Zasady bezpieczeństwa

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W TAI CHI STUDIO W SEZONIE 2021/2022

Ponieważ znajdujemy się w sytuacji epidemicznej, prosimy weźcie pod uwagę, że jesteśmy jako obiekt zobowiązani do dostosowania się do obostrzeń i za ich przestrzeganie odpowiadamy. Zależy nam na tym byście wszyscy czuli się w TAI CHI STUDIO bezpiecznie, spokojnie i zdrowo. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga jednak od nas wszystkich stosowania się do poniższych zasad, z uwagi na ochronę własnego zdrowia, w trosce o innych uczestników zajęć oraz prowadzących TAI CHI STUDIO. Prosimy potraktujcie to poważnie.
Osoby, które naruszą zasady bezpieczeństwa zostaną upomniane, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie Studia. Każdy kto korzysta z TAI CHI STUDIO akceptuje niniejsze zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W TAI CHI STUDIO
– ograniczenie liczby osób na sali (limity nie obejmują osób zaszczepionych)
– zapisy do grup
– przerwy między zajęciami wydłużone do 15 minut
– unikanie wydłużonego przebywania w Studio

1. Prosimy o przychodzenie do Studia nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2. Prosimy o planowanie przyjścia na zajęcia w taki sposób, aby minimalizować czas korzystania z szatni i toalet. Sugerujemy przychodzenie w stroju treningowym po to, aby w szatni zmienić tylko obuwie, pozostawić wierzchnią odzież i wejść od razu na salę. Ograniczamy ilość przedmiotów, które wnosimy do Studio (torby, zakupy, bagaże itp.).

3. Dłuższe 15-minutowe przerwy między zajęciami będą przeznaczone na to, aby Studio przez chwilę pozostało puste w celu wietrzenia i wentylacji pomieszczeń oraz sprzątania i dezynfekcji często użytkowanych powierzchni (klamki, włączniki itp.). Prosimy o uwzględnienie tego w korzystaniu ze Studia, szatni, toalet i minimalizowanie czasu przebywania w częściach wspólnych.
Informujemy jednocześnie, że nasze Studio jest od początku istnienia wyposażone z system wentylacji mechanicznej, która doprowadza świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń oraz usuwa zużyte powietrze na zewnątrz.
Informujemy, że w Studio od zawsze dbamy o czystość i dezynfekcję powierzchni. Zapewniamy jednocześnie, że w obecnej sytuacji epidemicznej nasze działania będą intensywniejsze.

4. Przerwy służą również prowadzącym do odpoczynku i przygotowania się do kolejnych zajęć. W przypadku pytań zachęcamy do korzystania z drogi mailowej i telefonicznej.

5. Obowiązuje nas ograniczenie spotkań do niezbędnego minimum, dlatego dotychczasowa możliwość spędzania dłuższego czasu w recepcji w Studio musi zostać zawieszona. Przychodzimy zatem tylko na zajęcia i od razu po nich wychodzimy. Zachęcamy Was jednak do tego, aby dbać o kontakty towarzyskie, lecz podtrzymywać je w sąsiadującej i zaprzyjaźnionej z nami kawiarni Hygge, która mieści się w naszym budynku:-). Są oni przystosowani do tego, aby Was tam bezpiecznie ugościć.)

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W TAI CHI STUDIO WYNIKAJĄCE Z ZALECEŃ GIS

1. Na zajęcia mogą przychodzić tylko osoby zdrowe,
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, bez podwyższonej temperatury, które nie mieszkały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed dniem zajęć.

2. Powitanie
Sugerujemy powitanie w formie powitania Tai Chi – prawa pięść oraz lewa dłoń złożone razem (bez kontaktu fizycznego).

3. Mycie rąk oraz dezynfekcja
Zalecamy regularnie, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub wtedy, gdy nie jest to możliwe – dezynfekowanie dłoni. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne w kilku miejscach w Studio.
– obowiązkowa jest dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do Studia
– zachęcamy do mycia rąk/dezynfekcji przed wejściem na zajęcia na sali i po ich zakończeniu, wychodząc z sali
– obowiązkowe mycie rąk/dezynfekcja przed skorzystaniem z toalety oraz po wyjściu z toalety

4. Dystans 2 metry
Obowiązuje nas dystans na sali oraz pomiędzy wszystkimi przebywającymi w Studio.

5. Maseczki
Na terenie Studia wszystkie osoby obowiązuje noszenie maseczki. Wyłączenie z tego obowiązku dotyczy jedynie prowadzących zajęcia.

6. Sprzęt treningowy
– używamy tylko własnego sprzętu treningowego
– używamy sprzętu treningowego należącego do Studio tylko za zgodą prowadzącego zajęcia,
po użyciu wymagane jest odłożenie go w wyznaczone miejsce, do dezynfekcji

7. Powierzchnie często użytkowane – drzwi, włączniki, klamki itp.
– w miarę możliwości pozostawiamy drzwi do wszystkich pomieszczeń otwarte lub półprzymknięte, aby unikać zbyt częstego dotykania klamek
– podobnie postępujemy z otwieraniem okien oraz z gaszeniem świateł (światła mogą pozostawać stale włączone, w Studio stosujemy oświetlenie energooszczędne)

8. Grupy ryzyka
O zachowanie szczególnej ostrożności prosimy wszystkie osoby 60+ oraz/lub obciążone chorobami przewlekłymi, z obniżoną odpornością oraz te, z które ze wskazań medycznych nie mogą przyjąć szczepionki przeciw Covid 19.

Zasady bezpieczeństwa są komunikowane wszystkim uczestnikom zajęć. Są też dostępne w recepcji TAI CHI STUDIO.