chi – zestaw podstawowy: https://www.youtube.com/watch?v=LWYS_Rv3Jag&t=8s
6. Chi Kung Tai Chi – zestaw spiralny: https://www.youtube.com/watch?v=p-RcXUnvyyc&t=1s
7. Cała forma Tai Chi – powtórka: https://www.youtube.com/watch?v=-8sABCBt6QY&t=31s
8. Forma pekińska 24 ruchy: https://www.youtube.com/watch?v=mSAkSB00FUo
9. Tradycyjne etapy nauki Tai Chi:
Etap 0 (przygotowania):a.podpowiadanie co?, b. podpowiadanie jak? c. obserwowanie zewnętrznych kształtów, d. obserwowanie wewnętrznej pracy ciała
Etap 1(fundament): a. lekko, b. powoli, c. po łukach, d.stałe tempo
10. Tradycyjne Metody Treningowe Tai Chi – lustrzane odbicie, ćwiczenie formy wolno, ćwiczenie formy szybko, ćwiczenie lewą i prawą ręką, ćwiczenie z zamkniętymi oczami, ćwiczenie na siedząco i w umyśle: https://www.youtube.com/watch?v=-8sABCBt6QY&t=179s

GRUPA ĆWICZĄCA TAI CHI STYL WUDANG
1. Medytacja Stojąca – Zhan Zhuang
2. Ćwiczenia Rozluźniające – Fang Song
3. Ćwiczenia Przygotowawcze – Ji Ben Gong
4. Chi Kung Czterech Pór Roku: https://www.youtube.com/watch?v=DMwI1qGFkdM&t=313s
5. Krótka Forma Tai Chi Wudang – 28 ruchów: https://www.youtube.com/watch?v=DfOTA8g9ox4&t=72s
6. Długa Forma Tai Chi Wudang – 108 ruchów (część pierwsza): https://www.youtube.com/watch?v=ISd-gTzhKVw

GRUPA ĆWICZĄCA CHI KUNG
1. Zestaw Kluczowych Technik Chi Kung: https://www.youtube.com/watch?v=am_pqfu1Tz8&t=121s
2. Chi Kung Osiem Kawałków Brokatu: https://www.youtube.com/watch?v=JwSES3-3cw4&t=3s
3. Chi Kung Spacer Yin Yang: https://www.youtube.com/watch?v=2DCD4AgZDC8&t=157s
4. Chi Kung Czterech Bram
5. Chi Kung Słońce i Księżyc
6. Chi Kung Dźwiękowy
7. Automasaż Chi Kung

GRUPA ĆWICZĄCA Z MIECZEM
1. Chi Kung Miecza
2. Forma z Szablą – powtórka: https://www.youtube.com/watch?v=oM3NK_quOmw
3. Forma z Mieczem – nauka: https://www.youtube.com/watch?v=EO5GTNSWwIU&t=154s

GRUPA ĆWICZĄCA Z SZABLĄ
1. Chi Kung Szabli
2. Forma z Szablą – nauka: https://www.youtube.com/watch?v=oM3NK_quOmw

GRUPA ĆWICZĄCA PCHAJĄCE DŁONIE:
https://www.youtube.com/watch?v=HktXfv1n92M
1. Pojedyncze Pchające Dłonie – 4 techniki
2. Podwójne Pchające Dłonie – 7 technik
3. Peng, Lu, Ji, An – 4 techniki
4. Podążające Dłonie
5. Pytające Dłonie
6. Pchanie Rąk
7. Przylegające Dłonie

GRUPA ĆWICZĄCA Z KULĄ:
https://www.youtube.com/watch?v=Mf4ocq_D92U&list=PLfVAvDMzKBJ373ceEvkWI2bwe-nAUNIG9&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=SaP5c1jbma4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ClmtkC_r3XU&t=3332s
1.  Chi Kung Zawijający i Owijający
2. Smok Bawi się Perłą
3. Płaszczyzna Strzałkowa Kuli Tai Chi- w miejscu i w ruchu
4. Płaszczyzna Pozioma Kuli Tai Chi – w miejscu i w ruchu
5. Forma z kulą: https://www.youtube.com/watch?v=QFFuAmUYJz8&t=3s

GRUPA ĆWICZĄCA Z WACHLARZEM
1. Forma Tai Chi Kung Fu z wachlarzem: https://www.youtube.com/watch?v=IvriNiTmAtw&t=326s

GRUPA ĆWICZĄCA Z KIJEM
https://www.youtube.com/watch?v=R6AvWEKgRWc
1. Podstawy Kija
2. Forma Tai Chi z kijem
3. Forma Białego Żurawia z Kijem

GRUPA EGZAMINACYJNA (KADRA)
Materiał na I i II poziom Tai Chi według programu: http://szkolataichi.com/program-egzaminacyjny/