Kadra Szkoły

Wszystkie treningi Tai Chi prowadzi Mariusz Sroczyński. Kadrę Szkoły stanowią też uczniowie z Grupy Egzaminacyjnej, którzy często asystują w treningach, biorą udział w pokazach, prowadzą treningi tematyczne.

Współpracujemy również z innymi instruktorami Tai Chi, Chi Kung i Kung Fu, a także z przedstawicielami innych pokrewnych sztuk i form ruchu, które wspomagają trening Tai Chi.